Исторически речник
ꙁоровавел҄ь  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ꙁоровавел҄ьꙁоровавел҄ꙗ, ꙁоровавел҄ѣꙁоровавел҄ю, ꙁоровавел҄евꙁоровавел҄ьꙁоровавел҄ꙗ, ꙁоровавел҄ѣꙁоровавел҄емь, ꙁоровавел҄емъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ꙁоровавел҄ꙁоровавел҄ю----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
ꙁоровавел҄ь -ꙗ м ЛИ Зоровавел — старозаветен юдейски предводител, син на Салатиил, завърнал се пръв от вавилонския плен [I Езд 2.1—2; Аг 2.2] салатіль же роді ꙁоровавелѣ. ꙁоровавель же роді. авіѹда А Мт 1.12, 13 Изч А СК Гр Ζοροβαβέλ От евр Zezubbabel, от асир ZirBabili ’семе, издънка от Вавилон’