Исторически речник
ꙁнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁнѫтꙁнѫ, ꙁнѹꙁнешꙁнетъ, ꙁнетꙁнемъ, ꙁнемь, ꙁнемꙁнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁнѫтъ, ꙁнѹтъ, ꙁнѫть, ꙁнѹть, ꙁнѫт, ꙁнѹтꙁневѣꙁнетаꙁнетеꙁнꙁн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁнѣмъ, ꙁнѣмь, ꙁнѣмꙁнѣтеꙁнѣвѣꙁнѣтаꙁнѫхъ, ꙁнѹхъ, ꙁнѫхь, ꙁнѹхь, ꙁнѫх, ꙁнѹхꙁнѫ, ꙁнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁнѫ, ꙁнѹꙁнѫхомъ, ꙁнѹхомъ, ꙁнѫхомь, ꙁнѹхомь, ꙁнѫхом, ꙁнѹхом, ꙁнѫхмꙑꙁнѫсте, ꙁнѹстеꙁнѫшѧ, ꙁнѹшѧ, ꙁнѫшѫ, ꙁнѫша, ꙁнѹша, ꙁнѫше, ꙁнѹше, ꙁнѫхѫꙁнѫховѣ, ꙁнѹховѣꙁнѫста, ꙁнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁнѫсте, ꙁнѹсте*ꙁнѣахъ*ꙁнѣаше*ꙁнѣаше*ꙁнѣахомъ*ꙁнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ꙁнѣахѫ*ꙁнѣаховѣ*ꙁнѣашета*ꙁнѣашете
ꙁнѫт -ꙁнѫ -ꙁнеш св Широко разтворя уста, зина вьлѣꙁе въ огн҄ь  ꙁнѫвъ прѣда дѹшѫ С 144.21 Образно. ꙁнѫ адъ ѹстꙑ свом С 487.21 Изч С Гр χαίνω Нвб зина ОА ВА НТ ЕтМл МлБТР АР РБЕ ЕтБАН ДА