Исторически речник
ꙁаморт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁамортꙁаморѭ, ꙁаморѧ, ꙁаморюꙁаморшꙁамортъ, ꙁаморть, ꙁамортꙁамормъ, ꙁамормь, ꙁаморм, ꙁамормоꙁаморте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаморѧтъ, ꙁаморѧть, ꙁаморѧтꙁаморвѣꙁамортаꙁамортеꙁаморꙁамор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁамормъ, ꙁамормь, ꙁамормꙁамортеꙁаморвѣꙁамортаꙁаморхъ, ꙁаморхь, ꙁаморхꙁамор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаморꙁаморхомъ, ꙁаморхомь, ꙁаморхом, ꙁаморхмꙑꙁаморстеꙁаморшѧ, ꙁаморшѫ, ꙁаморша, ꙁаморше, ꙁаморхѫꙁаморховѣꙁаморста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаморстеꙁаморꙗахъ, ꙁаморѣахъ, ꙁамораахъ, ꙁаморѣхъ, ꙁаморꙗхъ, ꙁаморѧахъ, ꙁаморѧхъ, ꙁаморꙗахь, ꙁаморѣахь, ꙁамораахь, ꙁаморѣхь, ꙁаморꙗхь, ꙁаморѧахь, ꙁаморѧхь, ꙁаморꙗах, ꙁаморѣах, ꙁамораах, ꙁаморѣх, ꙁаморꙗх, ꙁаморѧах, ꙁаморѧхꙁаморꙗаше, ꙁаморѣаше, ꙁаморааше, ꙁаморѣше, ꙁаморꙗше, ꙁаморѧаше, ꙁаморѧшеꙁаморꙗаше, ꙁаморѣаше, ꙁаморааше, ꙁаморѣше, ꙁаморꙗше, ꙁаморѧаше, ꙁаморѧшеꙁаморꙗахомъ, ꙁаморѣахомъ, ꙁамораахомъ, ꙁаморѣхомъ, ꙁаморꙗхомъ, ꙁаморѧахомъ, ꙁаморѧхомъ, ꙁаморꙗахомь, ꙁаморѣахомь, ꙁамораахомь, ꙁаморѣхомь, ꙁаморꙗхомь, ꙁаморѧахомь, ꙁаморѧхомь, ꙁаморꙗахом, ꙁаморѣахом, ꙁамораахом, ꙁаморѣхом, ꙁаморꙗхом, ꙁаморѧахом, ꙁаморѧхомꙁаморꙗашете, ꙁаморѣашете, ꙁамораашете, ꙁаморѣшете, ꙁаморꙗшете, ꙁаморꙗасте, ꙁаморѣасте, ꙁамораасте, ꙁаморѣсте, ꙁаморꙗсте, ꙁаморѧасте, ꙁаморѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаморꙗахѫ, ꙁаморѣахѫ, ꙁамораахѫ, ꙁаморѣхѫ, ꙁаморꙗхѫ, ꙁаморꙗахѹ, ꙁаморѣахѹ, ꙁамораахѹ, ꙁаморѣхѹ, ꙁаморꙗхѹ, ꙁаморѧахѹ, ꙁаморѧхѹꙁаморꙗаховѣ, ꙁаморѣаховѣ, ꙁаморааховѣ, ꙁаморѣховѣ, ꙁаморꙗховѣ, ꙁаморѧаховѣ, ꙁаморѧховѣꙁаморꙗашета, ꙁаморѣашета, ꙁамораашета, ꙁаморѣшета, ꙁаморꙗшета, ꙁаморꙗаста, ꙁаморѣаста, ꙁаморааста, ꙁаморѣста, ꙁаморꙗста, ꙁаморѧаста, ꙁаморѧстаꙁаморꙗашете, ꙁаморѣашете, ꙁамораашете, ꙁаморѣшете, ꙁаморꙗшете, ꙁаморꙗасте, ꙁаморѣасте, ꙁамораасте, ꙁаморѣсте, ꙁаморꙗсте, ꙁаморѧасте, ꙁаморѧсте
ꙁаморт -ꙁаморѭ -ꙁаморш св Уморя, предам на смърт вдѣвъ хъ їѡсфъ. цръ сꙑ вьсѣмъ егуптомъ владꙑ. не обнаж меа. н въ тьмнц ꙁатвор. н гладь ꙁамор С 367.15 Изч С Гр κατατήκω Нвб заморя̀ диал остар ОА НТ НГер ЕтМл МлБТР РБЕ БТР ДА замо̀рим диал ДА