Исторически речник
ꙁемл҄елѣгань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁемл҄елѣган, ꙁемл҄елѣганьꙁемл҄елѣганꙗ, ꙁемл҄елѣгана, ꙁемл҄елѣганьꙗꙁемл҄елѣганю, ꙁемл҄елѣганѹ, ꙁемл҄елѣганьюꙁемл҄елѣганмь, ꙁемл҄елѣганьмь, ꙁемл҄елѣганмъ, ꙁемл҄елѣганьмъ, ꙁемл҄елѣганмь, ꙁемл҄елѣганмъꙁемл҄елѣган, ꙁемл҄елѣгань, ꙁемл҄елѣганꙁемл҄елѣганꙗ, ꙁемл҄елѣгана, ꙁемл҄елѣганьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁемл҄елѣган, ꙁемл҄елѣгань, ꙁемл҄елѣганеꙁемл҄елѣганмъ, ꙁемл҄елѣганьмъ, ꙁемл҄елѣганмь, ꙁемл҄елѣганьмь, ꙁемл҄елѣганмъ, ꙁемл҄елѣганмь, ꙁемл҄елѣганомъ, ꙁемл҄елѣганамъꙁемл҄елѣган, ꙁемл҄елѣгань, ꙁемл҄елѣган, ꙁемл҄елѣганмꙁемл҄елѣганхъ, ꙁемл҄елѣганьхъ, ꙁемл҄елѣганхь, ꙁемл҄елѣганьхь, ꙁемл҄елѣганхъ, ꙁемл҄елѣганхьꙁемл҄елѣган, ꙁемл҄елѣганьꙁемл҄елѣганю, ꙁемл҄елѣганѹ, ꙁемл҄елѣганью
NnDu
ꙁемл҄елѣганма, ꙁемл҄елѣганьма, ꙁемл҄елѣганма, ꙁемл҄елѣганма
ꙁемл҄елѣгань -ꙗ ср Лягане на земята при молитва, пост или разкаяние ꙇ пакꙑ рее [аплъ] подвꙁате сѧ вьнт. тѣснꙑм вратꙑ. въводѧщм въ жвотъ ... се сѫтъ дѣла. алъкане жѧдане. ꙁемелѣгане. кланѣне. малосъпане СЕ 69b 23 Изч СЕ ꙁемелѣгане Нвб Ø