Исторически речник
ꙁаматорѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаматорѣтꙁаматорѣѭ, ꙁаматорѣѫ, ꙁаматорѣѧ, ꙁаматорѣюꙁаматорѣш, ꙁаматорѣешꙁаматорѣтъ, ꙁаматорѣетъ, ꙁаматорѣть, ꙁаматорѣеть, ꙁаматорѣт, ꙁаматорѣетꙁаматорѣмъ, ꙁаматорѣемъ, ꙁаматорѣмь, ꙁаматорѣемь, ꙁаматорѣм, ꙁаматорѣем, ꙁаматорѣмо, ꙁаматорѣемоꙁаматорѣте, ꙁаматорѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаматорѣѭтъ, ꙁаматорѣѫтъ, ꙁаматорѣѧтъ, ꙁаматорѣютъ, ꙁаматорѣѭть, ꙁаматорѣѫть, ꙁаматорѣѧть, ꙁаматорѣють, ꙁаматорѣѭт, ꙁаматорѣѫт, ꙁаматорѣѧт, ꙁаматорѣютꙁаматорѣвѣ, ꙁаматорѣевѣꙁаматорѣта, ꙁаматорѣетаꙁаматорѣте, ꙁаматорѣетеꙁаматорѣꙁаматорѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаматорѣмъ, ꙁаматорѣмь, ꙁаматорѣмꙁаматорѣтеꙁаматорѣвѣꙁаматорѣтаꙁаматорѣхъ, ꙁаматорѣхь, ꙁаматорѣхꙁаматорѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаматорѣꙁаматорѣхомъ, ꙁаматорѣхомь, ꙁаматорѣхом, ꙁаматорѣхмꙑꙁаматорѣстеꙁаматорѣшѧ, ꙁаматорѣшѫ, ꙁаматорѣша, ꙁаматорѣше, ꙁаматорѣхѫꙁаматорѣховѣꙁаматорѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаматорѣстеꙁаматорѣахъ, ꙁаматорѣхъ, ꙁаматорѣахь, ꙁаматорѣхь, ꙁаматорѣах, ꙁаматорѣхꙁаматорѣаше, ꙁаматорѣшеꙁаматорѣаше, ꙁаматорѣшеꙁаматорѣахомъ, ꙁаматорѣхомъ, ꙁаматорѣахомь, ꙁаматорѣхомь, ꙁаматорѣахом, ꙁаматорѣхомꙁаматорѣашете, ꙁаматорѣшете, ꙁаматорѣасте, ꙁаматорѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаматорѣахѫ, ꙁаматорѣхѫ, ꙁаматорѣахѹ, ꙁаматорѣхѹꙁаматорѣаховѣ, ꙁаматорѣховѣꙁаматорѣашета, ꙁаматорѣшета, ꙁаматорѣаста, ꙁаматорѣстаꙁаматорѣашете, ꙁаматорѣшете, ꙁаматорѣасте, ꙁаматорѣсте
ꙁаматорѣт -ꙁаматорѣѭ -ꙁаматорѣш св Застарея, остарея, стана на преклонна възраст  не бѣ ма ѧда. понеже бѣ елсаветь неплодꙑ. ꙇ оба ꙁаматорѣвъша вь дьнехъ свохъ бѣашете М Лк 1.7 З А аꙁъ бо есмъ старъ  жена моѣ ꙁаматорѣвъш вь дьнехъ свохъ М Лк 1.18 З А і бѣ анна пророца. дъшт фанѹлева. отъ колѣна асѹрова. с ꙁаматорѣвъш въ дьнехъ мноѕѣхъ М Лк 2.36 Изч М З А СК Гр προβαίνω ꙁаматерѣт Нвб заматорея диал остар ОА НГер ЕтМл МлБТР РБЕ