Исторически речник
ꙁаѹтрьн҄  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
------
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
------
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
------
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
------
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
------
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
------
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
------
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
------
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁаѹтрьн҄ь, ꙁаѹтрьн҄, ꙁаѹтрьн҄е, ꙁаѹтрьн҄ꙁаѹтрьн҄ꙗго, ꙁаѹтрьн҄ꙗего, ꙁаѹтрьн҄ꙗаго, ꙁаѹтрьн҄ꙗго, ꙁаѹтрьн҄его, ꙁаѹтрьн҄ега, ꙁаѹтрьн҄ѣго, ꙁаѹтрьн҄ѣего, ꙁаѹтрьн҄ѣаго, ꙁаѹтрьн҄ѣго, ꙁаѹтрьн҄ѧго, ꙁаѹтрьн҄ѧего, ꙁаѹтрьн҄ѧаго, ꙁаѹтрьн҄ѧго, ꙁаѹтрьн҄гоꙁаѹтрьн҄юмѹ, ꙁаѹтрьн҄юемѹ, ꙁаѹтрьн҄юѹмѹ, ꙁаѹтрьн҄ююмѹ, ꙁаѹтрьн҄юмѹ, ꙁаѹтрьн҄емѹ, ꙁаѹтрьн҄мѹꙁаѹтрьн҄ь, ꙁаѹтрьн҄, ꙁаѹтрьн҄е, ꙁаѹтрьн҄ꙁаѹтрьн҄ꙗго, ꙁаѹтрьн҄ꙗего, ꙁаѹтрьн҄ꙗаго, ꙁаѹтрьн҄ꙗго, ꙁаѹтрьн҄его, ꙁаѹтрьн҄ега, ꙁаѹтрьн҄ѣго, ꙁаѹтрьн҄ѣего, ꙁаѹтрьн҄ѣаго, ꙁаѹтрьн҄ѣго, ꙁаѹтрьн҄ѧго, ꙁаѹтрьн҄ѧего, ꙁаѹтрьн҄ѧаго, ꙁаѹтрьн҄ѧго, ꙁаѹтрьн҄гоꙁаѹтрьн҄мь, ꙁаѹтрьн҄мь, ꙁаѹтрьн҄мъ, ꙁаѹтрьн҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁаѹтрьн҄мь, ꙁаѹтрьн҄мь, ꙁаѹтрьн҄мъ, ꙁаѹтрьн҄мъ, ꙁаѹтрьн҄емь, ꙁаѹтрьн҄емъ, ꙁаѹтрьн҄ѣмь, ꙁаѹтрьн҄ѣмъꙁаѹтрьн҄ь, ꙁаѹтрьн҄, ꙁаѹтрьн҄е, ꙁаѹтрьн҄ꙁаѹтрьн҄, ꙁаѹтрьн҄ꙁаѹтрьн҄хъ, ꙁаѹтрьн҄хъ, ꙁаѹтрьн҄хь, ꙁаѹтрьн҄хьꙁаѹтрьн҄мъ, ꙁаѹтрьн҄мъ, ꙁаѹтрьн҄мь, ꙁаѹтрьн҄мьꙁаѹтрьн҄ѧѧ, ꙁаѹтрьн҄ѩѧ, ꙁаѹтрьн҄ѧѩ, ꙁаѹтрьн҄ꙗѧ, ꙁаѹтрьн҄ѧꙗ, ꙁаѹтрьн҄ꙗꙗ, ꙁаѹтрьн҄ꙗа, ꙁаѹтрьн҄ее, ꙁаѹтрьн҄е, ꙁаѹтрьн҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁаѹтрьн҄м, ꙁаѹтрьн҄мꙁаѹтрьн҄хъ, ꙁаѹтрьн҄хъ, ꙁаѹтрьн҄хь, ꙁаѹтрьн҄хьꙁаѹтрьн҄ꙗꙗ, ꙁаѹтрьн҄ѣꙗ, ꙁаѹтрьн҄ꙗа, ꙁаѹтрьн҄ѣа, ꙁаѹтрьн҄ѣѣ, ꙁаѹтрьн҄ѧѧꙁаѹтрьн҄ююꙁаѹтрьн҄ма, ꙁаѹтрьн҄маꙁаѹтрьн҄е, ꙁаѹтрьн҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁаѹтрьн҄ꙗго, ꙁаѹтрьн҄ꙗего, ꙁаѹтрьн҄ꙗаго, ꙁаѹтрьн҄ꙗго, ꙁаѹтрьн҄его, ꙁаѹтрьн҄ега, ꙁаѹтрьн҄ѣго, ꙁаѹтрьн҄ѣего, ꙁаѹтрьн҄ѣаго, ꙁаѹтрьн҄ѣго, ꙁаѹтрьн҄ѧго, ꙁаѹтрьн҄ѧего, ꙁаѹтрьн҄ѧаго, ꙁаѹтрьн҄ѧго, ꙁаѹтрьн҄гоꙁаѹтрьн҄юмѹ, ꙁаѹтрьн҄юемѹ, ꙁаѹтрьн҄юѹмѹ, ꙁаѹтрьн҄ююмѹ, ꙁаѹтрьн҄юмѹ, ꙁаѹтрьн҄емѹ, ꙁаѹтрьн҄мѹꙁаѹтрьн҄е, ꙁаѹтрьн҄ееꙁаѹтрьн҄ꙗго, ꙁаѹтрьн҄ꙗего, ꙁаѹтрьн҄ꙗаго, ꙁаѹтрьн҄ꙗго, ꙁаѹтрьн҄его, ꙁаѹтрьн҄ега, ꙁаѹтрьн҄ѣго, ꙁаѹтрьн҄ѣего, ꙁаѹтрьн҄ѣаго, ꙁаѹтрьн҄ѣго, ꙁаѹтрьн҄ѧго, ꙁаѹтрьн҄ѧего, ꙁаѹтрьн҄ѧаго, ꙁаѹтрьн҄ѧго, ꙁаѹтрьн҄гоꙁаѹтрьн҄мь, ꙁаѹтрьн҄мь, ꙁаѹтрьн҄мъ, ꙁаѹтрьн҄мъꙁаѹтрьн҄мь, ꙁаѹтрьн҄мь, ꙁаѹтрьн҄мъ, ꙁаѹтрьн҄мъ, ꙁаѹтрьн҄емь, ꙁаѹтрьн҄емъ, ꙁаѹтрьн҄ѣмь, ꙁаѹтрьн҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁаѹтрьн҄е, ꙁаѹтрьн҄ееꙁаѹтрьн҄ꙗꙗ, ꙁаѹтрьн҄ꙗа, ꙁаѹтрьн҄ꙗѧ, ꙁаѹтрьн҄ѧѧ, ꙁаѹтрьн҄ѣꙗ, ꙁаѹтрьн҄ѣа, ꙁаѹтрьн҄ѣѣꙁаѹтрьн҄хъ, ꙁаѹтрьн҄хъ, ꙁаѹтрьн҄хь, ꙁаѹтрьн҄хьꙁаѹтрьн҄мъ, ꙁаѹтрьн҄мъ, ꙁаѹтрьн҄мь, ꙁаѹтрьн҄мьꙁаѹтрьн҄ꙗꙗ, ꙁаѹтрьн҄ꙗа, ꙁаѹтрьн҄ꙗѧ, ꙁаѹтрьн҄ѧѧ, ꙁаѹтрьн҄ѣꙗ, ꙁаѹтрьн҄ѣа, ꙁаѹтрьн҄ѣѣꙁаѹтрьн҄м, ꙁаѹтрьн҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁаѹтрьн҄хъ, ꙁаѹтрьн҄хъ, ꙁаѹтрьн҄хь, ꙁаѹтрьн҄хьꙁаѹтрьн҄ꙁаѹтрьн҄ююꙁаѹтрьн҄ма, ꙁаѹтрьн҄маꙁаѹтрьн҄ꙗꙗ, ꙁаѹтрьн҄ꙗа, ꙁаѹтрьн҄ѣꙗ, ꙁаѹтрьн҄ѣа, ꙁаѹтрьн҄ѣѣ, ꙁаѹтрьн҄ѧѧꙁаѹтрьн҄ѧѧ, ꙁаѹтрьн҄ѩѧ, ꙁаѹтрьн҄ее, ꙁаѹтрьн҄ѥѥ, ꙁаѹтрьн҄еѥ, ꙁаѹтрьн҄ꙗѧ, ꙁаѹтрьн҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁаѹтрьн҄, ꙁаѹтрьн҄еꙁаѹтрьн҄ѭѭ, ꙁаѹтрьн҄еѭ, ꙁаѹтрьн҄ѧѧ, ꙁаѹтрьн҄ѩѧ, ꙁаѹтрьн҄ююꙁаѹтрьн҄еѭ, ꙁаѹтрьн҄еѫ, ꙁаѹтрьн҄ѥѭ, ꙁаѹтрьн҄ѥѫ, ꙁаѹтрьн҄ѭѭ, ꙁаѹтрьн҄еѧ, ꙁаѹтрьн҄ею, ꙁаѹтрьн҄ѥѧ, ꙁаѹтрьн҄ѥюꙁаѹтрьн҄, ꙁаѹтрьн҄ѣꙁаѹтрьн҄ѧѧ, ꙁаѹтрьн҄ѩѧ, ꙁаѹтрьн҄ее, ꙁаѹтрьн҄ѥѥ, ꙁаѹтрьн҄еѥ, ꙁаѹтрьн҄ꙗѧ, ꙁаѹтрьн҄ѧꙁаѹтрьн҄хъ, ꙁаѹтрьн҄хъ, ꙁаѹтрьн҄хь, ꙁаѹтрьн҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁаѹтрьн҄мъ, ꙁаѹтрьн҄мъ, ꙁаѹтрьн҄мь, ꙁаѹтрьн҄мьꙁаѹтрьн҄ѧѧ, ꙁаѹтрьн҄ѩѩ, ꙁаѹтрьн҄ѩѧ, ꙁаѹтрьн҄ꙗѧ, ꙁаѹтрьн҄ѭѭ, ꙁаѹтрьн҄ее, ꙁаѹтрьн҄ѥе, ꙁаѹтрьн҄ѧꙁаѹтрьн҄м, ꙁаѹтрьн҄мꙁаѹтрьн҄хъ, ꙁаѹтрьн҄хъ, ꙁаѹтрьн҄хь, ꙁаѹтрьн҄хьꙁаѹтрьн҄ꙁаѹтрьн҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁаѹтрьн҄ма, ꙁаѹтрьн҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ꙁаѹтрьн҄ прил Утринен бꙑвъ съвѧꙁанъ отъ арꙿхерѣ. ꙇ старець юдѣскъ. вь ꙁаѹтрънмь съвѣтѣ СЕ 49а 14 премꙑ ѫꙁꙑ въ ꙁаѹтрьнмь съвѣтѣ. даетъ же съдраве. семѹ рабѹ своемѹ СЕ 49b 8 Изч СЕ ꙁаѹтрън Нвб Ø