Исторически речник
ꙁмьвъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁмьвъ, ꙁмьвьꙁмьваꙁмьвѹꙁмьвь, ꙁмьвъꙁмьваꙁмьвомь, ꙁмьвомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁмьвѣꙁмьве, ꙁмьвъꙁмьвꙁмьвъ, ꙁмьвьꙁмьвомъ, ꙁмьвомьꙁмьвꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁмьвꙑꙁмьвѣхъ, ꙁмьвѣхьꙁмьваꙁмьвѹꙁмьвомаꙁмьво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁмьваꙁмьвѹꙁмьвоꙁмьваꙁмьвомь, ꙁмьвомъꙁмьвѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁмьваꙁмьвъ, ꙁмьвьꙁмьвомъ, ꙁмьвомьꙁмьваꙁмьвꙑꙁмьвѣхъ, ꙁмьвѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁмьвѣꙁмьвѹꙁмьвомаꙁмьваꙁмьвꙑ, ꙁмьвѫꙁмьвѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁмьвѫ, ꙁмьвѹꙁмьвоѭ, ꙁмьвоѫ, ꙁмьвоѧ, ꙁмьвоюꙁмьвѣꙁмьвꙑꙁмьвъ, ꙁмьвьꙁмьвамъ, ꙁмьвамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁмьвꙑꙁмьвамꙁмьвахъ, ꙁмьвахьꙁмьвѣꙁмьвѹꙁмьвама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁмьвꙑ, ꙁмьвꙑ, ꙁмьвоꙁмьваго, ꙁмьваего, ꙁмьвааго, ꙁмьваго, ꙁмьвого, ꙁмьвога, ꙁмьвгоꙁмьвѹмѹ, ꙁмьвѹемѹ, ꙁмьвѹѹмѹ, ꙁмьвѹмѹ, ꙁмьвоомѹ, ꙁмьвомѹ, ꙁмьвоѹмѹ, ꙁмьвмѹꙁмьвꙑ, ꙁмьвꙑ, ꙁмьвоꙁмьваго, ꙁмьваего, ꙁмьвааго, ꙁмьваго, ꙁмьвого, ꙁмьвога, ꙁмьвгоꙁмьвꙑмь, ꙁмьвꙑмь, ꙁмьвꙑмъ, ꙁмьвꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁмьвѣмь, ꙁмьвѣемь, ꙁмьвѣѣмь, ꙁмьвѣамь, ꙁмьвѣмь, ꙁмьвѣмъ, ꙁмьвѣемъ, ꙁмьвѣѣмъ, ꙁмьвѣамъ, ꙁмьвѣмъ, ꙁмьвомь, ꙁмьвомъꙁмьвꙑ, ꙁмьвꙑ, ꙁмьвоꙁмьвꙁмьвꙑхъ, ꙁмьвꙑхъ, ꙁмьвꙑхь, ꙁмьвꙑхь, ꙁмьвѣхъ, ꙁмьвѣхьꙁмьвꙑмъ, ꙁмьвꙑмъ, ꙁмьвꙑмь, ꙁмьвꙑмь, ꙁмьвѣмъ, ꙁмьвѣмьꙁмьвꙑѧ, ꙁмьвꙑꙗ, ꙁмьвꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁмьвꙑм, ꙁмьвꙑмꙁмьвꙑхъ, ꙁмьвꙑхъ, ꙁмьвꙑхь, ꙁмьвꙑхьꙁмьваꙗ, ꙁмьваа, ꙁмьваѣꙁмьвѹю, ꙁмьвоюꙁмьвꙑма, ꙁмьвꙑмаꙁмьво, ꙁмьвое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁмьваго, ꙁмьваего, ꙁмьвааго, ꙁмьваго, ꙁмьвого, ꙁмьвога, ꙁмьвгоꙁмьвѹмѹ, ꙁмьвѹемѹ, ꙁмьвѹѹмѹ, ꙁмьвѹмѹ, ꙁмьвоомѹ, ꙁмьвомѹ, ꙁмьвоѹмѹ, ꙁмьвмѹꙁмьво, ꙁмьвоеꙁмьваго, ꙁмьваего, ꙁмьвааго, ꙁмьваго, ꙁмьвого, ꙁмьвога, ꙁмьвгоꙁмьвꙑмь, ꙁмьвꙑмь, ꙁмьвꙑмъ, ꙁмьвꙑмъꙁмьвѣмь, ꙁмьвѣемь, ꙁмьвѣѣмь, ꙁмьвѣамь, ꙁмьвѣмь, ꙁмьвѣмъ, ꙁмьвѣемъ, ꙁмьвѣѣмъ, ꙁмьвѣамъ, ꙁмьвѣмъ, ꙁмьвомь, ꙁмьвомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁмьво, ꙁмьвоеꙁмьваꙗ, ꙁмьваа, ꙁмьваѣ, ꙁмьваѧꙁмьвꙑхъ, ꙁмьвꙑхъ, ꙁмьвꙑхь, ꙁмьвꙑхь, ꙁмьвѣхъ, ꙁмьвѣхьꙁмьвꙑмъ, ꙁмьвꙑмъ, ꙁмьвꙑмь, ꙁмьвꙑмь, ꙁмьвѣмъ, ꙁмьвѣмьꙁмьваꙗ, ꙁмьваа, ꙁмьваѣ, ꙁмьваѧꙁмьвꙑм, ꙁмьвꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁмьвꙑхъ, ꙁмьвꙑхъ, ꙁмьвꙑхь, ꙁмьвꙑхьꙁмьвѣꙁмьвѹю, ꙁмьвоюꙁмьвꙑма, ꙁмьвꙑмаꙁмьваꙗ, ꙁмьваа, ꙁмьваѣ, ꙁмьваѧꙁмьвꙑѧ, ꙁмьвꙑꙗ, ꙁмьвѫѭ, ꙁмьвꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁмьвѣ, ꙁмьвоꙁмьвѫѭ, ꙁмьвѹю, ꙁмьвоѭ, ꙁмьвоюꙁмьвѫѭ, ꙁмьвоѫ, ꙁмьвоѧ, ꙁмьвоюꙁмьвѣꙁмьвꙑѧ, ꙁмьвꙑꙗ, ꙁмьвꙑеꙁмьвꙑхъ, ꙁмьвꙑхъ, ꙁмьвѣхъ, ꙁмьвꙑхь, ꙁмьвꙑхь, ꙁмьвѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁмьвꙑмъ, ꙁмьвꙑмъ, ꙁмьвѣмъ, ꙁмьвꙑмь, ꙁмьвꙑмь, ꙁмьвѣмьꙁмьвꙑѧ, ꙁмьвꙑꙗ, ꙁмьвꙑеꙁмьвꙑм, ꙁмьвꙑмꙁмьвꙑхъ, ꙁмьвꙑхъ, ꙁмьвꙑхь, ꙁмьвꙑхьꙁмьвѣꙁмьвѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁмьвꙑма, ꙁмьвꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ꙁмьвъ прил притеж Змийски, на змия тꙑ сътлъе главѫ ꙁмьевѫ СП 73.14 понеже ѹбо подобааше.  главꙑ ꙁмьевꙑ съкрѹшт Х I Аб 13 Нѫ прѣслѹшавша тебе, стннаго бога, съꙁдавшаго ,  льстїѫ ꙁьмїевоѫ прѣльщена ЛОглаш. 380.2. ꙁмьвомь лцемь δρακοντοειδής С лице на змия ꙇл самъ ес вельꙁѣолъ ... л ꙁмевомъ. ꙇл ꙁвѣрномь лцемь ... ѹбо сѧ бѣж. не въꙁврат сѧ СЕ 54а 2 Изч СП СЕ Х Гр τοῦ δράκοντος ꙁмвъ ꙁмьевъ Нвб змиев ЕтМл МлБТР змеев Дюв НГер