Исторически речник
ꙁвѣрокръмьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ꙁвѣрокръмьнкъ, ꙁвѣрокръмьнкь, ꙁвѣрокръмънкъ, ꙁвѣрокръмънкь, ꙁвѣрокръмнкъ, ꙁвѣрокръмнкьꙁвѣрокръмьнка, ꙁвѣрокръмънка, ꙁвѣрокръмнкаꙁвѣрокръмьнкѹ, ꙁвѣрокръмънкѹ, ꙁвѣрокръмнкѹꙁвѣрокръмьнкъ, ꙁвѣрокръмьнкь, ꙁвѣрокръмънкъ, ꙁвѣрокръмънкь, ꙁвѣрокръмнкъ, ꙁвѣрокръмнкьꙁвѣрокръмьнка, ꙁвѣрокръмънка, ꙁвѣрокръмнкаꙁвѣрокръмьнкомь, ꙁвѣрокръмьнкомъ, ꙁвѣрокръмънкомь, ꙁвѣрокръмънкомъ, ꙁвѣрокръмнкомь, ꙁвѣрокръмнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ꙁвѣрокръмьнцѣ, ꙁвѣрокръмънцѣ, ꙁвѣрокръмнцѣꙁвѣрокръмьне, ꙁвѣрокръмъне, ꙁвѣрокръмнеꙁвѣрокръмьнц, ꙁвѣрокръмънц, ꙁвѣрокръмнцꙁвѣрокръмьнкъ, ꙁвѣрокръмьнкь, ꙁвѣрокръмънкъ, ꙁвѣрокръмънкь, ꙁвѣрокръмнкъ, ꙁвѣрокръмнкьꙁвѣрокръмьнкомъ, ꙁвѣрокръмьнкомь, ꙁвѣрокръмънкомъ, ꙁвѣрокръмънкомь, ꙁвѣрокръмнкомъ, ꙁвѣрокръмнкомьꙁвѣрокръмьнкꙑ, ꙁвѣрокръмънкꙑ, ꙁвѣрокръмнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ꙁвѣрокръмьнкꙑ, ꙁвѣрокръмънкꙑ, ꙁвѣрокръмнкꙑꙁвѣрокръмьнцѣхъ, ꙁвѣрокръмьнцѣхь, ꙁвѣрокръмънцѣхъ, ꙁвѣрокръмънцѣхь, ꙁвѣрокръмнцѣхъ, ꙁвѣрокръмнцѣхьꙁвѣрокръмьнка, ꙁвѣрокръмънка, ꙁвѣрокръмнкаꙁвѣрокръмьнкѹ, ꙁвѣрокръмънкѹ, ꙁвѣрокръмнкѹꙁвѣрокръмьнкома, ꙁвѣрокръмънкома, ꙁвѣрокръмнкома
ꙁвѣрокръмьнкъ м Човек, който гледа, храни диви животни тако стен҄ѫштѹ львѹ. отвор ꙁвѣрокръмьнкъ пакꙑ.  ꙁде нъ львъ  прпаде. къ ногама стааго. вьꙁраѧ на лце мѹ С 166.28 Изч С Нвб Срв звяр и кърмя