Исторически речник
ꙁълодѣꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁълодѣꙗт сѧꙁълодѣѭ, ꙁълодѣѫ, ꙁълодѣѧ, ꙁълодѣюꙁълодѣш, ꙁълодѣаш, ꙁълодѣѣшꙁълодѣтъ, ꙁълодѣатъ, ꙁълодѣѣтъ, ꙁълодѣть, ꙁълодѣать, ꙁълодѣѣть, ꙁълодѣт, ꙁълодѣат, ꙁълодѣѣтꙁълодѣмъ, ꙁълодѣамъ, ꙁълодѣѣмъ, ꙁълодѣмь, ꙁълодѣамь, ꙁълодѣѣмь, ꙁълодѣм, ꙁълодѣам, ꙁълодѣѣм, ꙁълодѣмо, ꙁълодѣамо, ꙁълодѣѣмоꙁълодѣмъ, ꙁълодѣамъ, ꙁълодѣѣмъ
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁълодѣѭтъ, ꙁълодѣѫтъ, ꙁълодѣѧтъ, ꙁълодѣютъ, ꙁълодѣѭть, ꙁълодѣѫть, ꙁълодѣѧть, ꙁълодѣють, ꙁълодѣѭт, ꙁълодѣѫт, ꙁълодѣѧт, ꙁълодѣютꙁълодѣвѣ, ꙁълодѣавѣ, ꙁълодѣѣвѣꙁълодѣта, ꙁълодѣата, ꙁълодѣѣтаꙁълодѣте, ꙁълодѣате, ꙁълодѣѣтеꙁълодѣꙁълодѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁълодѣмъ, ꙁълодѣмь, ꙁълодѣмꙁълодѣтеꙁълодѣвѣꙁълодѣтаꙁълодѣъ, ꙁълодѣахъ, ꙁълодѣхь, ꙁълодѣахь, ꙁълодѣх, ꙁълодѣахꙁълодѣ, ꙁълодѣа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁълодѣ, ꙁълодѣаꙁълодѣхомъ, ꙁълодѣахомъ, ꙁълодѣхомь, ꙁълодѣахомь, ꙁълодѣхом, ꙁълодѣахом, ꙁълодѣхмꙑ, ꙁълодѣахмꙑꙁълодѣсте, ꙁълодѣастеꙁълодѣшѧ, ꙁълодѣашѧ, ꙁълодѣшѫ, ꙁълодѣашѫ, ꙁълодѣша, ꙁълодѣаша, ꙁълодѣше, ꙁълодѣаше, ꙁълодѣхѫ, ꙁълодѣахѫꙁълодѣховѣъ, ꙁълодѣаховѣꙁълодѣста, ꙁълодѣаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁълодѣсте, ꙁълодѣастеꙁълодѣꙗхъ, ꙁълодѣахъ, ꙁълодѣꙗхь, ꙁълодѣахь, ꙁълодѣꙗх, ꙁълодѣах, ꙁълодѣѧхъ, ꙁълодѣѧхь, ꙁълодѣѧхꙁълодѣꙗше, ꙁълодѣаше, ꙁълодѣѧшеꙁълодѣꙗше, ꙁълодѣаше, ꙁълодѣѧшеꙁълодѣꙗхомъ, ꙁълодѣахомъ, ꙁълодѣꙗхомь, ꙁълодѣахомь, ꙁълодѣꙗхом, ꙁълодѣахом, ꙁълодѣѧхомъ, ꙁълодѣѧхомь, ꙁълодѣѧхомꙁълодѣꙗшете, ꙁълодѣашете, ꙁълодѣꙗсте, ꙁълодѣасте, ꙁълодѣѧшете, ꙁълодѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁълодѣꙗхѫ, ꙁълодѣахѫ, ꙁълодѣꙗхѹ, ꙁълодѣахѹ, ꙁълодѣѧхѹꙁълодѣꙗховѣ, ꙁълодѣаховѣ, ꙁълодѣѧховѣꙁълодѣꙗшета, ꙁълодѣашета, ꙁълодѣꙗста, ꙁълодѣаста, ꙁълодѣѧшета, ꙁълодѣѧстаꙁълодѣꙗшете, ꙁълодѣашете, ꙁълодѣꙗсте, ꙁълодѣасте, ꙁълодѣѧшете, ꙁълодѣѧсте
ꙁълодѣꙗт сѧ -ꙁълодѣѭ сѧ -ꙁълодѣш сѧ несв ꙁълодѣꙗт сѧ на новꙑ мѣсѧцѧ σεληνιάζομαι Лунатик съм, страдам от лунатизъм о ꙁълодѣѭштмъ сѧ на новꙑ мсцѧ М 43b 18 Изч М Нвб Срв злодействувам ОА ВА РБЕ