Исторически речник
ꙁрьно  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁрьноꙁрьнаꙁрьнѹꙁрьномь, ꙁрьномъꙁрьнѣꙁрьна
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁрьнъ, ꙁрьньꙁрьномъ, ꙁрьномьꙁрьнꙑꙁрьнѣхъ, ꙁрьнѣхь, ꙁрьнохъ, ꙁрьнохьꙁрьнѣꙁрьнѹ
NnDu
ꙁрьнома
ꙁрьно ср Зърно аште ꙁръно пшеньно не ѹмьретъ падъ вь ꙁем. то едно прѣбꙑваатъ М Йо 12.24 З А подобъно естъ цстве небское ꙁрънѹ горюшьнѹ М Лк 13.19 З, А, СК. Срв.Мт 13.31 М З есомѹ ѹподобмъ цсрстве бже ... ѣко горюшънѣ ꙁрънѣ М Мк 4.31 З аще мате вѣрѫ ѣко ꙁръно горюшъно ... нтоже не въꙁможъно бѫдетъ вамъ М Мт 17.20 А, СК. Срв.Лк 17.6 М, З, А, СК;С 316.18 сътекше сѧ ѡн, растръгѡшѧ тъ ѡт рѫкѹ єго.  ꙗко ѡтвръꙁат наѧшѧ ꙁрънѡм хранла, ньсоже обрѣтошѧ ЙР 14.3. Изч М З А СК С Гр κόκκος ꙁръно Нвб зръно диал Дюв НГер МлБТР ДА зъ̀рно̀ ОА ВА Дюв МлБТР ЕтМл РБЕ ДА Срв Зорна МИ ГХ,МИМ Зърно МИ ИП,И. в Т Зърнево МИ СНМБ