Исторически речник
ꙁараꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁараꙁтꙁаражѫ, ꙁаражѹꙁараꙁшꙁараꙁтъ, ꙁараꙁть, ꙁараꙁтꙁараꙁмъ, ꙁараꙁмь, ꙁараꙁм, ꙁараꙁмоꙁараꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁараꙁѧтъ, ꙁараꙁѧть, ꙁараꙁѧтꙁараꙁвѣꙁараꙁтаꙁараꙁтеꙁараꙁꙁараꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁараꙁмъ, ꙁараꙁмь, ꙁараꙁмꙁараꙁтеꙁараꙁвѣꙁараꙁтаꙁараꙁхъ, ꙁараꙁхь, ꙁараꙁхꙁараꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁараꙁꙁараꙁхомъ, ꙁараꙁхомь, ꙁараꙁхом, ꙁараꙁхмꙑꙁараꙁстеꙁараꙁшѧ, ꙁараꙁшѫ, ꙁараꙁша, ꙁараꙁше, ꙁараꙁхѫꙁараꙁховѣꙁараꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁараꙁстеꙁаражаахъ, ꙁаражахъ, ꙁаражаахь, ꙁаражахь, ꙁаражаах, ꙁараожахꙁаражааше, ꙁаражашеꙁаражааше, ꙁаражашеꙁаражаахомъ, ꙁаражахомъ, ꙁаражаахомь, ꙁаражахомь, ꙁаражаахом, ꙁаражахомꙁаражаашете, ꙁаражашете, ꙁаражаасте, ꙁаражасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаражаахѫ, ꙁаражахѫ, ꙁаражаахѹ, ꙁаражахѹꙁаражааховѣ, ꙁаражаховѣꙁаражаашета, ꙁаражашета, ꙁаражааста, ꙁаражастаꙁаражаашете, ꙁаражашете, ꙁаражаасте, ꙁаражасте
ꙁараꙁт -ꙁаражѫ -ꙁараꙁш св Възпра, спра, пресека пото пае сама гнѣвл҄ѫ їѡсфа. да ꙁаражѫ млъанмъ отъвѣштан. да съвꙙжѫ млъанмъ ѹстьнѣ С 242.6 Изч С Гр πνίγω Нвб Ø