Исторически речник
ꙁастѫпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁастѫпатꙁастѫпаѭ, ꙁастѫпаѫ, ꙁастѫпаѧ, ꙁастѫпаюꙁастѫпаш, ꙁастѫпаеш, ꙁастѫпаашꙁастѫпатъ, ꙁастѫпаетъ, ꙁастѫпаатъ, ꙁастѫпать, ꙁастѫпаеть, ꙁастѫпаать, ꙁастѫпат, ꙁастѫпает, ꙁастѫпаатꙁастѫпамъ, ꙁастѫпаемъ, ꙁастѫпаамъ, ꙁастѫпамь, ꙁастѫпаемь, ꙁастѫпаамь, ꙁастѫпам, ꙁастѫпаем, ꙁастѫпаам, ꙁастѫпамо, ꙁастѫпаемо, ꙁастѫпаамоꙁастѫпате, ꙁастѫпаете, ꙁастѫпаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁастѫпаѭтъ, ꙁастѫпаѫтъ, ꙁастѫпаѧтъ, ꙁастѫпаютъ, ꙁастѫпаѭть, ꙁастѫпаѫть, ꙁастѫпаѧть, ꙁастѫпають, ꙁастѫпаѭт, ꙁастѫпаѫт, ꙁастѫпаѧт, ꙁастѫпаютꙁастѫпавѣ, ꙁастѫпаевѣ, ꙁастѫпаавѣꙁастѫпата, ꙁастѫпаета, ꙁастѫпаатаꙁастѫпате, ꙁастѫпаете, ꙁастѫпаатеꙁастѫпаꙁастѫпа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁастѫпамъ, ꙁастѫпамь, ꙁастѫпамꙁастѫпатеꙁастѫпавѣꙁастѫпатаꙁастѫпахъ, ꙁастѫпахь, ꙁастѫпахꙁастѫпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁастѫпаꙁастѫпахомъ, ꙁастѫпахомь, ꙁастѫпахом, ꙁастѫпахмꙑꙁастѫпастеꙁастѫпашѧ, ꙁастѫпашѫ, ꙁастѫпаша, ꙁастѫпаше, ꙁастѫпахѫꙁастѫпаховѣꙁастѫпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁастѫпастеꙁастѫпаахъ, ꙁастѫпахъ, ꙁастѫпаахь, ꙁастѫпахь, ꙁастѫпаах, ꙁастѫпахꙁастѫпааше, ꙁастѫпашеꙁастѫпааше, ꙁастѫпашеꙁастѫпаахомъ, ꙁастѫпахомъ, ꙁастѫпаахомь, ꙁастѫпахомь, ꙁастѫпаахом, ꙁастѫпахомꙁастѫпаашете, ꙁастѫпашете, ꙁастѫпаасте, ꙁастѫпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁастѫпаахѫ, ꙁастѫпахѫ, ꙁастѫпаахѹ, ꙁастѫпахѹꙁастѫпааховѣ, ꙁастѫпаховѣꙁастѫпаашета, ꙁастѫпашета, ꙁастѫпааста, ꙁастѫпастаꙁастѫпаашете, ꙁастѫпашете, ꙁастѫпаасте, ꙁастѫпасте
ꙁастѫпат -ꙁастѫпаѭ -ꙁастѫпаш несв 1. Отстъпвам назад онъ же въ мльанї сꙑ. вьꙁьрѣвъ вдѣ кꙑхъ бѣсъ сьсѫмнꙙште сꙙ го.  ꙁастѫпаѭштꙙ отъ страха.  повелѣвъ мъ прт къ себѣ ... въпрашааше... ьсо рад прдосте С 37.6 Давам преднина на някого или нещо; отстъпвам. бъ въ варъхъ его ꙁнаемъ естъ. егда ꙁастѫпаетъ  СП 47.4 ꙇ главѫ [ка] на вꙑшънмъ мѣстѣ полож. і на не множѣшѣ ювьствѣ ѹтвръждь. не ꙁастѫпаѭща дрѹгъ дрѹга. власꙑ же главѫ покрꙑлъ ес. да не врѣдтъ сѧ ꙁмѣненемь вѣтръ СЕ 7b 9 2. Застъпвам се за някого, защитавам, помагам ꙇ шлѣмъ спнью прѩт. ꙇ меь дховънꙑ. еже естъ глъ бже. ꙁастѫпаѩ. неꙁгланънааго. въꙁдꙑханѣ срца СЕ 94а 11 насъ ꙁастѫпате вънѫ. мѫште бо васъ ꙁастѫпꙿнкꙑ ... не въꙁбомъ сꙙ С 68.10 вь бѣдахъ вьсѣхъ ꙁасѫпате С 67.23—24 мамъ бо вьсѣхъ вѣкъ цѣсара бога ꙁастѫпаѭшта мꙙ С 162.4—5 тако же творааше вьса лѣта жтꙗ свого ... нштелюб ꙁастѫпаѧ С 207.19 ѡв похвалꙗюще того гл͠ꙑ же  слѻвеса, ѻв же ꙁастѹпающе свою хь ереⷭ ИМ 172r.12 Изч СП СЕ С Гр ἀντιλαμβάνομαι συμμαχέω ὑπερασπίζω ὑποδύνω παρεμποδίζω Нвб Срв застъпвам ОА ВА Дюв РБЕ застъпам диал ВА застъпям диал НГер РБЕ застъпувам диал ОА ВА застъпнувам диал МлБТР