Исторически речник
ꙁапеатьлѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁапеатьлѣтꙁапеатьлѣѭ, ꙁапеатьлѣѫ, ꙁапеатьлѣѧ, ꙁапеатьлѣюꙁапеатьлѣш, ꙁапеатьлѣешꙁапеатьлѣтъ, ꙁапеатьлѣетъ, ꙁапеатьлѣть, ꙁапеатьлѣеть, ꙁапеатьлѣт, ꙁапеатьлѣетꙁапеатьлѣмъ, ꙁапеатьлѣемъ, ꙁапеатьлѣмь, ꙁапеатьлѣемь, ꙁапеатьлѣм, ꙁапеатьлѣем, ꙁапеатьлѣмо, ꙁапеатьлѣемоꙁапеатьлѣте, ꙁапеатьлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁапеатьлѣѭтъ, ꙁапеатьлѣѫтъ, ꙁапеатьлѣѧтъ, ꙁапеатьлѣютъ, ꙁапеатьлѣѭть, ꙁапеатьлѣѫть, ꙁапеатьлѣѧть, ꙁапеатьлѣють, ꙁапеатьлѣѭт, ꙁапеатьлѣѫт, ꙁапеатьлѣѧт, ꙁапеатьлѣютꙁапеатьлѣвѣ, ꙁапеатьлѣевѣꙁапеатьлѣта, ꙁапеатьлѣетаꙁапеатьлѣте, ꙁапеатьлѣетеꙁапеатьлѣꙁапеатьлѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁапеатьлѣмъ, ꙁапеатьлѣмь, ꙁапеатьлѣмꙁапеатьлѣтеꙁапеатьлѣвѣꙁапеатьлѣтаꙁапеатьлѣхъ, ꙁапеатьлѣхь, ꙁапеатьлѣхꙁапеатьлѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁапеатьлѣꙁапеатьлѣхомъ, ꙁапеатьлѣхомь, ꙁапеатьлѣхом, ꙁапеатьлѣхмꙑꙁапеатьлѣстеꙁапеатьлѣшѧ, ꙁапеатьлѣшѫ, ꙁапеатьлѣша, ꙁапеатьлѣше, ꙁапеатьлѣхѫꙁапеатьлѣховѣꙁапеатьлѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁапеатьлѣстеꙁапеатьлѣахъ, ꙁапеатьлѣхъ, ꙁапеатьлѣахь, ꙁапеатьлѣхь, ꙁапеатьлѣах, ꙁапеатьлѣхꙁапеатьлѣаше, ꙁапеатьлѣшеꙁапеатьлѣаше, ꙁапеатьлѣшеꙁапеатьлѣахомъ, ꙁапеатьлѣхомъ, ꙁапеатьлѣахомь, ꙁапеатьлѣхомь, ꙁапеатьлѣахом, ꙁапеатьлѣхомꙁапеатьлѣашете, ꙁапеатьлѣшете, ꙁапеатьлѣасте, ꙁапеатьлѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁапеатьлѣахѫ, ꙁапеатьлѣхѫ, ꙁапеатьлѣахѹ, ꙁапеатьлѣхѹꙁапеатьлѣаховѣ, ꙁапеатьлѣховѣꙁапеатьлѣашета, ꙁапеатьлѣшета, ꙁапеатьлѣаста, ꙁапеатьлѣстаꙁапеатьлѣашете, ꙁапеатьлѣшете, ꙁапеатьлѣасте, ꙁапеатьлѣсте
ꙁапеатьлѣт -ꙁапеатьлѣѭ -ꙁапеатьлѣш св 1. Означа с белег, обознача; запечатам он же шедъше ѹтвръдішѧ гробъ. ꙁапеѣтлѣвъше камень. съ кѹстодеѭ А Мт 27.66 да ѹбо аште гробъ ꙁапеатьлѣтъ сꙙ. не бѫдетъ прокаꙁьства нкогоже С 440.4—5 господьн҄ь ѹбцꙙ ꙁапеатьлѣшꙙ гробъ С 472.22—23 ꙁапеатьлѣнъ ἐσφραγισμένος Запечатан дадꙙтъ сꙙ рее ꙁапеатьлѣнꙑѧ к҄нгꙑ. мѫжѹ вѣдѫштѹ псмена С 246.8 2. Прен. Потвърдя, засвидетелствам прмꙑ его съвѣдѣтельство ꙁапеатьлѣ. ѣко бъ ст(не)ненъ естъ М Йо 3.33 ꙁапеатьлѣт сѧ Изч М А О С Гр σφραγίζω Нвб Срв запечатя ОА ВА Дюв АР РБЕ БТР ДА запечатам ОА ВА НТ Бот НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ БТР запечатувам остар МлБТР