Исторически речник
ꙁастоꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁастоꙗтꙁастоѭ, ꙁастоѧ, ꙁастоѫ, ꙁастоюꙁастошꙁастотъ, ꙁастоть, ꙁастотꙁастомъ, ꙁастомь, ꙁастом, ꙁастомоꙁастоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁастоѧтъ, ꙁастоѧть, ꙁастоѧтꙁастовѣꙁастотаꙁастотеꙁастоꙁасто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁастомъ, ꙁастомь, ꙁастомꙁастотеꙁастовѣꙁастотаꙁастоꙗхъ, ꙁастоꙗхь, ꙁастоꙗхꙁастоꙗ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁастоꙗꙁастоꙗхомъ, ꙁастоꙗхомь, ꙁастоꙗхом, ꙁастоꙗхмꙑꙁастоꙗстеꙁастоꙗшѧ, ꙁастоꙗшѫ, ꙁастоꙗша, ꙁастоꙗше, ꙁастоꙗхѫꙁастоꙗховѣꙁастоꙗста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁастоꙗстеꙁастоꙗахъ, ꙁастоѣахъ, ꙁастоꙗхъ, ꙁастоѣхъ, ꙁастоахъ, ꙁастоѧхъ, ꙁастоꙗахь, ꙁастоѣахь, ꙁастоꙗхь, ꙁастоѣхь, ꙁастоахь, ꙁастоѧь, ꙁастоꙗах, ꙁастоѣах, ꙁастоꙗх, ꙁастоѣх, ꙁастоах, ꙁастоѧхꙁастоꙗаше, ꙁастоѣаше, ꙁастоꙗше, ꙁастоѣше, ꙁастоаше, ꙁастоѧшеꙁастоꙗаше, ꙁастоѣаше, ꙁастоꙗше, ꙁастоѣше, ꙁастоаше, ꙁастоѧшеꙁастоꙗахомъ, ꙁастоѣахомъ, ꙁастоꙗхомъ, ꙁастоѣхомъ, ꙁастоахомъ, ꙁастоѧхомъ, ꙁастоꙗахомь, ꙁастоѣахомь, ꙁастоꙗхомь, ꙁастоѣхомь, ꙁастоахомь, ꙁастоѧхомь, ꙁастоꙗахом, ꙁастоѣахом, ꙁастоꙗхом, ꙁастоѣхом, ꙁастоахом, ꙁастоѧхомꙁастоꙗашете, ꙁастоѣашете, ꙁастоꙗшете, ꙁастоѣшете, ꙁастоашете, ꙁастоꙗасте, ꙁастоѣасте, ꙁастоꙗсте, ꙁастоѣсте, ꙁастоасте, ꙁастоѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁастоꙗахѫ, ꙁастоѣахѫ, ꙁастоꙗхѫ, ꙁастоѣхѫ, ꙁастоахѫ, ꙁастоѧхѫꙁастоꙗаховѣ, ꙁастоѣаховѣ, ꙁастоꙗховѣ, ꙁастоѣховѣ, ꙁастоаховѣ, ꙁастоѧховѣꙁастоꙗашета, ꙁастоѣашета, ꙁастоꙗшета, ꙁастоѣшета, ꙁастоашета, ꙁастоꙗаста, ꙁастоѣаста, ꙁастоꙗста, ꙁастоѣста, ꙁастоаста, ꙁастоѧстаꙁастоꙗашете, ꙁастоѣашете, ꙁастоꙗшете, ꙁастоѣшете, ꙁастоашете, ꙁастоꙗасте, ꙁастоѣасте, ꙁастоꙗсте, ꙁастоѣсте, ꙁастоасте, ꙁастоѧсте
ꙁастоꙗт -ꙁастоѭ -ꙁастош несв Додявам на някого, отегчавам ꙁане твортъ м трѹдъ въдовца с. да мьщѫ еѩ да не до коньца прходѧшт ꙁастотъ мене М Лк 18.5 Изч М З А СК Гр ὑπωπιάζω Нвб застоя Дюв НГер РБЕ МлБТР ДА Срв застоявам ОА ВА ЕтМл МлБТР РБЕ БТР