Исторически речник
ꙁаѧло  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁаѧлоꙁаѧлаꙁаѧлѹꙁаѧломь, ꙁаѧломъꙁаѧлѣꙁаѧла
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁаѧлъ, ꙁаѧльꙁаѧломъ, ꙁаѧломьꙁаѧлꙑꙁаѧлѣхъ, ꙁаѧлѣхь, ꙁаѧлохъ, ꙁаѧлохьꙁаѧлѣꙁаѧлѹ
NnDu
ꙁаѧлома
ꙁаѧло ср 1. Начало ꙁаѧло еваньћлѣ схва сна бжѣ М Мк 1.1 З А СК ѣко помѣнѫ отъ ꙁаѩла юдеса твоѣ СП 76.12  марко же єѵⷢлїсть реⷱ. ꙁаело єѵⷢлїа і͠у х͠ва с͠на б͠жїа ИМ 167v.6 2. църк Зачало — определен откъс от Евангелията или Апостола за четене при богослужение ꙁⷱ҇. бѣ же етеръ цсръ мѫжъ. егоже снъ болѣаше въ каперьнаѹмѣ М 140b 15 амⷩ амⷩ҇ глѭ вамъ. ꙁаⷱ҇ не въходѧ дверьм въ дворъ ові. нъ прѣлаꙁѧ нѫдѣ. тать естъ  раꙁбонкь А 22d 1 ꙁаⷱ҇ (сѫⷠ҇) еі маⷴ҇. тогда ѹподоб с црстве нбское еі дѣвъ СК 89b 14 М З А СК СП СЕ Гр ἀρχή ꙁаѩло Нвб зачало църк ВА РБЕ ДА