Исторически речник
ꙁаѧть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁаѧт, ꙁаѧтьꙁаѧтꙗ, ꙁаѧта, ꙁаѧтьꙗꙁаѧтю, ꙁаѧтѹ, ꙁаѧтьюꙁаѧтмь, ꙁаѧтьмь, ꙁаѧтмъ, ꙁаѧтьмъ, ꙁаѧтмь, ꙁаѧтмъꙁаѧт, ꙁаѧть, ꙁаѧтꙁаѧтꙗ, ꙁаѧта, ꙁаѧтьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁаѧт, ꙁаѧть, ꙁаѧтеꙁаѧтмъ, ꙁаѧтьмъ, ꙁаѧтмь, ꙁаѧтьмь, ꙁаѧтмъ, ꙁаѧтмь, ꙁаѧтомъ, ꙁаѧтамъꙁаѧт, ꙁаѧть, ꙁаѧт, ꙁаѧтмꙁаѧтхъ, ꙁаѧтьхъ, ꙁаѧтхь, ꙁаѧтьхь, ꙁаѧтхъ, ꙁаѧтхьꙁаѧт, ꙁаѧтьꙁаѧтю, ꙁаѧтѹ, ꙁаѧтью
NnDu
ꙁаѧтма, ꙁаѧтьма, ꙁаѧтма, ꙁаѧтма
ꙁаѧть -ꙗ ср Зачатие, забременяване, начало на бременност мⷺца сепⷡ҇ ҃ б҃. ново лѣто  ꙁаѧте оанѹ крсттелю А 121а 17 Срв. СК131а 6 Е35б 16 мⷺца деⷦ҇ ꙁ҃ ꙁаѧте стꙑѩ аннꙑ. бцѫ А 128b 22 се бо стъ шестꙑ мѣсꙙць. ꙁаꙙтю їѡановѹ С 245.15 Изч А СК Е С Гр σύλληψις ꙁаѧт ꙁаꙙте Нвб зачатие остар ОА ВА ЕтМл МлБТР АР РБЕ БТР зачетие остар ВА