Исторически речник
ꙁълобт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁълобтꙁълоблѭ, ꙁълоблѧ, ꙁълобѧ, ꙁълобьѭ, ꙁълоблюꙁълобшꙁълобтъ, ꙁълобть, ꙁълобтꙁълобмъ, ꙁълобмь, ꙁълобм, ꙁълобмоꙁълобте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁълобѧтъ, ꙁълобѧть, ꙁълобѧтꙁълобвѣꙁълобтаꙁълобтеꙁълобꙁълоб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁълобмъ, ꙁълобмь, ꙁълобмꙁълобтеꙁълобвѣꙁълобтаꙁълобхъ, ꙁълобхь, ꙁълобхꙁълоб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁълобꙁълобхомъ, ꙁълобхомь, ꙁълобхом, ꙁълобхмꙑꙁълобстеꙁълобшѧ, ꙁълобшѫ, ꙁълобша, ꙁълобше, ꙁълобхѫꙁълобховѣꙁълобста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁълобстеꙁълобѣахъ, ꙁълобѣхъ, ꙁълоблѧхъ, ꙁълобѣахь, ꙁълобѣхь, ꙁълоблѧхь, ꙁълобѣах, ꙁълобѣх, ꙁълоблѧхꙁълобѣаше, ꙁълобѣше, ꙁълоблѧшеꙁълобѣаше, ꙁълобѣше, ꙁълоблѧшеꙁълобѣахомъ, ꙁълобѣхомъ, ꙁълоблѧхомъ, ꙁълобѣахомь, ꙁълобѣхомь, ꙁълоблѧхомь, ꙁълобѣахом, ꙁълобѣхом, ꙁълоблѧхомꙁълобѣашете, ꙁълобѣшете, ꙁълобѣасте, ꙁълобѣсте, ꙁълоблѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁълобѣахѫ, ꙁълобѣхѫ, ꙁълобѣахѹ, ꙁълобѣхѹ, ꙁълоблѧхѹꙁълобѣаховѣ, ꙁълобѣховѣ, ꙁълоблѧховѣꙁълобѣашета, ꙁълобѣшета, ꙁълобѣаста, ꙁълобѣста, ꙁълоблѧстаꙁълобѣашете, ꙁълобѣшете, ꙁълобѣасте, ꙁълобѣсте, ꙁълоблѧсте
ꙁълобт -ꙁълоблѭ -ꙁълобш несв Хуля, петня пото клевештеш о момъ съшеств. пото л ꙁълобш мо ловѣколюбьств С 394.7 Изч С Гр κακίζω Нвб Срв злобя диал ОА МлБТР РБЕ ДА ВА РБЕ ЕтБАН