Исторически речник
ꙁемл҄ьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁемл҄ьскъ, ꙁемл҄ьскьꙁемл҄ьскаꙁемл҄ьскѹꙁемл҄ьскъ, ꙁемл҄ьскьꙁемл҄ьскаꙁемл҄ьскомь, ꙁемл҄ьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁемл҄ьсцѣꙁемл҄ьскъꙁемл҄ьсцꙁемл҄ьскъ, ꙁемл҄ьскьꙁемл҄ьскомъ, ꙁемл҄ьскомьꙁемл҄ьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁемл҄ьскꙑꙁемл҄ьсцѣхъ, ꙁемл҄ьсцѣхьꙁемл҄ьскаꙁемл҄ьскѹꙁемл҄ьскомаꙁемл҄ьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁемл҄ьскаꙁемл҄ьскѹꙁемл҄ьскоꙁемл҄ьскаꙁемл҄ьскомь, ꙁемл҄ьскомъꙁемл҄ьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁемл҄ьскаꙁемл҄ьскъ, ꙁемл҄ьскьꙁемл҄ьскомъ, ꙁемл҄ьскомьꙁемл҄ьскꙑꙁемл҄ьскꙑꙁемл҄ьсцѣхъ, ꙁемл҄ьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁемл҄ьсцѣꙁемл҄ьскѹꙁемл҄ьскомаꙁемл҄ьскаꙁемл҄ьскꙑ, ꙁемл҄ьскѫꙁемл҄ьсцѣ, ꙁемл҄ьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁемл҄ьскѫ, ꙁемл҄ьскѹꙁемл҄ьскоѭ, ꙁемл҄ьскоѫ, ꙁемл҄ьскоѧ, ꙁемл҄ьскоюꙁемл҄ьсцѣ, ꙁемл҄ьстѣꙁемл҄ьскꙑꙁемл҄ьскъ, ꙁемл҄ьскьꙁемл҄ьскамъ, ꙁемл҄ьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁемл҄ьскꙑꙁемл҄ьскамꙁемл҄ьскахъ, ꙁемл҄ьскахьꙁемл҄ьсцѣ, ꙁемл҄ьстѣꙁемл҄ьскѹꙁемл҄ьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁемл҄ьскꙑ, ꙁемл҄ьскꙑ, ꙁемл҄ьскоꙁемл҄ьскаго, ꙁемл҄ьскаего, ꙁемл҄ьскааго, ꙁемл҄ьскаго, ꙁемл҄ьского, ꙁемл҄ьскога, ꙁемл҄ьскгоꙁемл҄ьскѹмѹ, ꙁемл҄ьскѹемѹ, ꙁемл҄ьскѹѹмѹ, ꙁемл҄ьскѹмѹ, ꙁемл҄ьскоомѹ, ꙁемл҄ьскомѹ, ꙁемл҄ьскоѹмѹ, ꙁемл҄ьскмѹꙁемл҄ьскꙑ, ꙁемл҄ьскꙑ, ꙁемл҄ьскоꙁемл҄ьскаго, ꙁемл҄ьскаего, ꙁемл҄ьскааго, ꙁемл҄ьскаго, ꙁемл҄ьского, ꙁемл҄ьскога, ꙁемл҄ьскгоꙁемл҄ьскꙑмь, ꙁемл҄ьскꙑмь, ꙁемл҄ьскꙑмъ, ꙁемл҄ьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁемл҄ьсцѣмь, ꙁемл҄ьсцѣемь, ꙁемл҄ьсцѣѣмь, ꙁемл҄ьсцѣамь, ꙁемл҄ьсцѣмь, ꙁемл҄ьсцѣмъ, ꙁемл҄ьсцѣемъ, ꙁемл҄ьсцѣѣмъ, ꙁемл҄ьсцѣамъ, ꙁемл҄ьсцѣмъ, ꙁемл҄ьскомь, ꙁемл҄ьскомъꙁемл҄ьскꙑ, ꙁемл҄ьскꙑ, ꙁемл҄ьскоꙁемл҄ьсцꙁемл҄ьскꙑхъ, ꙁемл҄ьскꙑхъ, ꙁемл҄ьскꙑхь, ꙁемл҄ьскꙑхь, ꙁемл҄ьсцѣхъ, ꙁемл҄ьсцѣхьꙁемл҄ьскꙑмъ, ꙁемл҄ьскꙑмъ, ꙁемл҄ьскꙑмь, ꙁемл҄ьскꙑмь, ꙁемл҄ьсцѣмъ, ꙁемл҄ьсцѣмьꙁемл҄ьскꙑѧ, ꙁемл҄ьскꙑꙗ, ꙁемл҄ьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁемл҄ьскꙑм, ꙁемл҄ьскꙑмꙁемл҄ьскꙑхъ, ꙁемл҄ьскꙑхъ, ꙁемл҄ьскꙑхь, ꙁемл҄ьскꙑхьꙁемл҄ьскаꙗ, ꙁемл҄ьскаа, ꙁемл҄ьскаѣꙁемл҄ьскѹю, ꙁемл҄ьскоюꙁемл҄ьскꙑма, ꙁемл҄ьскꙑмаꙁемл҄ьско, ꙁемл҄ьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁемл҄ьскаго, ꙁемл҄ьскаего, ꙁемл҄ьскааго, ꙁемл҄ьскаго, ꙁемл҄ьского, ꙁемл҄ьскога, ꙁемл҄ьскгоꙁемл҄ьскѹмѹ, ꙁемл҄ьскѹемѹ, ꙁемл҄ьскѹѹмѹ, ꙁемл҄ьскѹмѹ, ꙁемл҄ьскоомѹ, ꙁемл҄ьскомѹ, ꙁемл҄ьскоѹмѹ, ꙁемл҄ьскмѹꙁемл҄ьско, ꙁемл҄ьскоеꙁемл҄ьскаго, ꙁемл҄ьскаего, ꙁемл҄ьскааго, ꙁемл҄ьскаго, ꙁемл҄ьского, ꙁемл҄ьскога, ꙁемл҄ьскгоꙁемл҄ьскꙑмь, ꙁемл҄ьскꙑмь, ꙁемл҄ьскꙑмъ, ꙁемл҄ьскꙑмъꙁемл҄ьсцѣмь, ꙁемл҄ьсцѣемь, ꙁемл҄ьсцѣѣмь, ꙁемл҄ьсцѣамь, ꙁемл҄ьсцѣмь, ꙁемл҄ьсцѣмъ, ꙁемл҄ьсцѣемъ, ꙁемл҄ьсцѣѣмъ, ꙁемл҄ьсцѣамъ, ꙁемл҄ьсцѣмъ, ꙁемл҄ьскомь, ꙁемл҄ьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁемл҄ьско, ꙁемл҄ьскоеꙁемл҄ьскаꙗ, ꙁемл҄ьскаа, ꙁемл҄ьскаѣ, ꙁемл҄ьскаѧꙁемл҄ьскꙑхъ, ꙁемл҄ьскꙑхъ, ꙁемл҄ьскꙑхь, ꙁемл҄ьскꙑхь, ꙁемл҄ьсцѣхъ, ꙁемл҄ьсцѣхьꙁемл҄ьскꙑмъ, ꙁемл҄ьскꙑмъ, ꙁемл҄ьскꙑмь, ꙁемл҄ьскꙑмь, ꙁемл҄ьсцѣмъ, ꙁемл҄ьсцѣмьꙁемл҄ьскаꙗ, ꙁемл҄ьскаа, ꙁемл҄ьскаѣ, ꙁемл҄ьскаѧꙁемл҄ьскꙑм, ꙁемл҄ьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁемл҄ьскꙑхъ, ꙁемл҄ьскꙑхъ, ꙁемл҄ьскꙑхь, ꙁемл҄ьскꙑхьꙁемл҄ьсцѣꙁемл҄ьскѹю, ꙁемл҄ьскоюꙁемл҄ьскꙑма, ꙁемл҄ьскꙑмаꙁемл҄ьскаꙗ, ꙁемл҄ьскаа, ꙁемл҄ьскаѣ, ꙁемл҄ьскаѧꙁемл҄ьскꙑѧ, ꙁемл҄ьскꙑꙗ, ꙁемл҄ьскѫѭ, ꙁемл҄ьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁемл҄ьсцѣ, ꙁемл҄ьстѣ, ꙁемл҄ьскоꙁемл҄ьскѫѭ, ꙁемл҄ьскѹю, ꙁемл҄ьскоѭ, ꙁемл҄ьскоюꙁемл҄ьскѫѭ, ꙁемл҄ьскоѫ, ꙁемл҄ьскоѧ, ꙁемл҄ьскоюꙁемл҄ьсцѣ, ꙁемл҄ьстѣꙁемл҄ьскꙑѧ, ꙁемл҄ьскꙑꙗ, ꙁемл҄ьскꙑеꙁемл҄ьскꙑхъ, ꙁемл҄ьскꙑхъ, ꙁемл҄ьсцѣхъ, ꙁемл҄ьстѣхъ, ꙁемл҄ьскꙑхь, ꙁемл҄ьскꙑхь, ꙁемл҄ьсцѣхь, ꙁемл҄ьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁемл҄ьскꙑмъ, ꙁемл҄ьскꙑмъ, ꙁемл҄ьсцѣмъ, ꙁемл҄ьстѣмъ, ꙁемл҄ьскꙑмь, ꙁемл҄ьскꙑмь, ꙁемл҄ьсцѣмь, ꙁемл҄ьстѣмьꙁемл҄ьскꙑѧ, ꙁемл҄ьскꙑꙗ, ꙁемл҄ьскꙑеꙁемл҄ьскꙑм, ꙁемл҄ьскꙑмꙁемл҄ьскꙑхъ, ꙁемл҄ьскꙑхъ, ꙁемл҄ьскꙑхь, ꙁемл҄ьскꙑхьꙁемл҄ьсцѣ, ꙁемл҄ьстѣꙁемл҄ьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁемл҄ьскꙑма, ꙁемл҄ьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ꙁемл҄ьскъ -ꙑ прил Земен, на земята цср ꙁемьсц отъ кꙑхъ премлѭтъ дан М Мт 17.25 ЗI ꙇ тъгда въсплаѫтъ сѧ вьсѣ колѣна ꙁемлъскаѣ М Мт 24.30 А Н ї поклонѩтъ сѩ емѹ цѣрі ꙁемльстії СП 71.11 їсповѣдѩтъ сѩ тебѣ гю вьс црі ꙁемьсті СП 137.4 ї въꙁблагоствѩтъ сѩ о немь вьсѣ колѣна ꙁемьскаѣ СП 71.17 прѣдъсташꙙ цре ꙁемьст С 102.28—29 небесьстї  ꙁемьст коньц. не вьмѣстꙙтꙿ тебе владꙑко С 250.9 Грѧд ѹбо м н(ꙑ)нѣ хрстоментое мнѡжьство, грѧдѣте Хрстов людїе ꙁбраннї, царїе ꙁемстї  кнѧѕ, бѡгатї  людстї Мих. 172.27. Като същ. ꙁемл҄ьскаꙗ ср мн τὰ ἐπὶ τῆς γῆς Земните, човешките неща, свързани със земния свят да съмірітъ небскаѣ і ꙁемьскаѣ К 8b 26—27 Изч М З СК Н СП К С Гр [τῆς] γῆς ꙁемьскъ ꙁемлъскъ Нвб земски остар диал ВА НГер МлБТР РБЕ ЕтБАН