Исторически речник
ꙁаѹтра  
ꙁаѹтра нареч 1. На сутринта, на разсъмване, призори стꙑ же кононъ варвъ на дрѹгꙑѧ дьн ꙁаѹтра въставъ обрат сꙙ.  обрѣте ѧ на мѣстѣ жде хъ бѣ оставлъ С 32.6  въставъ ꙁаѹтра рано кнꙙꙁъ. сѣдъ на сѫдшт повелѣ ародѣмъ отвест ꙁвѣр С 184.14 ꙁаѹтра въсходꙙ въ градъ їс ... ꙁаѹтра. гда топлꙑ ꙁарꙙ божьства прострѣ С 348.20, 25 Царь же ꙁаѹтра посла къ немѹ нѣкꙑѧ ѡт свох нарѡтꙑх бесѣдоват съ нмь ЙП 191.25. 2. Заран, сутрин вѣсѧ же ꙇса отъ каꙇафꙑ. въ преторъ. бѣ же ꙁа ѹтра З Йо 18.28 А СК вееръ въдворітъ сѩ плаь  ꙁаѹтра радость СП 29.6 л на ѹтрънѭѭ. л на полѹдꙿне. л полѹнощ. л беꙁ годнꙑ етерꙑ. л ꙁаѹтра ... ѹбо сѧ бѣж. не въꙁврат сѧ СЕ 54а 26 ѻна же дръꙁновенна бꙑвш, прѣбꙑⷭ проее до ꙁаѹтра раⷣуе се  бл͠годаре б͠а Нед. 606v.17. ꙁѣло ꙁаѹтра λίαν πρωΐ Рано сутринта ꙇ ѕѣло ꙁа ѹтра вь еднѫ соботъ. прдѫ на гробъ въсꙗвъшю слъньцю М Мк 16.2 З А ѹтро ꙁаѹтра τὸ πρὸς πρωΐ От ранно утро, от ранни зори бъ посрѣдѣ его не подвіжтъ сѩ. поможетъ емѹ бъ ѹтро ꙁа ѹтра СП 45.6 М З А СК СП СЕ С Гр πρωΐ τὸ πρωΐ εἰς τὸ πρωΐ πρωΐας ἕωϑεν αὐγῆς ὄρϑρου περὶ τὸν ὄρϑρον Нвб заутра ’в други ден’ диал ОА ВА НГер МлБТР РБЕ ДА