Исторически речник
ꙁълодѣскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁълодѣскъ, ꙁълодѣскьꙁълодѣскаꙁълодѣскѹꙁълодѣскъ, ꙁълодѣскьꙁълодѣскаꙁълодѣскомь, ꙁълодѣскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁълодѣсцѣꙁълодѣскъꙁълодѣсцꙁълодѣскъ, ꙁълодѣскьꙁълодѣскомъ, ꙁълодѣскомьꙁълодѣскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁълодѣскꙑꙁълодѣсцѣхъ, ꙁълодѣсцѣхьꙁълодѣскаꙁълодѣскѹꙁълодѣскомаꙁълодѣско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁълодѣскаꙁълодѣскѹꙁълодѣскоꙁълодѣскаꙁълодѣскомь, ꙁълодѣскомъꙁълодѣсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁълодѣскаꙁълодѣскъ, ꙁълодѣскьꙁълодѣскомъ, ꙁълодѣскомьꙁълодѣскꙑꙁълодѣскꙑꙁълодѣсцѣхъ, ꙁълодѣсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁълодѣсцѣꙁълодѣскѹꙁълодѣскомаꙁълодѣскаꙁълодѣскꙑ, ꙁълодѣскѫꙁълодѣсцѣ, ꙁълодѣстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁълодѣскѫ, ꙁълодѣскѹꙁълодѣскоѭ, ꙁълодѣскоѫ, ꙁълодѣскоѧ, ꙁълодѣскоюꙁълодѣсцѣ, ꙁълодѣстѣꙁълодѣскꙑꙁълодѣскъ, ꙁълодѣскьꙁълодѣскамъ, ꙁълодѣскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁълодѣскꙑꙁълодѣскамꙁълодѣскахъ, ꙁълодѣскахьꙁълодѣсцѣ, ꙁълодѣстѣꙁълодѣскѹꙁълодѣскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁълодѣскꙑ, ꙁълодѣскꙑ, ꙁълодѣскоꙁълодѣскаго, ꙁълодѣскаего, ꙁълодѣскааго, ꙁълодѣскаго, ꙁълодѣского, ꙁълодѣскога, ꙁълодѣскгоꙁълодѣскѹмѹ, ꙁълодѣскѹемѹ, ꙁълодѣскѹѹмѹ, ꙁълодѣскѹмѹ, ꙁълодѣскоомѹ, ꙁълодѣскомѹ, ꙁълодѣскоѹмѹ, ꙁълодѣскмѹꙁълодѣскꙑ, ꙁълодѣскꙑ, ꙁълодѣскоꙁълодѣскаго, ꙁълодѣскаего, ꙁълодѣскааго, ꙁълодѣскаго, ꙁълодѣского, ꙁълодѣскога, ꙁълодѣскгоꙁълодѣскꙑмь, ꙁълодѣскꙑмь, ꙁълодѣскꙑмъ, ꙁълодѣскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁълодѣсцѣмь, ꙁълодѣсцѣемь, ꙁълодѣсцѣѣмь, ꙁълодѣсцѣамь, ꙁълодѣсцѣмь, ꙁълодѣсцѣмъ, ꙁълодѣсцѣемъ, ꙁълодѣсцѣѣмъ, ꙁълодѣсцѣамъ, ꙁълодѣсцѣмъ, ꙁълодѣскомь, ꙁълодѣскомъꙁълодѣскꙑ, ꙁълодѣскꙑ, ꙁълодѣскоꙁълодѣсцꙁълодѣскꙑхъ, ꙁълодѣскꙑхъ, ꙁълодѣскꙑхь, ꙁълодѣскꙑхь, ꙁълодѣсцѣхъ, ꙁълодѣсцѣхьꙁълодѣскꙑмъ, ꙁълодѣскꙑмъ, ꙁълодѣскꙑмь, ꙁълодѣскꙑмь, ꙁълодѣсцѣмъ, ꙁълодѣсцѣмьꙁълодѣскꙑѧ, ꙁълодѣскꙑꙗ, ꙁълодѣскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁълодѣскꙑм, ꙁълодѣскꙑмꙁълодѣскꙑхъ, ꙁълодѣскꙑхъ, ꙁълодѣскꙑхь, ꙁълодѣскꙑхьꙁълодѣскаꙗ, ꙁълодѣскаа, ꙁълодѣскаѣꙁълодѣскѹю, ꙁълодѣскоюꙁълодѣскꙑма