Исторически речник
ꙁапрьва  
ꙁапрьва нареч Отначало, най–напред, преди всичко ꙁапрьва ѹбо льшташе хъ ласканмъ С 86.26 тѣло бо вь стѹдень въпадъ. ꙁапрьва ѹбо вьсе оснꙗтъ. съсѣдаѭшт сꙙ кръв С 89.14 аште ѹбо въ такъ обꙑа ꙁапрьва себѣ ѹстромъ. пѫтемь ходꙙште. ѹдобь ѹже вьсѫ добрѫ дѣтѣль коньамꙿ С 498.1 В началото, преди, по–рано. съповѣдавъшемъ же мъ же сꙙ мъ събꙑ. похѹл ѧ пон҄еже го ꙁапръва не послѹшашꙙ С 39.29 Изч С Гр πρῶτον ἐκ προοιμίων τὴν ἀρχήν ꙁапръва Нвб Срв запървям ’започвам пръв да правя нещо’ ДА