Исторически речник
ꙁѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
*ꙁѧт*ꙁѧбѫ*ꙁѧбеш*ꙁѧбетъ*ꙁѧбемъ*ꙁѧбете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*ꙁѧбѫтъ*ꙁѧбевѣ*ꙁѧбета*ꙁѧбете*ꙁѧб*ꙁѧб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*ꙁѧбѣмъ*ꙁѧбѣте*ꙁѧбѣвѣ*ꙁѧбѣта*ꙁѧбохъ*ꙁѧбе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*ꙁѧбе*ꙁѧбохомъ*ꙁѧбосте*ꙁѧбошѧ*ꙁѧбоховѣ*ꙁѧбоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*ꙁѧбосте*ꙁѧбѣахъ*ꙁѧбѣаше*ꙁѧбѣаше*ꙁѧбѣахомъ*ꙁѧбѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ꙁѧбѣахѫ*ꙁѧбѣаховѣ*ꙁѧбѣашета*ꙁѧбѣашете
*ꙁѧт -ꙁѧбѫ -ꙁѧбеш несв Изскубвам, изтръгвам  акꙑ сьребро слъꙁꙑ вьрꙙштꙙ капаахѫ по лантама на ꙁемьѭ. гда влас женьст ногтꙑ ꙁꙙбом бѣахѫ С 397.27 Изч С Гр καταξαίνω Нвб Срв зебна ’мръзна усещам студ треперя от студ’ диал МлБТР БТР РБЕ