Исторически речник
ꙁълосъмрьтьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁълосъмрьтьнъ, ꙁълосъмрьтьньꙁълосъмрьтьнаꙁълосъмрьтьнѹꙁълосъмрьтьнъ, ꙁълосъмрьтьньꙁълосъмрьтьнаꙁълосъмрьтьномь, ꙁълосъмрьтьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁълосъмрьтьнѣꙁълосъмрьтьне, ꙁълосъмрьтьнꙑꙁълосъмрьтьнꙁълосъмрьтьнъ, ꙁълосъмрьтьньꙁълосъмрьтьномъ, ꙁълосъмрьтьномьꙁълосъмрьтьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁълосъмрьтьнꙑꙁълосъмрьтьнѣхъ, ꙁълосъмрьтьнѣхьꙁълосъмрьтьнаꙁълосъмрьтьнѹꙁълосъмрьтьномаꙁълосъмрьтьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁълосъмрьтьнаꙁълосъмрьтьнѹꙁълосъмрьтьноꙁълосъмрьтьнаꙁълосъмрьтьномь, ꙁълосъмрьтьномъꙁълосъмрьтьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁълосъмрьтьнаꙁълосъмрьтьнъ, ꙁълосъмрьтьньꙁълосъмрьтьномъ, ꙁълосъмрьтьномьꙁълосъмрьтьнаꙁълосъмрьтьнꙑꙁълосъмрьтьнѣхъ, ꙁълосъмрьтьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁълосъмрьтьнѣꙁълосъмрьтьнѹꙁълосъмрьтьномаꙁълосъмрьтьнаꙁълосъмрьтьнꙑ, ꙁълосъмрьтьнѫꙁълосъмрьтьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁълосъмрьтьнѫ, ꙁълосъмрьтьнѹꙁълосъмрьтьноѭ, ꙁълосъмрьтьноѫ, ꙁълосъмрьтьноѧ, ꙁълосъмрьтьноюꙁълосъмрьтьнѣꙁълосъмрьтьнꙑꙁълосъмрьтьнъ, ꙁълосъмрьтьньꙁълосъмрьтьнамъ, ꙁълосъмрьтьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁълосъмрьтьнꙑꙁълосъмрьтьнамꙁълосъмрьтьнахъ, ꙁълосъмрьтьнахьꙁълосъмрьтьнѣꙁълосъмрьтьнѹꙁълосъмрьтьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁълосъмрьтьнꙑ, ꙁълосъмрьтьнꙑ, ꙁълосъмрьтьноꙁълосъмрьтьнаго, ꙁълосъмрьтьнаего, ꙁълосъмрьтьнааго, ꙁълосъмрьтьнаго, ꙁълосъмрьтьного, ꙁълосъмрьтьнога, ꙁълосъмрьтьнгоꙁълосъмрьтьнѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнѹемѹ, ꙁълосъмрьтьнѹѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнѹмѹ, ꙁълосъмрьтьноомѹ, ꙁълосъмрьтьномѹ, ꙁълосъмрьтьноѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнмѹꙁълосъмрьтьнꙑ, ꙁълосъмрьтьнꙑ, ꙁълосъмрьтьноꙁълосъмрьтьнаго, ꙁълосъмрьтьнаего, ꙁълосъмрьтьнааго, ꙁълосъмрьтьнаго, ꙁълосъмрьтьного, ꙁълосъмрьтьнога, ꙁълосъмрьтьнгоꙁълосъмрьтьнꙑмь, ꙁълосъмрьтьнꙑмь, ꙁълосъмрьтьнꙑмъ, ꙁълосъмрьтьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁълосъмрьтьнѣмь, ꙁълосъмрьтьнѣемь, ꙁълосъмрьтьнѣѣмь, ꙁълосъмрьтьнѣамь, ꙁълосъмрьтьнѣмь, ꙁълосъмрьтьнѣмъ, ꙁълосъмрьтьнѣемъ, ꙁълосъмрьтьнѣѣмъ, ꙁълосъмрьтьнѣамъ, ꙁълосъмрьтьнѣмъ, ꙁълосъмрьтьномь, ꙁълосъмрьтьномъꙁълосъмрьтьнꙑ, ꙁълосъмрьтьнꙑ, ꙁълосъмрьтьноꙁълосъмрьтьнꙁълосъмрьтьнꙑхъ, ꙁълосъмрьтьнꙑхъ, ꙁълосъмрьтьнꙑхь, ꙁълосъмрьтьнꙑхь, ꙁълосъмрьтьнѣхъ, ꙁълосъмрьтьнѣхьꙁълосъмрьтьнꙑмъ, ꙁълосъмрьтьнꙑмъ, ꙁълосъмрьтьнꙑмь, ꙁълосъмрьтьнꙑмь, ꙁълосъмрьтьнѣмъ, ꙁълосъмрьтьнѣмьꙁълосъмрьтьнꙑѧ, ꙁълосъмрьтьнꙑꙗ, ꙁълосъмрьтьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁълосъмрьтьнꙑм, ꙁълосъмрьтьнꙑмꙁълосъмрьтьнꙑхъ, ꙁълосъмрьтьнꙑхъ, ꙁълосъмрьтьнꙑхь, ꙁълосъмрьтьнꙑхьꙁълосъмрьтьнаꙗ, ꙁълосъмрьтьнаа, ꙁълосъмрьтьнаѣꙁълосъмрьтьнѹю, ꙁълосъмрьтьноюꙁълосъмрьтьнꙑма, ꙁълосъмрьтьнꙑмаꙁълосъмрьтьно, ꙁълосъмрьтьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁълосъмрьтьнаго, ꙁълосъмрьтьнаего, ꙁълосъмрьтьнааго, ꙁълосъмрьтьнаго, ꙁълосъмрьтьного, ꙁълосъмрьтьнога, ꙁълосъмрьтьнгоꙁълосъмрьтьнѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнѹемѹ, ꙁълосъмрьтьнѹѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнѹмѹ, ꙁълосъмрьтьноомѹ, ꙁълосъмрьтьномѹ, ꙁълосъмрьтьноѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнмѹꙁълосъмрьтьно, ꙁълосъмрьтьноеꙁълосъмрьтьнаго, ꙁълосъмрьтьннаего, ꙁълосъмрьтьнааго, ꙁълосъмрьтьнаго, ꙁълосъмрьтьного, ꙁълосъмрьтьнога, ꙁълосъмрьтьнгоꙁълосъмрьтьнꙑмь, ꙁълосъмрьтьнꙑмь, ꙁълосъмрьтьнꙑмъ, ꙁълосъмрьтьнꙑмъꙁълосъмрьтьнѣмь, ꙁълосъмрьтьнѣемь, ꙁълосъмрьтьнѣѣмь, ꙁълосъмрьтьнѣамь, ꙁълосъмрьтьнѣмь, ꙁълосъмрьтьнѣмъ, ꙁълосъмрьтьнѣемъ, ꙁълосъмрьтьнѣѣмъ, ꙁълосъмрьтьнѣамъ, ꙁълосъмрьтьнѣмъ, ꙁълосъмрьтьномь, ꙁълосъмрьтьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁълосъмрьтьно, ꙁълосъмрьтьноеꙁълосъмрьтьнаꙗ, ꙁълосъмрьтьнаа, ꙁълосъмрьтьнаѣ, ꙁълосъмрьтьнаѧꙁълосъмрьтьнꙑхъ, ꙁълосъмрьтьнꙑхъ, ꙁълосъмрьтьнꙑхь, ꙁълосъмрьтьнꙑхь, ꙁълосъмрьтьнѣхъ, ꙁълосъмрьтьнѣхьꙁълосъмрьтьнꙑмъ, ꙁълосъмрьтьнꙑмъ, ꙁълосъмрьтьнꙑмь, ꙁълосъмрьтьнꙑмь, ꙁълосъмрьтьнѣмъ, ꙁълосъмрьтьнѣмьꙁълосъмрьтьнаꙗ, ꙁълосъмрьтьнаа, ꙁълосъмрьтьнаѣ, ꙁълосъмрьтьнаѧꙁълосъмрьтьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁълосъмрьтьнꙑхъ, ꙁълосъмрьтьнꙑхъ, ꙁълосъмрьтьнꙑхь, ꙁълосъмрьтьнꙑхьꙁълосъмрьтьнѣꙁълосъмрьтьнѹю, ꙁълосъмрьтьноюꙁълосъмрьтьнꙑма, ꙁълосъмрьтьнꙑмаꙁълосъмрьтьнаꙗ, ꙁълосъмрьтьнаа, ꙁълосъмрьтьнаѣ, ꙁълосъмрьтьнаѧꙁълосъмрьтьнꙑѧ, ꙁълосъмрьтьнꙑꙗ, ꙁълосъмрьтьнѫѭ, ꙁълосъмрьтьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁълосъмрьтьнѣ, ꙁълосъмрьтьноꙁълосъмрьтьнѫѭ, ꙁълосъмрьтьнѹю, ꙁълосъмрьтьноѭ, ꙁълосъмрьтьноюꙁълосъмрьтьнѫѭ, ꙁълосъмрьтьноѫ, ꙁълосъмрьтьноѧ, ꙁълосъмрьтьноюꙁълосъмрьтьнѣꙁълосъмрьтьнꙑѧ, ꙁълосъмрьтьнꙑꙗ, ꙁълосъмрьтьнꙑеꙁълосъмрьтьнꙑхъ, ꙁълосъмрьтьнꙑхъ, ꙁълосъмрьтьнѣхъ, ꙁълосъмрьтьнꙑхь, ꙁълосъмрьтьнꙑхь, ꙁълосъмрьтьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁълосъмрьтьнꙑмъ, ꙁълосъмрьтьнꙑмъ, ꙁълосъмрьтьнѣмъ, ꙁълосъмрьтьнꙑмь, ꙁълосъмрьтьнꙑмь, ꙁълосъмрьтьнѣмьꙁълосъмрьтьнꙑѧ, ꙁълосъмрьтьнꙑꙗ, ꙁълосъмрьтьнꙑеꙁълосъмрьтьнꙑм, ꙁълосъмрьтьнꙑмꙁълосъмрьтьнꙑхъ, ꙁълосъмрьтьнꙑхъ, ꙁълосъмрьтьнꙑхь, ꙁълосъмрьтьнꙑхьꙁълосъмрьтьнѣꙁълосъмрьтьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁълосъмрьтьнꙑма, ꙁълосъмрьтьнꙑмаꙁълосъмрьтьнѣ, ꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшаꙁълосъмрьтьнѣшѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюꙁълосъмрьтьнѣꙁълосъмрьтьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ꙁълосъмрьтьнѣшемь, ꙁълосъмрьтьнѣшемъꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣꙁълосъмрьтьнѣше, ꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшь, ꙁълосъмрьтьнѣшъꙁълосъмрьтьнѣшемъ, ꙁълосъмрьтьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ꙁълосъмрьтьнѣшѧꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхьꙁълосъмрьтьнѣшаꙁълосъмрьтьнѣшѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюꙁълосъмрьтьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ꙁълосъмрьтьнѣе, ꙁълосъмрьтьнѣ, ꙁълосъмрьтьнѣшеꙁълосъмрьтьнѣшаꙁълосъмрьтьнѣшѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюꙁълосъмрьтьнѣе, ꙁълосъмрьтьнѣ, ꙁълосъмрьтьнѣшеꙁълосъмрьтьнѣшаꙁълосъмрьтьнѣшемь, ꙁълосъмрьтьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣе, ꙁълосъмрьтьнѣꙁълосъмрьтьнѣша, ꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшь, ꙁълосъмрьтьнѣшъꙁълосъмрьтьнѣшемъ, ꙁълосъмрьтьнѣшемьꙁълосъмрьтьнѣша, ꙁълосъмрьтьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхьꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюꙁълосъмрьтьнѣшемаꙁълосъмрьтьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ꙁълосъмрьтьнѣшѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшѫ, ꙁълосъмрьтьнѣшеꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшѫ, ꙁълосъмрьтьнѣшѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшѹꙁълосъмрьтьнѣшеѭ, ꙁълосъмрьтьнѣшеѫ, ꙁълосъмрьтьнѣшеѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшеюꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ꙁълосъмрьтьнѣшѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшѫ, ꙁълосъмрьтьнѣшеꙁълосъмрьтьнѣшь, ꙁълосъмрьтьнѣшъꙁълосъмрьтьнѣшамъ, ꙁълосъмрьтьнѣшамьꙁълосъмрьтьнѣшѧ, ꙁълосъмрьтьнѣше, ꙁълосъмрьтьнѣшѫꙁълосъмрьтьнѣшамꙁълосъмрьтьнѣшахъ, ꙁълосъмрьтьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюꙁълосъмрьтьнѣшамаꙁълосъмрьтьнѣ, ꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшаго, ꙁълосъмрьтьнѣшаего, ꙁълосъмрьтьнѣшааго, ꙁълосъмрьтьнѣшагоꙁълосъмрьтьнѣшѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшѹемѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшѹѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюмѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюемѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ꙁълосъмрьтьнѣꙁълосъмрьтьнѣшаго, ꙁълосъмрьтьнѣшаего, ꙁълосъмрьтьнѣшааго, ꙁълосъмрьтьнѣшагоꙁълосъмрьтьнѣшмь, ꙁълосъмрьтьнѣшмь, ꙁълосъмрьтьнѣшмъ, ꙁълосъмрьтьнѣшмъꙁълосъмрьтьнѣшмь, ꙁълосъмрьтьнѣшмь, ꙁълосъмрьтьнѣшмъ, ꙁълосъмрьтьнѣшмъꙁълосъмрьтьнѣꙁълосъмрьтьнѣше, ꙁълосъмрьтьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхь, ꙁълосъмрьтьнѣшхьꙁълосъмрьтьнѣшмъ, ꙁълосъмрьтьнѣшмъ, ꙁълосъмрьтьнѣшмьꙁълосъмрьтьнѣшѧѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшее, ꙁълосъмрьтьнѣшѫѫꙁълосъмрьтьнѣшм, ꙁълосъмрьтьнѣшмꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхьꙁълосъмрьтьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ꙁълосъмрьтьнѣшѹю, ꙁълосъмрьтьнѣшююꙁълосъмрьтьнѣшма, ꙁълосъмрьтьнѣшмаꙁълосъмрьтьнѣе, ꙁълосъмрьтьнѣ, ꙁълосъмрьтьнѣшее, ꙁълосъмрьтьнѣшеꙁълосъмрьтьнѣшаго, ꙁълосъмрьтьнѣшаего, ꙁълосъмрьтьнѣшааго, ꙁълосъмрьтьнѣшагоꙁълосъмрьтьнѣшѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшѹемѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшѹѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюмѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюемѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюѹмѹ, ꙁълосъмрьтьнѣшюмѹꙁълосъмрьтьнѣе, ꙁълосъмрьтьнѣ, ꙁълосъмрьтьнѣшее, ꙁълосъмрьтьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ꙁълосъмрьтьнѣшаго, ꙁълосъмрьтьнѣшаего, ꙁълосъмрьтьнѣшааго, ꙁълосъмрьтьнѣшагоꙁълосъмрьтьнѣшмь, ꙁълосъмрьтьнѣшмь, ꙁълосъмрьтьнѣшмъ, ꙁълосъмрьтьнѣшмъꙁълосъмрьтьнѣшмь, ꙁълосъмрьтьнѣшмь, ꙁълосъмрьтьнѣшмъ, ꙁълосъмрьтьнѣшмъꙁълосъмрьтьнѣе, ꙁълосъмрьтьнѣ, ꙁълосъмрьтьнѣшее, ꙁълосъмрьтьнѣшеꙁълосъмрьтьнѣшаꙗ, ꙁълосъмрьтьнѣшаѣ, ꙁълосъмрьтьнѣшаѧꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхь, ꙁълосъмрьтьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ꙁълосъмрьтьнѣшмъ, ꙁълосъмрьтьнѣшмъ, ꙁълосъмрьтьнѣшмьꙁълосъмрьтьнѣшаꙗ, ꙁълосъмрьтьнѣшаѣ, ꙁълосъмрьтьнѣшаѧꙁълосъмрьтьнѣшм, ꙁълосъмрьтьнѣшмꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхьꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшѹю, ꙁълосъмрьтьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ꙁълосъмрьтьнѣшма, ꙁълосъмрьтьнѣшмаꙁълосъмрьтьнѣшꙗ, ꙁълосъмрьтьнѣшѣ, ꙁълосъмрьтьнѣшаꙗꙁълосъмрьтьнѣшѧѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшѧѩ, ꙁълосъмрьтьнѣшѫѫ, ꙁълосъмрьтьнѣшаѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшее, ꙁълосъмрьтьнѣшеѥꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшѫѫ, ꙁълосъмрьтьнѣшѫѭ, ꙁълосъмрьтьнѣшѧѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшѧѩ, ꙁълосъмрьтьнѣшююꙁълосъмрьтьнѣшѫѫ, ꙁълосъмрьтьнѣшѫѭ, ꙁълосъмрьтьнѣшѧѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшѧѩ, ꙁълосъмрьтьнѣшюю, ꙁълосъмрьтьнѣшеѭ, ꙁълосъмрьтьнѣшеѫ, ꙁълосъмрьтьнѣшеѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшꙗ, ꙁълосъмрьтьнѣшѣꙁълосъмрьтьнѣшѧѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшѧѩ, ꙁълосъмрьтьнѣшѫѫ, ꙁълосъмрьтьнѣшаѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшее, ꙁълосъмрьтьнѣшеѥꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхь, ꙁълосъмрьтьнѣшхьꙁълосъмрьтьнѣшмъ, ꙁълосъмрьтьнѣшмъ, ꙁълосъмрьтьнѣшмь, ꙁълосъмрьтьнѣшмьꙁълосъмрьтьнѣшѧѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшѧѩ, ꙁълосъмрьтьнѣшѫѫ, ꙁълосъмрьтьнѣшаѧ, ꙁълосъмрьтьнѣшее, ꙁълосъмрьтьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ꙁълосъмрьтьнѣшм, ꙁълосъмрьтьнѣшмꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхъ, ꙁълосъмрьтьнѣшхь, ꙁълосъмрьтьнѣшхьꙁълосъмрьтьнѣшꙁълосъмрьтьнѣшѹю, ꙁълосъмрьтьнѣшююꙁълосъмрьтьнѣшма, ꙁълосъмрьтьнѣшма
ꙁълосъмрьтьнъ -ꙑ прил [ὁ] βιοϑάνατος, ἄϑλιος. Като същ. ꙁълосьмрьтьнꙑ, – м ед мн Този, който е осъден на мъчителна и позорна смърт ꙁълосъмрьтьне  непрѣподобьне. кѹмр л т сꙙ мьнꙙтъ а не боꙁ. не вдш л кац сѫтъ С 7.10 вдꙙ же анѳѹпатъ вьсе тѣло стааго одрано. рее ... кꙑѧ мѫкꙑ. нанесѫ на ꙁълосъмрьтънааго сего не вѣдѣ С 111.28—29 прѣпьрѣшꙙ л вꙑ мѫкꙑ. остат сꙙ бѣсованꙗ ... ꙁълосъмрьтьн. л прѣбꙑвате въ ꙁъловѣр вашемъ С 180.6 Изч С ꙁълосъмрьтънъ Нвб Ø