Исторически речник
ꙁаскопь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁаскоп, ꙁаскопьꙁаскопꙗ, ꙁаскопа, ꙁаскопьꙗꙁаскопю, ꙁаскопѹ, ꙁаскопьюꙁаскопмь, ꙁаскопьмь, ꙁаскопмъ, ꙁаскопьмъ, ꙁаскопмь, ꙁаскопмъꙁаскоп, ꙁаскопь, ꙁаскопꙁаскопꙗ, ꙁаскопа, ꙁаскопьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁаскоп, ꙁаскопь, ꙁаскопеꙁаскопмъ, ꙁаскопьмъ, ꙁаскопмь, ꙁаскопьмь, ꙁаскопмъ, ꙁаскопмь, ꙁаскопомъ, ꙁаскопамъꙁаскоп, ꙁаскопь, ꙁаскоп, ꙁаскопмꙁаскопхъ, ꙁаскопьхъ, ꙁаскопхь, ꙁаскопьхь, ꙁаскопхъ, ꙁаскопхьꙁаскоп, ꙁаскопьꙁаскопю, ꙁаскопѹ, ꙁаскопью
NnDu
ꙁаскопма, ꙁаскопьма, ꙁаскопма, ꙁаскопма
ꙁаскопь -ꙗ ср Недоверие, подозрение, съмнение дѣт хвалѫ прносꙙтъ. да вьсе ꙁаскоп. тъште слово покажетъ непрꙗꙁн С 337.17—18 Изч С Гр ὑπόληψις ꙁаскоп Нвб Ø