Исторически речник
ꙁеведеовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁеведеовъ, ꙁеведеовьꙁеведеоваꙁеведеовѹꙁеведеовъ, ꙁеведеовьꙁеведеоваꙁеведеовомь, ꙁеведеовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁеведеовѣꙁеведеовъꙁеведеовꙁеведеовъ, ꙁеведеовьꙁеведеовомъ, ꙁеведеовомьꙁеведеовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁеведеовꙑꙁеведеовѣхъ, ꙁеведеовѣхьꙁеведеоваꙁеведеовѹꙁеведеовомаꙁеведеово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁеведеоваꙁеведеовѹꙁеведеовоꙁеведеоваꙁеведеовомь, ꙁеведеовомъꙁеведеовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁеведеоваꙁеведеовъ, ꙁеведеовьꙁеведеовомъ, ꙁеведеовомьꙁеведеоваꙁеведеовꙑꙁеведеовѣхъ, ꙁеведеовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁеведеовѣꙁеведеовѹꙁеведеовомаꙁеведеоваꙁеведеовꙑ, ꙁеведеовѫꙁеведеовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁеведеовѫ, ꙁеведеовѹꙁеведеовоѭ, ꙁеведеовоѫ, ꙁеведеовоѧ, ꙁеведеовоюꙁеведеовѣꙁеведеовꙑꙁеведеовъ, ꙁеведеовьꙁеведеовамъ, ꙁеведеовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁеведеовꙑꙁеведеовамꙁеведеовахъ, ꙁеведеовахьꙁеведеовѣꙁеведеовѹꙁеведеовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ꙁеведеовъ прил притеж ЛИ Зеведеев, на Зеведей вдѣ ꙇна дъва братра. ꙇѣкова ꙁеведеова. ꙇоана брата емѹ З Мт 4.21 А СК тъгда прстѫп къ немѹ мат сновѹ ꙁеведеовѹ. съ сньма свома М Мт 20.20 ЗI ꙇ поемъ петра.  оба сна ꙁеведеова наѧтъ скръбѣт  тѫжт М Мт 26.37 З А СК ꙇ прѣшедъ отъ тѫдѹ ѹꙁьрѣ ѣкова ꙁеведеова. ꙇ оана братра его М Мк 1.19 З М З А СК Гр [τοῦ] Ζεβεδαίου