Исторически речник
ꙁащтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁащттꙁащщѫ, ꙁащщѹꙁащтшꙁащттъ, ꙁащтть, ꙁащттꙁащтмъ, ꙁащтмь, ꙁащтм, ꙁащтмоꙁащтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁащтѧтъ, ꙁащтѧть, ꙁащтѧтꙁащтвѣꙁащттаꙁащттеꙁащтꙁащт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁащтмъ, ꙁащтмь, ꙁащтмꙁащттеꙁащтвѣꙁащттаꙁащтхъ, ꙁащтхь, ꙁащтхꙁащт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁащтꙁащтхомъ, ꙁащтхомь, ꙁащтхом, ꙁащтхмꙑꙁащтстеꙁащтшѧ, ꙁащтшѫ, ꙁащтша, ꙁащтше, ꙁащтхѫꙁащтховѣꙁащтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁащтстеꙁащщаахъ, ꙁащщахъ, ꙁащщаахь, ꙁащщахь, ꙁащщаах, ꙁащщахꙁащщааше, ꙁащщашеꙁащщааше, ꙁащщашеꙁащщаахомъ, ꙁащщахомъ, ꙁащщаахомь, ꙁащщахомь, ꙁащщаахом, ꙁащщахомꙁащщаашете, ꙁащщашете, ꙁащщаасте, ꙁащщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁащщаахѫ, ꙁащщахѫ, ꙁащщаахѹ, ꙁащщахѹꙁащщааховѣ, ꙁащщаховѣꙁащщаашета, ꙁащщашета, ꙁащщааста, ꙁащщастаꙁащщаашете, ꙁащщашете, ꙁащщаасте, ꙁащщасте
ꙁащтт -ꙁащщѫ -ꙁащтш св Защитя да прметъ . ꙇ похѫптъ.  ꙁащттъ.  бѫдетъ т стѣна крѣпъка. отъ лца вражѣ СЕ 92b 13—14 Посѣт, ꙁащт, не ѡтрн, прїм, прꙁов, ѹтѣш, подаждь рѫкѫ лежѫщїм ЙП 202.23. Изч СЕ Гр ὑπερασπίζω Нвб защитя ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ БТР ДА