Исторически речник
ꙁапалт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁапалтꙁапалѭ, ꙁаполѭ, ꙁапалѧ, ꙁаполѧ, ꙁапалю, ꙁаполюꙁапалш, ꙁаполшꙁапалтъ, ꙁаполтъ, ꙁапалть, ꙁаполть, ꙁапалт, ꙁаполтꙁапалмъ, ꙁаполмъ, ꙁапалмь, ꙁаполмь, ꙁапалм, ꙁаполм, ꙁапалмо, ꙁаполмоꙁапалте, ꙁаполте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁапалѧтъ, ꙁаполѧтъ, ꙁапалѧть, ꙁаполѧть, ꙁапалѧт, ꙁаполѧтꙁапалвѣ, ꙁаполвѣꙁапалта, ꙁаполтаꙁапалте, ꙁаполтеꙁапал, ꙁаполꙁапал, ꙁапол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁапалмъ, ꙁаполмъ, ꙁапалмь, ꙁаполмь, ꙁапалм, ꙁаполмꙁапалте, ꙁаполтеꙁапалвѣ, ꙁаполвѣꙁапалта, ꙁаполтаꙁапалхъ, ꙁаполхъ, ꙁапалхь, ꙁаполхь, ꙁапалх, ꙁаплхꙁапал, ꙁапол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁапал, ꙁаполꙁапалхомъ, ꙁаполхомъ, ꙁапалхомь, ꙁаполхомь, ꙁапалхом, ꙁаполхом, ꙁапалхмꙑ, ꙁаполхмꙑꙁапалсте, ꙁаполстеꙁапалшѧ, ꙁаполшѧ, ꙁапалшѫ, ꙁаполшѫ, ꙁапалша, ꙁаполша, ꙁапалше, ꙁаполше, ꙁапалхѫ, ꙁаполхѫꙁапалховѣ, ꙁаполховѣꙁапалста, ꙁаполста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁапалсте, ꙁаполстеꙁапалꙗахъ, ꙁапалѣахъ, ꙁапалѣхъ, ꙁапалѧхъ, ꙁаполѧхъ, ꙁапалꙗахь, ꙁапалѣахь, ꙁапалѣхь, ꙁапалѧхь, ꙁаполѧхь, ꙁапалꙗах, ꙁапалѣах, ꙁапалѣх, ꙁапалѧх, ꙁаполѧхꙁапалꙗаше, ꙁапалѣаше, ꙁапалѣше, ꙁапалѧше, ꙁаполѧшеꙁапалꙗаше, ꙁапалѣаше, ꙁапалѣше, ꙁапалѧше, ꙁаполѧшеꙁапалꙗахомъ, ꙁапалѣахомъ, ꙁапалѣхомъ, ꙁапалѧхомъ, ꙁаполѧхомъ, ꙁапалꙗахомь, ꙁапалѣахомь, ꙁапалѣхомь, ꙁапалѧхомь, ꙁаполѧхомь, ꙁапалꙗахом, ꙁапалѣахом, ꙁапалѣхом, ꙁапалѧхом, ꙁаполѧхомꙁапалꙗашете, ꙁапалѣашете, ꙁапалѣшете, ꙁапалꙗꙗсте, ꙁапалѣасте, ꙁапалѣсте, ꙁапалѧсте, ꙁаполѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁапалꙗахѫ, ꙁапалѣахѫ, ꙁапалѣхѫ, ꙁапалꙗахѹ, ꙁапалѣахѹ, ꙁапалѣхѹ, ꙁапалѧхѹ, ꙁаполѧхѹꙁапалꙗаховѣ, ꙁапалѣаховѣ, ꙁапалѣховѣ, ꙁапалѧховѣ, ꙁаполѧховѣꙁапалꙗашета, ꙁапалѣашета, ꙁапалѣшета, ꙁапалꙗꙗста, ꙁапалѣаста, ꙁапалѣста, ꙁапалѧста, ꙁаполѧстаꙁапалꙗашете, ꙁапалѣашете, ꙁапалѣшете, ꙁапалꙗꙗсте, ꙁапалѣасте, ꙁапалѣсте, ꙁапалѧсте, ꙁаполѧсте
ꙁапалт -ꙁапалѭ -ꙁапалш св Запаля, подпаля поган ... въꙁъмъше огн҄ь ꙁапалшꙙ плѣвьнцѫ С 196.21 Изч С Гр ἅπτω Нвб запаля ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ ДА