Исторически речник
ꙁлатьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁлатьнъ, ꙁлатьньꙁлатьнаꙁлатьнѹꙁлатьнъ, ꙁлатьньꙁлатьнаꙁлатьномь, ꙁлатьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁлатьнѣꙁлатьне, ꙁлатьнꙑꙁлатьнꙁлатьнъ, ꙁлатьньꙁлатьномъ, ꙁлатьномьꙁлатьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁлатьнꙑꙁлатьнѣхъ, ꙁлатьнѣхьꙁлатьнаꙁлатьнѹꙁлатьномаꙁлатьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁлатьнаꙁлатьнѹꙁлатьноꙁлатьнаꙁлатьномь, ꙁлатьномъꙁлатьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁлатьнаꙁлатьнъ, ꙁлатьньꙁлатьномъ, ꙁлатьномьꙁлатьнаꙁлатьнꙑꙁлатьнѣхъ, ꙁлатьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁлатьнѣꙁлатьнѹꙁлатьномаꙁлатьнаꙁлатьнꙑ, ꙁлатьнѫꙁлатьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁлатьнѫ, ꙁлатьнѹꙁлатьноѭ, ꙁлатьноѫ, ꙁлатьноѧ, ꙁлатьноюꙁлатьнѣꙁлатьнꙑꙁлатьнъ, ꙁлатьньꙁлатьнамъ, ꙁлатьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁлатьнꙑꙁлатьнамꙁлатьнахъ, ꙁлатьнахьꙁлатьнѣꙁлатьнѹꙁлатьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁлатьнꙑ, ꙁлатьнꙑ, ꙁлатьноꙁлатьнаго, ꙁлатьнаего, ꙁлатьнааго, ꙁлатьнаго, ꙁлатьного, ꙁлатьнога, ꙁлатьнгоꙁлатьнѹмѹ, ꙁлатьнѹемѹ, ꙁлатьнѹѹмѹ, ꙁлатьнѹмѹ, ꙁлатьноомѹ, ꙁлатьномѹ, ꙁлатьноѹмѹ, ꙁлатьнмѹꙁлатьнꙑ, ꙁлатьнꙑ, ꙁлатьноꙁлатьнаго, ꙁлатьнаего, ꙁлатьнааго, ꙁлатьнаго, ꙁлатьного, ꙁлатьнога, ꙁлатьнгоꙁлатьнꙑмь, ꙁлатьнꙑмь, ꙁлатьнꙑмъ, ꙁлатьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁлатьнѣмь, ꙁлатьнѣемь, ꙁлатьнѣѣмь, ꙁлатьнѣамь, ꙁлатьнѣмь, ꙁлатьнѣмъ, ꙁлатьнѣемъ, ꙁлатьнѣѣмъ, ꙁлатьнѣамъ, ꙁлатьнѣмъ, ꙁлатьномь, ꙁлатьномъꙁлатьнꙑ, ꙁлатьнꙑ, ꙁлатьноꙁлатьнꙁлатьнꙑхъ, ꙁлатьнꙑхъ, ꙁлатьнꙑхь, ꙁлатьнꙑхь, ꙁлатьнѣхъ, ꙁлатьнѣхьꙁлатьнꙑмъ, ꙁлатьнꙑмъ, ꙁлатьнꙑмь, ꙁлатьнꙑмь, ꙁлатьнѣмъ, ꙁлатьнѣмьꙁлатьнꙑѧ, ꙁлатьнꙑꙗ, ꙁлатьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁлатьнꙑм, ꙁлатьнꙑмꙁлатьнꙑхъ, ꙁлатьнꙑхъ, ꙁлатьнꙑхь, ꙁлатьнꙑхьꙁлатьнаꙗ, ꙁлатьнаа, ꙁлатьнаѣꙁлатьнѹю, ꙁлатьноюꙁлатьнꙑма, ꙁлатьнꙑмаꙁлатьно, ꙁлатьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁлатьнаго, ꙁлатьнаего, ꙁлатьнааго, ꙁлатьнаго, ꙁлатьного, ꙁлатьнога, ꙁлатьнгоꙁлатьнѹмѹ, ꙁлатьнѹемѹ, ꙁлатьнѹѹмѹ, ꙁлатьнѹмѹ, ꙁлатьноомѹ, ꙁлатьномѹ, ꙁлатьноѹмѹ, ꙁлатьнмѹꙁлатьно, ꙁлатьноеꙁлатьнаго, ꙁлатьннаего, ꙁлатьнааго, ꙁлатьнаго, ꙁлатьного, ꙁлатьнога, ꙁлатьнгоꙁлатьнꙑмь, ꙁлатьнꙑмь, ꙁлатьнꙑмъ, ꙁлатьнꙑмъꙁлатьнѣмь, ꙁлатьнѣемь, ꙁлатьнѣѣмь, ꙁлатьнѣамь, ꙁлатьнѣмь, ꙁлатьнѣмъ, ꙁлатьнѣемъ, ꙁлатьнѣѣмъ, ꙁлатьнѣамъ, ꙁлатьнѣмъ, ꙁлатьномь, ꙁлатьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁлатьно, ꙁлатьноеꙁлатьнаꙗ, ꙁлатьнаа, ꙁлатьнаѣ, ꙁлатьнаѧꙁлатьнꙑхъ, ꙁлатьнꙑхъ, ꙁлатьнꙑхь