Исторически речник
ꙁапьрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁапьратꙁаперѫ, ꙁаперѹꙁаперешꙁаперетъ, ꙁапереть, ꙁаперетꙁаперемъ, ꙁаперемь, ꙁаперем, ꙁаперемоꙁаперете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаперѫтъ, ꙁаперѹтъ, ꙁаперѫть, ꙁаперѹть, ꙁаперѫт, ꙁаперѹтꙁаперевѣꙁаперетаꙁаперетеꙁаперꙁапер
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаперѣмъ, ꙁаперѣмь, ꙁаперѣмꙁаперѣтеꙁаперѣвѣꙁаперѣтаꙁапьрахъ, ꙁапърахъ, ꙁапрахъ, ꙁапьрахь, ꙁапърахь, ꙁапрахь, ꙁапьрах, ꙁапърах, ꙁапрахꙁапьра, ꙁапъра, ꙁапра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁапьра, ꙁапъра, ꙁапраꙁапьрахомъ, ꙁапърахомъ, ꙁапрахомъ, ꙁапьрахомь, ꙁапърахомь, ꙁапрахомь, ꙁапьрахом, ꙁапърахом, ꙁапрахом, ꙁапьрахмꙑ, ꙁапърахмꙑ, ꙁапрахмꙑꙁапьрасте, ꙁапърасте, ꙁапрастеꙁапьрашѧ, ꙁапърашѧ, ꙁапрашѧ, ꙁапьрашѫ, ꙁапърашѫ, ꙁапрашѫ, ꙁапьраша, ꙁапъраша, ꙁапраша, ꙁапьраше, ꙁапъраше, ꙁапраше, ꙁапьрахѫ, ꙁапърахѫ, ꙁапрахѫꙁапьраховѣ, ꙁапъраховѣ, ꙁапраховѣꙁапьраста, ꙁапъраста, ꙁапраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁапьрасте, ꙁапърасте, ꙁапрасте*ꙁапьраахъ*ꙁапьрааше*ꙁапьрааше*ꙁапьраахомъ*ꙁапьраашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ꙁапьраахѫ*ꙁапьрааховѣ*ꙁапьраашета*ꙁапьраашете
ꙁапьрат -ꙁаперѫ -ꙁапереш св Стъпча, потъпча црькꙑ раскопана. трѣбшта раꙁметана. свꙙтаꙗ свꙙтꙑхъ ꙁапърана С 418.15 Изч С Гр πατέω ꙁапърат Нвб Ø