Исторически речник
ꙁаповѣдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаповѣдатꙁаповѣдаѭ, ꙁаповѣдаѫ, ꙁаповѣдаѧ, ꙁаповѣдаюꙁаповѣдаш, ꙁаповѣдаеш, ꙁаповѣдаашꙁаповѣдатъ, ꙁаповѣдаетъ, ꙁаповѣдаатъ, ꙁаповѣдать, ꙁаповѣдаеть, ꙁаповѣдаать, ꙁаповѣдат, ꙁаповѣдает, ꙁаповѣдаатꙁаповѣдамъ, ꙁаповѣдаемъ, ꙁаповѣдаамъ, ꙁаповѣдамь, ꙁаповѣдаемь, ꙁаповѣдаамь, ꙁаповѣдам, ꙁаповѣдаем, ꙁаповѣдаам, ꙁаповѣдамо, ꙁаповѣдаемо, ꙁаповѣдаамоꙁаповѣдате, ꙁаповѣдаете, ꙁаповѣдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаповѣдаѭтъ, ꙁаповѣдаѫтъ, ꙁаповѣдаѧтъ, ꙁаповѣдаютъ, ꙁаповѣдаѭть, ꙁаповѣдаѫть, ꙁаповѣдаѧть, ꙁаповѣдають, ꙁаповѣдаѭт, ꙁаповѣдаѫт, ꙁаповѣдаѧт, ꙁаповѣдаютꙁаповѣдавѣ, ꙁаповѣдаевѣ, ꙁаповѣдаавѣꙁаповѣдата, ꙁаповѣдаета, ꙁаповѣдаатаꙁаповѣдате, ꙁаповѣдаете, ꙁаповѣдаатеꙁаповѣдаꙁаповѣда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаповѣдамъ, ꙁаповѣдамь, ꙁаповѣдамꙁаповѣдатеꙁаповѣдавѣꙁаповѣдатаꙁаповѣдахъ, ꙁаповѣдахь, ꙁаповѣдахꙁаповѣда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаповѣдаꙁаповѣдахомъ, ꙁаповѣдахомь, ꙁаповѣдахом, ꙁаповѣдахмꙑꙁаповѣдастеꙁаповѣдашѧ, ꙁаповѣдашѫ, ꙁаповѣдаша, ꙁаповѣдаше, ꙁаповѣдахѫꙁаповѣдаховѣꙁаповѣдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаповѣдастеꙁаповѣдаахъ, ꙁаповѣдахъ, ꙁаповѣдаахь, ꙁаповѣдахь, ꙁаповѣдаах, ꙁаповѣдахꙁаповѣдааше, ꙁаповѣдашеꙁаповѣдааше, ꙁаповѣдашеꙁаповѣдаахомъ, ꙁаповѣдахомъ, ꙁаповѣдаахомь, ꙁаповѣдахомь, ꙁаповѣдаахом, ꙁаповѣдахомꙁаповѣдаашете, ꙁаповѣдашете, ꙁаповѣдаасте, ꙁаповѣдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаповѣдаахѫ, ꙁаповѣдахѫ, ꙁаповѣдаахѹ, ꙁаповѣдахѹꙁаповѣдааховѣ, ꙁаповѣдаховѣꙁаповѣдаашета, ꙁаповѣдашета, ꙁаповѣдааста, ꙁаповѣдастаꙁаповѣдаашете, ꙁаповѣдашете, ꙁаповѣдаасте, ꙁаповѣдасте
ꙁаповѣдат -ꙁаповѣдаѭ -ꙁаповѣдаш несв св 1. Заповядвам, поръчвам, нареждам сѩ оба на десѧте посъла съ. ꙁаповѣдавъ мъ глѧ. на пѫть ѩꙁкъ не дѣте. ꙇ въ градъ самарѣнъ не вьндѣте М Мт 10.5 А СК  съходѧщемъ мъ съ горꙑ. ꙁаповѣда мъ съ глѧ. нкомѹже не повѣдте вдѣнѣ. доньдеже снъ ꙁь мрътвъхъ въскрснетъ А Мт 17.9 влко гі бже оць нашхъ ꙁаповѣдавꙑ адамѹ. пострѣщ главѫ рабѹ твоемѹ мельхседекѹ СЕ 7а 3 цръ же ꙁаповѣда двѣма на десѧте жрьт богома. мꙿже повнѫт сꙙ подобаатъ.  поклонт С 100.23 послаетꙿ мѫжѧ, ѕѣлѡ хꙑтрꙑ лѡвцѧ, сломь ꙗко девѧть на въꙁꙑсканїе свѧтаго, ꙁаповѣдавь мъ не въꙁвратт сѧ, аще того не ѡбрѧщѫть ЙР 17.5. 2. Известявам, оповестявам, предричам тꙑ есі самъ цръ мо  бъ моі. ꙁаповѣдаѩ спньѣ ѣковлѣ СП 43.5  тво. ꙁаповѣдаш отроковц пршьств небесьстї  ꙁемьст коньц С 250.7 Давам завет, оставям в завет; повелявам. шьдъше ѹбо наѹте вьсѧ ѩꙁкꙑ ... блюст. вьсѣ елко ꙁаповѣдахъ вамъ М Мт 28.20 А СК с ꙁаповѣдаѭ вамъ да любте дрѹгъ дрѹга М Йо 15.17 З А СК мос ꙁаповѣдѣ. дат кънгꙑ распѹстънꙑѩ  отъпѹстт ѭ М Мт 19.7 тъ влко твомь съсѫдомь. ꙇꙁбъранꙑмь апломь. павъломь. ꙁаповѣдавꙑ намъ. вꙿсе въ славѫ твоѭ творт СЕ 7b 15 повелѣнмъ же цѣсаремъ вьсѫдѹ по вьсе ꙁем. та дръжат кѹпꙿносѫштѫѭ вѣрѫ отьца  сꙑна  свꙙтаго дѹха. ꙁаповѣда С 189.28 каꙁнь ꙁаповѣдат προτίϑημι ϑεσπίσματα Издам нареждане онъ же слꙑшавъ  съжалвъ с. о напаст свꙙтꙑхъ црькъвъ. аб каꙁнь ꙁаповѣда ... кто отъ васъ вънѫтрь града събраѧ въ цръкв правовѣрнꙑхъ. то съмрьтнѫѭ каꙁнь прметъ С 199.17 М З А СК У СП СЕ С Гр ἐντέλλομαι νομοϑετέω διαστέλλομαι διατάσσω ἐπιτάσσω προστάσσω ὑποτίϑεμαι ϑεσπίζω παραγγέλλω ἐπαγγέλλομαι περιέχω Нвб заповядам ОА ВА НТ АК Бот ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