Исторически речник
ꙁефеꙗне  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ꙁефеꙗннъ, ꙁефеꙗнньꙁефеꙗннаꙁефеꙗннѹꙁефеꙗннъ, ꙁефеꙗнньꙁефеꙗннаꙁефеꙗнномь, ꙁефеꙗнномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ꙁефеꙗннѣꙁефеꙗннеꙁефеꙗнеꙁефеꙗнъ, ꙁефеꙗньꙁефеꙗнемъ, ꙁефеꙗнемьꙁефеꙗнꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ꙁефеꙗнꙑꙁефеꙗнехъ, ꙁефеꙗнехь---
ꙁефеꙗне м мн Зифейци [зефеянци] — обитатели на пустинята Зиф, където се е криел Давид [IЦар. 23.14—19, 26.1] въ концъ въ пѣніхъ раꙁѹмъ дадовъ. вънгда прідѫ ꙁефеане і рѣшѩ саѹлѹ не се лі дадъ крꙑетъ сѩ въ насъ СП 53.2 Изч СП Гр Ζιφαῖοι От евр Zif ꙁефеане