Исторически речник
ꙁълодѣство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁълодѣствоꙁълодѣстваꙁълодѣствѹꙁълодѣствомь, ꙁълодѣствомъꙁълодѣствѣꙁълодѣства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁълодѣствъ, ꙁълодѣствь, ꙁълодѣстъвъ, ꙁълодѣстъвь, ꙁълодѣстьвъ, ꙁълодѣстьвьꙁълодѣствомъ, ꙁълодѣствомьꙁълодѣствꙑꙁълодѣствѣхъ, ꙁълодѣствѣхьꙁълодѣстваꙁълодѣствѹ
NnDu
ꙁълодѣствома
ꙁълодѣство ср Престъпно деяние; злодейство съмотр же м ꙁълодѣство хъ рѫжьно С 443.7—8 Изч С Гр κακουργία Нвб злодейство ОА ВА Бот ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ Срв злодействие остар ВА