Исторически речник
ꙁападьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁападьнъ, ꙁападьньꙁападьнаꙁападьнѹꙁападьнъ, ꙁападьньꙁападьнаꙁападьномь, ꙁападьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁападьнѣꙁападьне, ꙁападьнꙑꙁападьнꙁападьнъ, ꙁападьньꙁападьномъ, ꙁападьномьꙁападьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁападьнꙑꙁападьнѣхъ, ꙁападьнѣхьꙁападьнаꙁападьнѹꙁападьномаꙁападьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁападьнаꙁападьнѹꙁападьноꙁападьнаꙁападьномь, ꙁападьномъꙁападьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁападьнаꙁападьнъ, ꙁападьньꙁападьномъ, ꙁападьномьꙁападьнаꙁападьнꙑꙁападьнѣхъ, ꙁападьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁападьнѣꙁападьнѹꙁападьномаꙁападьнаꙁападьнꙑ, ꙁападьнѫꙁападьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁападьнѫ, ꙁападьнѹꙁападьноѭ, ꙁападьноѫ, ꙁападьноѧ, ꙁападьноюꙁападьнѣꙁападьнꙑꙁападьнъ, ꙁападьньꙁападьнамъ, ꙁападьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁападьнꙑꙁападьнамꙁападьнахъ, ꙁападьнахьꙁападьнѣꙁападьнѹꙁападьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁападьнꙑ, ꙁападьнꙑ, ꙁападьноꙁападьнаго, ꙁападьнаего, ꙁападьнааго, ꙁападьнаго, ꙁападьного, ꙁападьнога, ꙁападьнгоꙁападьнѹмѹ, ꙁападьнѹемѹ, ꙁападьнѹѹмѹ, ꙁападьнѹмѹ, ꙁападьноомѹ, ꙁападьномѹ, ꙁападьноѹмѹ, ꙁападьнмѹꙁападьнꙑ, ꙁападьнꙑ, ꙁападьноꙁападьнаго, ꙁападьнаего, ꙁападьнааго, ꙁападьнаго, ꙁападьного, ꙁападьнога, ꙁападьнгоꙁападьнꙑмь, ꙁападьнꙑмь, ꙁападьнꙑмъ, ꙁападьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁападьнѣмь, ꙁападьнѣемь, ꙁападьнѣѣмь, ꙁападьнѣамь, ꙁападьнѣмь, ꙁападьнѣмъ, ꙁападьнѣемъ, ꙁападьнѣѣмъ, ꙁападьнѣамъ, ꙁападьнѣмъ, ꙁападьномь, ꙁападьномъꙁападьнꙑ, ꙁападьнꙑ, ꙁападьноꙁападьнꙁападьнꙑхъ, ꙁападьнꙑхъ, ꙁападьнꙑхь, ꙁападьнꙑхь, ꙁападьнѣхъ, ꙁападьнѣхьꙁападьнꙑмъ, ꙁападьнꙑмъ, ꙁападьнꙑмь, ꙁападьнꙑмь, ꙁападьнѣмъ, ꙁападьнѣмьꙁападьнꙑѧ, ꙁападьнꙑꙗ, ꙁападьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁападьнꙑм, ꙁападьнꙑмꙁападьнꙑхъ, ꙁападьнꙑхъ, ꙁападьнꙑхь, ꙁападьнꙑхьꙁападьнаꙗ, ꙁападьнаа, ꙁападьнаѣꙁападьнѹю, ꙁападьноюꙁападьнꙑма, ꙁападьнꙑмаꙁападьно, ꙁападьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁападьнаго, ꙁападьнаего, ꙁападьнааго, ꙁападьнаго, ꙁападьного, ꙁападьнога, ꙁападьнгоꙁападьнѹмѹ, ꙁападьнѹемѹ, ꙁападьнѹѹмѹ, ꙁападьнѹмѹ, ꙁападьноомѹ, ꙁападьномѹ, ꙁападьноѹмѹ, ꙁападьнмѹꙁападьно, ꙁападьноеꙁападьнаго, ꙁападьннаего, ꙁападьнааго, ꙁападьнаго, ꙁападьного, ꙁападьнога, ꙁападьнгоꙁападьнꙑмь, ꙁападьнꙑмь, ꙁападьнꙑмъ, ꙁападьнꙑмъꙁападьнѣмь, ꙁападьнѣемь, ꙁападьнѣѣмь, ꙁападьнѣамь, ꙁападьнѣмь, ꙁападьнѣмъ, ꙁападьнѣемъ, ꙁападьнѣѣмъ, ꙁападьнѣамъ, ꙁападьнѣмъ, ꙁападьномь, ꙁападьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁападьно, ꙁападьноеꙁападьнаꙗ, ꙁападьнаа, ꙁападьнаѣ, ꙁападьнаѧꙁападьнꙑхъ, ꙁападьнꙑхъ, ꙁападьнꙑхь, ꙁападьнꙑхь, ꙁападьнѣхъ, ꙁападьнѣхьꙁападьнꙑмъ, ꙁападьнꙑмъ, ꙁападьнꙑмь, ꙁападьнꙑмь, ꙁападьнѣмъ, ꙁападьнѣмьꙁападьнаꙗ, ꙁападьнаа, ꙁападьнаѣ, ꙁападьнаѧꙁападьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁападьнꙑхъ, ꙁападьнꙑхъ, ꙁападьнꙑхь, ꙁападьнꙑхьꙁападьнѣꙁападьнѹю, ꙁападьноюꙁападьнꙑма, ꙁападьнꙑмаꙁападьнаꙗ, ꙁападьнаа, ꙁападьнаѣ, ꙁападьнаѧꙁападьнꙑѧ, ꙁападьнꙑꙗ, ꙁападьнѫѭ, ꙁападьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁападьнѣ, ꙁападьноꙁападьнѫѭ, ꙁападьнѹю, ꙁападьноѭ, ꙁападьноюꙁападьнѫѭ, ꙁападьноѫ, ꙁападьноѧ, ꙁападьноюꙁападьнѣꙁападьнꙑѧ, ꙁападьнꙑꙗ, ꙁападьнꙑеꙁападьнꙑхъ, ꙁападьнꙑхъ, ꙁападьнѣхъ, ꙁападьнꙑхь, ꙁападьнꙑхь, ꙁападьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁападьнꙑмъ, ꙁападьнꙑмъ, ꙁападьнѣмъ, ꙁападьнꙑмь, ꙁападьнꙑмь, ꙁападьнѣмьꙁападьнꙑѧ, ꙁападьнꙑꙗ, ꙁападьнꙑеꙁападьнꙑм, ꙁападьнꙑмꙁападьнꙑхъ, ꙁападьнꙑхъ, ꙁападьнꙑхь, ꙁападьнꙑхьꙁападьнѣꙁападьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁападьнꙑма, ꙁападьнꙑмаꙁападьнѣ, ꙁападьнѣшꙁападьнѣшаꙁападьнѣшѹ, ꙁападьнѣшюꙁападьнѣꙁападьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ꙁападьнѣшемь, ꙁападьнѣшемъꙁападьнѣшꙁападьнѣꙁападьнѣше, ꙁападьнѣшꙁападьнѣшь, ꙁападьнѣшъꙁападьнѣшемъ, ꙁападьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ꙁападьнѣшѧꙁападьнѣшꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхьꙁападьнѣшаꙁападьнѣшѹ, ꙁападьнѣшюꙁападьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ꙁападьнѣе, ꙁападьнѣ, ꙁападьнѣшеꙁападьнѣшаꙁападьнѣшѹ, ꙁападьнѣшюꙁападьнѣе, ꙁападьнѣ, ꙁападьнѣшеꙁападьнѣшаꙁападьнѣшемь, ꙁападьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ꙁападьнѣшꙁападьнѣе, ꙁападьнѣꙁападьнѣша, ꙁападьнѣшꙁападьнѣшь, ꙁападьнѣшъꙁападьнѣшемъ, ꙁападьнѣшемьꙁападьнѣша, ꙁападьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ꙁападьнѣшꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхьꙁападьнѣшꙁападьнѣшѹ, ꙁападьнѣшюꙁападьнѣшемаꙁападьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ꙁападьнѣшѧ, ꙁападьнѣшѫ, ꙁападьнѣшеꙁападьнѣшꙁападьнѣшѫ, ꙁападьнѣшѧ, ꙁападьнѣшѹꙁападьнѣшеѭ, ꙁападьнѣшеѫ, ꙁападьнѣшеѧ, ꙁападьнѣшеюꙁападьнѣшꙁападьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ꙁападьнѣшѧ, ꙁападьнѣшѫ, ꙁападьнѣшеꙁападьнѣшь, ꙁападьнѣшъꙁападьнѣшамъ, ꙁападьнѣшамьꙁападьнѣшѧ, ꙁападьнѣше, ꙁападьнѣшѫꙁападьнѣшамꙁападьнѣшахъ, ꙁападьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ꙁападьнѣшꙁападьнѣшѹ, ꙁападьнѣшюꙁападьнѣшамаꙁападьнѣ, ꙁападьнѣшꙁападьнѣшаго, ꙁападьнѣшаего, ꙁападьнѣшааго, ꙁападьнѣшагоꙁападьнѣшѹмѹ, ꙁападьнѣшѹемѹ, ꙁападьнѣшѹѹмѹ, ꙁападьнѣшѹмѹ, ꙁападьнѣшюмѹ, ꙁападьнѣшюемѹ, ꙁападьнѣшюѹмѹ, ꙁападьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ꙁападьнѣꙁападьнѣшаго, ꙁападьнѣшаего, ꙁападьнѣшааго, ꙁападьнѣшагоꙁападьнѣшмь, ꙁападьнѣшмь, ꙁападьнѣшмъ, ꙁападьнѣшмъꙁападьнѣшмь, ꙁападьнѣшмь, ꙁападьнѣшмъ, ꙁападьнѣшмъꙁападьнѣꙁападьнѣше, ꙁападьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхь, ꙁападьнѣшхьꙁападьнѣшмъ, ꙁападьнѣшмъ, ꙁападьнѣшмьꙁападьнѣшѧѧ, ꙁападьнѣшее, ꙁападьнѣшѫѫꙁападьнѣшм, ꙁападьнѣшмꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхьꙁападьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ꙁападьнѣшѹю, ꙁападьнѣшююꙁападьнѣшма, ꙁападьнѣшмаꙁападьнѣе, ꙁападьнѣ, ꙁападьнѣшее, ꙁападьнѣшеꙁападьнѣшаго, ꙁападьнѣшаего, ꙁападьнѣшааго, ꙁападьнѣшагоꙁападьнѣшѹмѹ, ꙁападьнѣшѹемѹ, ꙁападьнѣшѹѹмѹ, ꙁападьнѣшѹмѹ, ꙁападьнѣшюмѹ, ꙁападьнѣшюемѹ, ꙁападьнѣшюѹмѹ, ꙁападьнѣшюмѹꙁападьнѣе, ꙁападьнѣ, ꙁападьнѣшее, ꙁападьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ꙁападьнѣшаго, ꙁападьнѣшаего, ꙁападьнѣшааго, ꙁападьнѣшагоꙁападьнѣшмь, ꙁападьнѣшмь, ꙁападьнѣшмъ, ꙁападьнѣшмъꙁападьнѣшмь, ꙁападьнѣшмь, ꙁападьнѣшмъ, ꙁападьнѣшмъꙁападьнѣе, ꙁападьнѣ, ꙁападьнѣшее, ꙁападьнѣшеꙁападьнѣшаꙗ, ꙁападьнѣшаѣ, ꙁападьнѣшаѧꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхь, ꙁападьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ꙁападьнѣшмъ, ꙁападьнѣшмъ, ꙁападьнѣшмьꙁападьнѣшаꙗ, ꙁападьнѣшаѣ, ꙁападьнѣшаѧꙁападьнѣшм, ꙁападьнѣшмꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхьꙁападьнѣшꙁападьнѣшѹю, ꙁападьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ꙁападьнѣшма, ꙁападьнѣшмаꙁападьнѣшꙗ, ꙁападьнѣшѣ, ꙁападьнѣшаꙗꙁападьнѣшѧѧ, ꙁападьнѣшѧѩ, ꙁападьнѣшѫѫ, ꙁападьнѣшаѧ, ꙁападьнѣшее, ꙁападьнѣшеѥꙁападьнѣшꙁападьнѣшѫѫ, ꙁападьнѣшѫѭ, ꙁападьнѣшѧѧ, ꙁападьнѣшѧѩ, ꙁападьнѣшююꙁападьнѣшѫѫ, ꙁападьнѣшѫѭ, ꙁападьнѣшѧѧ, ꙁападьнѣшѧѩ, ꙁападьнѣшюю, ꙁападьнѣшеѭ, ꙁападьнѣшеѫ, ꙁападьнѣшеѧ, ꙁападьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ꙁападьнѣшꙁападьнѣшꙗ, ꙁападьнѣшѣꙁападьнѣшѧѧ, ꙁападьнѣшѧѩ, ꙁападьнѣшѫѫ, ꙁападьнѣшаѧ, ꙁападьнѣшее, ꙁападьнѣшеѥꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхь, ꙁападьнѣшхьꙁападьнѣшмъ, ꙁападьнѣшмъ, ꙁападьнѣшмь, ꙁападьнѣшмьꙁападьнѣшѧѧ, ꙁападьнѣшѧѩ, ꙁападьнѣшѫѫ, ꙁападьнѣшаѧ, ꙁападьнѣшее, ꙁападьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ꙁападьнѣшм, ꙁападьнѣшмꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхъ, ꙁападьнѣшхь, ꙁападьнѣшхьꙁападьнѣшꙁападьнѣшѹю, ꙁападьнѣшююꙁападьнѣшма, ꙁападьнѣшма
ꙁападьнъ -ꙑ прил същ 1. Който се отнася до запад, западен  пръвомѹ ѹбо своемѹ с͠нѹ, ѡ͠ца своего ѿдасть наелꙿство. ꙁападнѹю же власть второмѹ. а же по срѣдѣ ѻбохь наелꙿство, третїемѹ Конст. 437r.21. 2. ꙁападьнъ м ед λίψ Западният вятър въꙁдвіже югъ до небесі. ї наведе слоѭ своеѭ ꙁападенъ СП 77.26 ꙁападьнꙑѩ странꙑ τὰ ᾿Ιλλυρίων ἔϑνη Запад; страните, които са на запад нѣстъ дошла ꙁападънꙑхъ странъ арꙗнъскаꙗ хѹла С 197.19—20 Изч СП С Нвб западен ОА ВА АК Бот НГер МлБТР АР РБЕ БТР западни[й] остар ВА НГер ЕтМл