Исторически речник
ꙁатворъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ꙁатворъ, ꙁатворьꙁатвораꙁатворѹ, ꙁатворовꙁатворъ, ꙁатворьꙁатвораꙁатворомь, ꙁатворомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ꙁатворѣꙁатвореꙁатвор, ꙁатворовеꙁатворъ, ꙁатворь, ꙁатворовъ, ꙁатворовьꙁатворомъ, ꙁатворомь, ꙁатворовомъ, ꙁатворовомьꙁатворꙑ, ꙁатворовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ꙁатворꙑ, ꙁатворовꙑ, ꙁатворъмꙁатворѣхъ, ꙁатворѣхь, ꙁатворохъ, ꙁатворохь, ꙁатворовохъ, ꙁатворовохьꙁатвораꙁатворѹꙁатворома
ꙁатворъ м 1. Брава, ключалка, мандало въкѹпѣ желѣꙁꙿнаꙗ ѫжа  верѣѧ съкрѹшшꙙ сꙙ. въкѹпѣ ꙁатвор отъпадошꙙ С 466.4 боꙗꙁньѭ отъбѣжвъ. сьмрьтънꙑѧ ꙁатворꙑ С 472.3—4 хотѣаше отъвалт камꙑкъ отъ гроба ... гда ꙗвь сꙙ немоштьнь сътрълъ сьмрьтьнꙑѧ ꙁа(т)ворꙑ С 473.1—2 2. Затвор, тъмница савна повелѣ ваше вел въ ꙁатворѣ бꙑт С 147.3 Изч С Гр κλεῖϑρον κατοχή Нвб затвор ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ БТР РРОДД ДА