Исторически речник
ꙁновꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ꙁновꙗ, ꙁноваꙁновѩ, ꙁновѧ, ꙁновѫ, ꙁновеꙁнов, ꙁновꙁновѭ, ꙁновѫ, ꙁновѧ, ꙁновюꙁновеѭ, ꙁновеѫ, ꙁновеѧꙁнов, ꙁнов
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ꙁнов-----
NfOuNfGuNfDu
---
ꙁновꙗ ж ЛИ Зиновия — християнка от Киликия, умр. мъченически [ок. 285 г.] заедно с брат си Зиновий по времето на имп. Диоклециан. Пр. на 30 октомври мⷺца октⷠ҇о ћ҃ стхъ мⷱкъ ꙁінова  ꙁновѩ сестр его А 125а 24—25 Изч А От гр Ζηνοβία Нвб Срв Зинови ЛИ Зиновий ЛИ Зиновия ЛИ Зиновиев ФИ Зиновлиев ФИ СтИл, РЛФИ