Исторически речник
ꙁнонъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ꙁнонъ, ꙁноньꙁнонаꙁнонѹ, ꙁноновꙁнонъ, ꙁноньꙁнонаꙁнономь, ꙁнономъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ꙁнонѣꙁноне----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
ꙁнонъ м ЛИ Зинон — християнин, умр. мъченически в Африка по времето на имп. Деций [249—251 г.]. Пр. на 10 април блаженааго же ꙁнона  алеѯандра.  ѳеодора сѫштемъ мъ сломъ етꙑр десꙙт. т шесть. повелѣ къ сѫдштѹ првест С 177.18 Изч С Гр Ζήνων