Исторически речник
ꙁъловѣрь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁъловѣр, ꙁъловѣрьꙁъловѣрꙗ, ꙁъловѣра, ꙁъловѣрьꙗꙁъловѣрю, ꙁъловѣрѹ, ꙁъловѣрьюꙁъловѣрмь, ꙁъловѣрьмь, ꙁъловѣрмъ, ꙁъловѣрьмъ, ꙁъловѣрмь, ꙁъловѣрмъꙁъловѣр, ꙁъловѣрь, ꙁъловѣрꙁъловѣрꙗ, ꙁъловѣра, ꙁъловѣрьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁъловѣр, ꙁъловѣрь, ꙁъловѣреꙁъловѣрмъ, ꙁъловѣрьмъ, ꙁъловѣрмь, ꙁъловѣрьмь, ꙁъловѣрмъ, ꙁъловѣрмь, ꙁъловѣромъ, ꙁъловѣрамъꙁъловѣр, ꙁъловѣрь, ꙁъловѣр, ꙁъловѣрмꙁъловѣрхъ, ꙁъловѣрьхъ, ꙁъловѣрхь, ꙁъловѣрьхь, ꙁъловѣрхъ, ꙁъловѣрхьꙁъловѣр, ꙁъловѣрьꙁъловѣрю, ꙁъловѣрѹ, ꙁъловѣрью
NnDu
ꙁъловѣрма, ꙁъловѣрьма, ꙁъловѣрма, ꙁъловѣрма
ꙁъловѣрь -ꙗ ср Изповядване на лъжлива вяра, на еретичество прѣпьрѣшꙙ л вꙑ мѫкꙑ. остат сꙙ бѣсованꙗ же мате ꙁълосъмрьтьн. л прѣбꙑвате въ ꙁъловѣр вашемъ С 180.7 а граблени и бесправьдьнаꙗ и неистота и ꙁъловѣри , то то сотонино дѣло стъ ЙЕ Шест. 205a тако бѡ арїанскыѫ ерес мръꙁѣше, ꙁаповѣдааше же въсѣмъ, не прблжат сѧ мъ, н ꙁловѣре хъ дръжат Жит. Ант. 35v С ЙЕ Шест. Жит. Ант. Гр δυσσέβεια ꙁъловѣр Нвб зловерие книж ОА ВА МлБТР РБЕ ЕтБАН