Исторически речник
ꙁаходт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаходтꙁахождѫ, ꙁахождѹꙁаходшꙁаходтъ, ꙁаходть, ꙁаходтꙁаходмъ, ꙁаходмь, ꙁаходм, ꙁаходмоꙁаходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаходѧтъ, ꙁаходѧть, ꙁаходѧтꙁаходвѣꙁаходтаꙁаходтеꙁаходꙁаход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаходмъ, ꙁаходмь, ꙁаходмꙁаходтеꙁаходвѣꙁаходтаꙁаходхъ, ꙁаходхь, ꙁаходхꙁаход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаходꙁаходхомъ, ꙁаходхомь, ꙁаходхом, ꙁаходхмꙑꙁаходстеꙁаходшѧ, ꙁаходшѫ, ꙁаходша, ꙁаходше, ꙁаходхѫꙁахоховѣꙁаходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаходстеꙁахождаахъ, ꙁахождахъ, ꙁаходѣахъ, ꙁаходѣхъ, ꙁахожахъ, ꙁаходѧхъ, ꙁахождаахь, ꙁахождахь, ꙁаходѣахь, ꙁаходѣхь, ꙁахожахь, ꙁаходѧхь, ꙁахождаах, ꙁахождах, ꙁаходѣах, ꙁаходѣх, ꙁахожах, ꙁаходѧхꙁахождааше, ꙁахождаше, ꙁаходѣаше, ꙁаходѣше, ꙁахожаше, ꙁаходѧшеꙁахождааше, ꙁахождаше, ꙁаходѣаше, ꙁаходѣше, ꙁахожаше, ꙁаходѧшеꙁахождаахомъ, ꙁахождахомъ, ꙁаходѣахомъ, ꙁаходѣхомъ, ꙁахожахомъ, ꙁаходѧхомъ, ꙁахождаахомь, ꙁахождахомь, ꙁаходѣахомь, ꙁаходѣхомь, ꙁахожахомь, ꙁаходѧхомь, ꙁахождаахом, ꙁахождахом, ꙁаходѣахом, ꙁаходѣхом, ꙁахожахом, ꙁаходѧхомꙁахождаашете, ꙁахождашете, ꙁаходѣашете, ꙁаходѣшете, ꙁахожашете, ꙁахождаасте, ꙁахождасте, ꙁаходѣасте, ꙁаходѣсте, ꙁахожасте, ꙁаходѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁахождаахѫ, ꙁахождахѫ, ꙁаходѣахѫ, ꙁаходѣхѫ, ꙁахожахѫ, ꙁахождаахѹ, ꙁахождахѹ, ꙁаходѣахѹ, ꙁаходѣхѹ, ꙁахожахѹ, ꙁаходѧхѹꙁахождааховѣ, ꙁахождаховѣ, ꙁаходѣаховѣ, ꙁаходѣховѣ, ꙁахожаховѣ, ꙁаходѧховѣꙁахождаашета, ꙁахождашета, ꙁаходѣашета, ꙁаходѣшета, ꙁахожашета, ꙁахождааста, ꙁахождаста, ꙁаходѣаста, ꙁаходѣста, ꙁахожаста, ꙁаходѧстаꙁахождаашете, ꙁахождашете, ꙁаходѣашете, ꙁаходѣшете, ꙁахожашете, ꙁахождаасте, ꙁахождасте, ꙁаходѣасте, ꙁаходѣсте, ꙁахожасте, ꙁаходѧсте
ꙁаходт -ꙁахождѫ -ꙁаходш несв За слънце — захождам, залязвам поꙁдѣ же бꙑвъш. егда ꙁахождаше слъньце М Мк 1.32 З ꙁаходѧштю же слънъцѹ. въс елко мѣахѫ болѧщѧѩ недѫгꙑ раꙁлънъ. првождаахѫ ѩ къ немѹ М Лк 4.40 З не ꙁаходѧ ἄδυτος За слънце — незалязващ днⷭ҇е. слъньце не ꙁаходѧщее. свѣтомь вꙿсь мръ оꙁар СЕ 1b 24 Изч М З СЕ Гр δύω Нвб захождам ОА ВА НТ АК НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ БТР ДА