Исторически речник
ꙁълодѣꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁълодѣꙗн, ꙁълодѣꙗньꙁълодѣꙗнꙗ, ꙁълодѣꙗна, ꙁълодѣꙗньꙗꙁълодѣꙗню, ꙁълодѣꙗнѹ, ꙁълодѣꙗньюꙁълодѣꙗнмь, ꙁълодѣꙗньмь, ꙁълодѣꙗнмъ, ꙁълодѣꙗньмъ, ꙁълодѣꙗнмь, ꙁълодѣꙗнмъꙁълодѣꙗн, ꙁълодѣꙗнь, ꙁълодѣꙗнꙁълодѣꙗнꙗ, ꙁълодѣꙗна, ꙁълодѣꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁълодѣꙗн, ꙁълодѣꙗнь, ꙁълодѣꙗнеꙁълодѣꙗнмъ, ꙁълодѣꙗньмъ, ꙁълодѣꙗнмь, ꙁълодѣꙗньмь, ꙁълодѣꙗнмъ, ꙁълодѣꙗнмь, ꙁълодѣꙗномъ, ꙁълодѣꙗнамъꙁълодѣꙗн, ꙁълодѣꙗнь, ꙁълодѣꙗн, ꙁълодѣꙗнмꙁълодѣꙗнхъ, ꙁълодѣꙗньхъ, ꙁълодѣꙗнхь, ꙁълодѣꙗньхь, ꙁълодѣꙗнхъ, ꙁълодѣꙗнхьꙁълодѣꙗн, ꙁълодѣꙗньꙁълодѣꙗню, ꙁълодѣꙗнѹ, ꙁълодѣꙗнью
NnDu
ꙁълодѣꙗнма, ꙁълодѣꙗньма, ꙁълодѣꙗнма, ꙁълодѣꙗнма
ꙁълодѣꙗнь -ꙗ ср Престъпление, злодеяние, злодейство то сътвормъ. не на покаꙗн. нъ на ꙁълодѣꙗн С 388.9 Изч С Калка от гр τὸ κακοπραγεῖν ꙁълодѣꙗн Нвб злодеяние книж ОА ВА Бот ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