, ꙁълодѣскꙑмаꙁълодѣско, ꙁълодѣское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁълодѣскаго, ꙁълодѣскаего, ꙁълодѣскааго, ꙁълодѣскаго, ꙁълодѣского, ꙁълодѣскога, ꙁълодѣскгоꙁълодѣскѹмѹ, ꙁълодѣскѹемѹ, ꙁълодѣскѹѹмѹ, ꙁълодѣскѹмѹ, ꙁълодѣскоомѹ, ꙁълодѣскомѹ, ꙁълодѣскоѹмѹ, ꙁълодѣскмѹꙁълодѣско, ꙁълодѣскоеꙁълодѣскаго, ꙁълодѣскаего, ꙁълодѣскааго, ꙁълодѣскаго, ꙁълодѣского, ꙁълодѣскога, ꙁълодѣскгоꙁълодѣскꙑмь, ꙁълодѣскꙑмь, ꙁълодѣскꙑмъ, ꙁълодѣскꙑмъꙁълодѣсцѣмь, ꙁълодѣсцѣемь, ꙁълодѣсцѣѣмь, ꙁълодѣсцѣамь, ꙁълодѣсцѣмь, ꙁълодѣсцѣмъ, ꙁълодѣсцѣемъ, ꙁълодѣсцѣѣмъ, ꙁълодѣсцѣамъ, ꙁълодѣсцѣмъ, ꙁълодѣскомь, ꙁълодѣскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁълодѣско, ꙁълодѣскоеꙁълодѣскаꙗ, ꙁълодѣскаа, ꙁълодѣскаѣ, ꙁълодѣскаѧꙁълодѣскꙑхъ, ꙁълодѣскꙑхъ, ꙁълодѣскꙑхь, ꙁълодѣскꙑхь, ꙁълодѣсцѣхъ, ꙁълодѣсцѣхьꙁълодѣскꙑмъ, ꙁълодѣскꙑмъ, ꙁълодѣскꙑмь, ꙁълодѣскꙑмь, ꙁълодѣсцѣмъ, ꙁълодѣсцѣмьꙁълодѣскаꙗ, ꙁълодѣскаа, ꙁълодѣскаѣ, ꙁълодѣскаѧꙁълодѣскꙑм, ꙁълодѣскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁълодѣскꙑхъ, ꙁълодѣскꙑхъ, ꙁълодѣскꙑхь, ꙁълодѣскꙑхьꙁълодѣсцѣꙁълодѣскѹю, ꙁълодѣскоюꙁълодѣскꙑма, ꙁълодѣскꙑмаꙁълодѣскаꙗ, ꙁълодѣскаа, ꙁълодѣскаѣ, ꙁълодѣскаѧꙁълодѣскꙑѧ, ꙁълодѣскꙑꙗ, ꙁълодѣскѫѭ, ꙁълодѣскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁълодѣсцѣ, ꙁълодѣстѣ, ꙁълодѣскоꙁълодѣскѫѭ, ꙁълодѣскѹю, ꙁълодѣскоѭ, ꙁълодѣскоюꙁълодѣскѫѭ, ꙁълодѣскоѫ, ꙁълодѣскоѧ, ꙁълодѣскоюꙁълодѣсцѣ, ꙁълодѣстѣꙁълодѣскꙑѧ, ꙁълодѣскꙑꙗ, ꙁълодѣскꙑеꙁълодѣскꙑхъ, ꙁълодѣскꙑхъ, ꙁълодѣсцѣхъ, ꙁълодѣстѣхъ, ꙁълодѣскꙑхь, ꙁълодѣскꙑхь, ꙁълодѣсцѣхь, ꙁълодѣстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁълодѣскꙑмъ, ꙁълодѣскꙑмъ, ꙁълодѣсцѣмъ, ꙁълодѣстѣмъ, ꙁълодѣскꙑмь, ꙁълодѣскꙑмь, ꙁълодѣсцѣмь, ꙁълодѣстѣмьꙁълодѣскꙑѧ, ꙁълодѣскꙑꙗ, ꙁълодѣскꙑеꙁълодѣскꙑм, ꙁълодѣскꙑмꙁълодѣскꙑхъ, ꙁълодѣскꙑхъ, ꙁълодѣскꙑхь, ꙁълодѣскꙑхьꙁълодѣсцѣ, ꙁълодѣстѣꙁълодѣскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁълодѣскꙑма, ꙁълодѣскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ꙁълодѣскъ -ꙑ прил Който се отнася до злодей, злодейски нелѣпо стъ обꙑкъшмъ оделѣват въ рат. ꙁълодѣскоѭ съмрьтѭ ѹмрат С 87.3 колко ꙁълодѣскѫ сьмрьть прѧшꙙ. ѧт бꙑвъше о неправьдахъ С 91.14—15 Изч С Гр τῶν κακούργων Нвб злодейски ОА ВА ЕтМл МлБТР РБЕ ЕтБАН БТР АР злодейский остар НГер