Исторически речник
ꙁлотъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ꙁлотъ, ꙁлотьꙁлотаꙁлотѹ, ꙁлотовꙁлотъ, ꙁлотьꙁлотаꙁлотомь, ꙁлотомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ꙁлотѣꙁлотеꙁлот, ꙁлотовеꙁлотъ, ꙁлоть, ꙁлотовъ, ꙁлотовьꙁлотомъ, ꙁлотомь, ꙁлотовомъ, ꙁлотовомьꙁлотꙑ, ꙁлотовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ꙁлотꙑ, ꙁлотовꙑ, ꙁлотъмꙁлотѣхъ, ꙁлотѣхь, ꙁлотохъ, ꙁлотохь, ꙁлотовохъ, ꙁлотовохьꙁлотаꙁлотѹꙁлотома
ꙁлотъ м ЛИ Зилот — прозвище на ап. Симеон Кананит ꙇ ꙁбъравъ отъ нхъ дъва на десѧте. ѩже  апостолꙑ нарее. смона егоже менова петра ... ꙇ смона нарцаемааго ꙁлота М Лк 6.15 З Изч М З Гр Ζηλωτής