Исторически речник
ꙁапослѹшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁапослѹшатꙁапослѹшаѭ, ꙁапослѹшаѫ, ꙁапослѹшаѧ, ꙁапослѹшаюꙁапослѹшаш, ꙁапослѹшаеш, ꙁапослѹшаашꙁапослѹшатъ, ꙁапослѹшаетъ, ꙁапослѹшаатъ, ꙁапослѹшать, ꙁапослѹшаеть, ꙁапослѹшаать, ꙁапослѹшат, ꙁапослѹшает, ꙁапослѹшаатꙁапослѹшамъ, ꙁапослѹшаемъ, ꙁапослѹшаамъ, ꙁапослѹшамь, ꙁапослѹшаемь, ꙁапослѹшаамь, ꙁапослѹшам, ꙁапослѹшаем, ꙁапослѹшаам, ꙁапослѹшамо, ꙁапослѹшаемо, ꙁапослѹшаамоꙁапослѹшате, ꙁапослѹшаете, ꙁапослѹшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁапослѹшаѭтъ, ꙁапослѹшаѫтъ, ꙁапослѹшаѧтъ, ꙁапослѹшаютъ, ꙁапослѹшаѭть, ꙁапослѹшаѫть, ꙁапослѹшаѧть, ꙁапослѹшають, ꙁапослѹшаѭт, ꙁапослѹшаѫт, ꙁапослѹшаѧт, ꙁапослѹшаютꙁапослѹшавѣ, ꙁапослѹшаевѣ, ꙁапослѹшаавѣꙁапослѹшата, ꙁапослѹшаета, ꙁапослѹшаатаꙁапослѹшате, ꙁапослѹшаете, ꙁапослѹшаатеꙁапослѹшаꙁапослѹша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁапослѹшамъ, ꙁапослѹшамь, ꙁапослѹшамꙁапослѹшатеꙁапослѹшавѣꙁапослѹшатаꙁапослѹшахъ, ꙁапослѹшахь, ꙁапослѹшахꙁапослѹша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁапослѹшаꙁапослѹшахомъ, ꙁапослѹшахомь, ꙁапослѹшахом, ꙁапослѹшахмꙑꙁапослѹшастеꙁапослѹшашѧ, ꙁапослѹшашѫ, ꙁапослѹшаша, ꙁапослѹшаше, ꙁапослѹшахѫꙁапослѹшаховѣꙁапослѹшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁапослѹшастеꙁапослѹшаахъ, ꙁапослѹшахъ, ꙁапослѹшаахь, ꙁапослѹшахь, ꙁапослѹшаах, ꙁапослѹшахꙁапослѹшааше, ꙁапослѹшашеꙁапослѹшааше, ꙁапослѹшашеꙁапослѹшаахомъ, ꙁапослѹшахомъ, ꙁапослѹшаахомь, ꙁапослѹшахомь, ꙁапослѹшаахом, ꙁапослѹшахомꙁапослѹшаашете, ꙁапослѹшашете, ꙁапослѹшаасте, ꙁапослѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁапослѹшаахѫ, ꙁапослѹшахѫ, ꙁапослѹшаахѹ, ꙁапослѹшахѹꙁапослѹшааховѣ, ꙁапослѹшаховѣꙁапослѹшаашета, ꙁапослѹшашета, ꙁапослѹшааста, ꙁапослѹшастаꙁапослѹшаашете, ꙁапослѹшашете, ꙁапослѹшаасте, ꙁапослѹшасте
ꙁапослѹшат -ꙁапослѹшаѭ -ꙁапослѹшаш несв Засвидетелствам с въспомна ... (по)слѹшаѧ (погр. вм. ꙁа(по)слѹшаѧ, Мирчев, Кодов, с. 236) прѣдъ бмъ Е 1б 12 Изч Е Гр διαμαρτύρομαι Нвб Срв послушам