Исторически речник
ꙁмѵрьнꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ꙁмѵрьнꙗ, ꙁмѵрьнаꙁмѵрьнѩ, ꙁмѵрьнѧ, ꙁмѵрьнѫ, ꙁмѵрьнеꙁмѵрьн, ꙁмѵрьнꙁмѵрьнѭ, ꙁмѵрьнѫ, ꙁмѵрьнѧ, ꙁмѵрьнюꙁмѵрьнеѭ, ꙁмѵрьнеѫ, ꙁмѵрьнеѧꙁмѵрьн, ꙁмѵрьн
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ꙁмѵрьн-----
NfOuNfGuNfDu
---
ꙁмѵрьнꙗ ж МИ Смирна — град в Мала Азия на Егейско море [дн. Измир в Турция] потом же прде анѳупатъ въ ꙁмурьн С 139.17  съконьа сꙙ стꙑ мѫенкъ бж въ ꙁмурьн С 144.22 Изч С От гр Σμύρνα