Исторически речник
ꙁащщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁащщатꙁащщаѭ, ꙁащщаѫ, ꙁащщаѧ, ꙁащщаюꙁащщаш, ꙁащщаеш, ꙁащщаашꙁащщатъ, ꙁащщаетъ, ꙁащщаатъ, ꙁащщать, ꙁащщаеть, ꙁащщаать, ꙁащщат, ꙁащщает, ꙁащщаатꙁащщамъ, ꙁащщаемъ, ꙁащщаамъ, ꙁащщамь, ꙁащщаемь, ꙁащщаамь, ꙁащщам, ꙁащщаем, ꙁащщаам, ꙁащщамо, ꙁащщаемо, ꙁащщаамоꙁащщате, ꙁащщаете, ꙁащщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁащщаѭтъ, ꙁащщаѫтъ, ꙁащщаѧтъ, ꙁащщаютъ, ꙁащщаѭть, ꙁащщаѫть, ꙁащщаѧть, ꙁащщають, ꙁащщаѭт, ꙁащщаѫт, ꙁащщаѧт, ꙁащщаютꙁащщавѣ, ꙁащщаевѣ, ꙁащщаавѣꙁащщата, ꙁащщаета, ꙁащщаатаꙁащщате, ꙁащщаете, ꙁащщаатеꙁащщаꙁащща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁащщамъ, ꙁащщамь, ꙁащщамꙁащщатеꙁащщавѣꙁащщатаꙁащщахъ, ꙁащщахь, ꙁащщахꙁащща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁащщаꙁащщахомъ, ꙁащщахомь, ꙁащщахом, ꙁащщахмꙑꙁащщастеꙁащщашѧ, ꙁащщашѫ, ꙁащщаша, ꙁащщаше, ꙁащщахѫꙁащщаховѣꙁащщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁащщастеꙁащщаахъ, ꙁащщахъ, ꙁащщаахь, ꙁащщахь, ꙁащщаах, ꙁащщахꙁащщааше, ꙁащщашеꙁащщааше, ꙁащщашеꙁащщаахомъ, ꙁащщахомъ, ꙁащщаахомь, ꙁащщахомь, ꙁащщаахом, ꙁащщахомꙁащщаашете, ꙁащщашете, ꙁащщаасте, ꙁащщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁащщаахѫ, ꙁащщахѫ, ꙁащщаахѹ, ꙁащщахѹꙁащщааховѣ, ꙁащщаховѣꙁащщаашета, ꙁащщашета, ꙁащщааста, ꙁащщастаꙁащщаашете, ꙁащщашете, ꙁащщаасте, ꙁащщасте
ꙁащщат -ꙁащщаѭ -ꙁащщаш несв Намеквам, загатвам за нещо мьн҄ѫ ꙗвѣ бꙑт глаголемѹѹмѹ. а несоже пае ꙁаштштат С 407.29—30 Изч С Гр αἰνίσσομαι ꙁаштштат Нвб Срв защищавам ОА ВА МлБТР АР РБЕ БТР защитявам ВА НГер ЕтМл МлБТР