, ꙁлатьнꙑхь, ꙁлатьнѣхъ, ꙁлатьнѣхьꙁлатьнꙑмъ, ꙁлатьнꙑмъ, ꙁлатьнꙑмь, ꙁлатьнꙑмь, ꙁлатьнѣмъ, ꙁлатьнѣмьꙁлатьнаꙗ, ꙁлатьнаа, ꙁлатьнаѣ, ꙁлатьнаѧꙁлатьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁлатьнꙑхъ, ꙁлатьнꙑхъ, ꙁлатьнꙑхь, ꙁлатьнꙑхьꙁлатьнѣꙁлатьнѹю, ꙁлатьноюꙁлатьнꙑма, ꙁлатьнꙑмаꙁлатьнаꙗ, ꙁлатьнаа, ꙁлатьнаѣ, ꙁлатьнаѧꙁлатьнꙑѧ, ꙁлатьнꙑꙗ, ꙁлатьнѫѭ, ꙁлатьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁлатьнѣ, ꙁлатьноꙁлатьнѫѭ, ꙁлатьнѹю, ꙁлатьноѭ, ꙁлатьноюꙁлатьнѫѭ, ꙁлатьноѫ, ꙁлатьноѧ, ꙁлатьноюꙁлатьнѣꙁлатьнꙑѧ, ꙁлатьнꙑꙗ, ꙁлатьнꙑеꙁлатьнꙑхъ, ꙁлатьнꙑхъ, ꙁлатьнѣхъ, ꙁлатьнꙑхь, ꙁлатьнꙑхь, ꙁлатьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁлатьнꙑмъ, ꙁлатьнꙑмъ, ꙁлатьнѣмъ, ꙁлатьнꙑмь, ꙁлатьнꙑмь, ꙁлатьнѣмьꙁлатьнꙑѧ, ꙁлатьнꙑꙗ, ꙁлатьнꙑеꙁлатьнꙑм, ꙁлатьнꙑмꙁлатьнꙑхъ, ꙁлатьнꙑхъ, ꙁлатьнꙑхь, ꙁлатьнꙑхьꙁлатьнѣꙁлатьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁлатьнꙑма, ꙁлатьнꙑмаꙁлатьнѣ, ꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшаꙁлатьнѣшѹ, ꙁлатьнѣшюꙁлатьнѣꙁлатьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ꙁлатьнѣшемь, ꙁлатьнѣшемъꙁлатьнѣшꙁлатьнѣꙁлатьнѣше, ꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшь, ꙁлатьнѣшъꙁлатьнѣшемъ, ꙁлатьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ꙁлатьнѣшѧꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхьꙁлатьнѣшаꙁлатьнѣшѹ, ꙁлатьнѣшюꙁлатьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ꙁлатьнѣе, ꙁлатьнѣ, ꙁлатьнѣшеꙁлатьнѣшаꙁлатьнѣшѹ, ꙁлатьнѣшюꙁлатьнѣе, ꙁлатьнѣ, ꙁлатьнѣшеꙁлатьнѣшаꙁлатьнѣшемь, ꙁлатьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ꙁлатьнѣшꙁлатьнѣе, ꙁлатьнѣꙁлатьнѣша, ꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшь, ꙁлатьнѣшъꙁлатьнѣшемъ, ꙁлатьнѣшемьꙁлатьнѣша, ꙁлатьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхьꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшѹ, ꙁлатьнѣшюꙁлатьнѣшемаꙁлатьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ꙁлатьнѣшѧ, ꙁлатьнѣшѫ, ꙁлатьнѣшеꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшѫ, ꙁлатьнѣшѧ, ꙁлатьнѣшѹꙁлатьнѣшеѭ, ꙁлатьнѣшеѫ, ꙁлатьнѣшеѧ, ꙁлатьнѣшеюꙁлатьнѣшꙁлатьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ꙁлатьнѣшѧ, ꙁлатьнѣшѫ, ꙁлатьнѣшеꙁлатьнѣшь, ꙁлатьнѣшъꙁлатьнѣшамъ, ꙁлатьнѣшамьꙁлатьнѣшѧ, ꙁлатьнѣше, ꙁлатьнѣшѫꙁлатьнѣшамꙁлатьнѣшахъ, ꙁлатьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшѹ, ꙁлатьнѣшюꙁлатьнѣшамаꙁлатьнѣ, ꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшаго, ꙁлатьнѣшаего, ꙁлатьнѣшааго, ꙁлатьнѣшагоꙁлатьнѣшѹмѹ, ꙁлатьнѣшѹемѹ, ꙁлатьнѣшѹѹмѹ, ꙁлатьнѣшѹмѹ, ꙁлатьнѣшюмѹ, ꙁлатьнѣшюемѹ, ꙁлатьнѣшюѹмѹ, ꙁлатьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ꙁлатьнѣꙁлатьнѣшаго, ꙁлатьнѣшаего, ꙁлатьнѣшааго, ꙁлатьнѣшагоꙁлатьнѣшмь, ꙁлатьнѣшмь, ꙁлатьнѣшмъ, ꙁлатьнѣшмъꙁлатьнѣшмь, ꙁлатьнѣшмь, ꙁлатьнѣшмъ, ꙁлатьнѣшмъꙁлатьнѣꙁлатьнѣше, ꙁлатьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхь, ꙁлатьнѣшхьꙁлатьнѣшмъ, ꙁлатьнѣшмъ, ꙁлатьнѣшмьꙁлатьнѣшѧѧ, ꙁлатьнѣшее, ꙁлатьнѣшѫѫꙁлатьнѣшм, ꙁлатьнѣшмꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхьꙁлатьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ꙁлатьнѣшѹю, ꙁлатьнѣшююꙁлатьнѣшма, ꙁлатьнѣшмаꙁлатьнѣе, ꙁлатьнѣ, ꙁлатьнѣшее, ꙁлатьнѣшеꙁлатьнѣшаго, ꙁлатьнѣшаего, ꙁлатьнѣшааго, ꙁлатьнѣшагоꙁлатьнѣшѹмѹ, ꙁлатьнѣшѹемѹ, ꙁлатьнѣшѹѹмѹ, ꙁлатьнѣшѹмѹ, ꙁлатьнѣшюмѹ, ꙁлатьнѣшюемѹ, ꙁлатьнѣшюѹмѹ, ꙁлатьнѣшюмѹꙁлатьнѣе, ꙁлатьнѣ, ꙁлатьнѣшее, ꙁлатьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ꙁлатьнѣшаго, ꙁлатьнѣшаего, ꙁлатьнѣшааго, ꙁлатьнѣшагоꙁлатьнѣшмь, ꙁлатьнѣшмь, ꙁлатьнѣшмъ, ꙁлатьнѣшмъꙁлатьнѣшмь, ꙁлатьнѣшмь, ꙁлатьнѣшмъ, ꙁлатьнѣшмъꙁлатьнѣе, ꙁлатьнѣ, ꙁлатьнѣшее, ꙁлатьнѣшеꙁлатьнѣшаꙗ, ꙁлатьнѣшаѣ, ꙁлатьнѣшаѧꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхь, ꙁлатьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ꙁлатьнѣшмъ, ꙁлатьнѣшмъ, ꙁлатьнѣшмьꙁлатьнѣшаꙗ, ꙁлатьнѣшаѣ, ꙁлатьнѣшаѧꙁлатьнѣшм, ꙁлатьнѣшмꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхьꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшѹю, ꙁлатьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ꙁлатьнѣшма, ꙁлатьнѣшмаꙁлатьнѣшꙗ, ꙁлатьнѣшѣ, ꙁлатьнѣшаꙗꙁлатьнѣшѧѧ, ꙁлатьнѣшѧѩ, ꙁлатьнѣшѫѫ, ꙁлатьнѣшаѧ, ꙁлатьнѣшее, ꙁлатьнѣшеѥꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшѫѫ, ꙁлатьнѣшѫѭ, ꙁлатьнѣшѧѧ, ꙁлатьнѣшѧѩ, ꙁлатьнѣшююꙁлатьнѣшѫѫ, ꙁлатьнѣшѫѭ, ꙁлатьнѣшѧѧ, ꙁлатьнѣшѧѩ, ꙁлатьнѣшюю, ꙁлатьнѣшеѭ, ꙁлатьнѣшеѫ, ꙁлатьнѣшеѧ, ꙁлатьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшꙗ, ꙁлатьнѣшѣꙁлатьнѣшѧѧ, ꙁлатьнѣшѧѩ, ꙁлатьнѣшѫѫ, ꙁлатьнѣшаѧ, ꙁлатьнѣшее, ꙁлатьнѣшеѥꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхь, ꙁлатьнѣшхьꙁлатьнѣшмъ, ꙁлатьнѣшмъ, ꙁлатьнѣшмь, ꙁлатьнѣшмьꙁлатьнѣшѧѧ, ꙁлатьнѣшѧѩ, ꙁлатьнѣшѫѫ, ꙁлатьнѣшаѧ, ꙁлатьнѣшее, ꙁлатьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ꙁлатьнѣшм, ꙁлатьнѣшмꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхъ, ꙁлатьнѣшхь, ꙁлатьнѣшхьꙁлатьнѣшꙁлатьнѣшѹю, ꙁлатьнѣшююꙁлатьнѣшма, ꙁлатьнѣшма
ꙁлатьнъ -ꙑ прил Който се отнася до злато  вꙑ ꙁлатоносвꙑѧ женꙑ ... отъложвъшꙙ ꙁлатьнааго желанꙗ С 447.5 Изч С Гр τῶν χρυσίων Нвб златен ОА ВА Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ЕтБАН БТР ДА златни[й] остар НГер ЕтМл МлБТР Срв Златна Панега МИ ВлГ,БЕО Златин ЛИ Златина ЛИ Златев ФИ СтИл,РЛФИ