Исторически речник
ꙁамаꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁамаꙁатꙁамажѫ, ꙁамажѹꙁамажешꙁамажетъ, ꙁамажеть, ꙁамажетꙁамажемъ, ꙁамажемь, ꙁамажем, ꙁамажемоꙁамажете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁамажѫтъ, ꙁамажѹтъ, ꙁамажѫть, ꙁамажѹть, ꙁамажѫт, ꙁамажѹтꙁамажевѣꙁамажетаꙁамажетеꙁамажꙁамаж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁамажмъ, ꙁамажѣмъ, ꙁамажамъ, ꙁамажмь, ꙁамажѣмь, ꙁамажамь, ꙁамажм, ꙁамажѣм, ꙁамажамꙁамажте, ꙁамажѣте, ꙁамажатеꙁамажвѣ, ꙁамажѣвѣ, ꙁамажавѣꙁамажта, ꙁамажѣта, ꙁамажатаꙁамаꙁахъ, ꙁамаꙁахь, ꙁамаꙁахꙁамаꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁамаꙁаꙁамаꙁахомъ, ꙁамаꙁахомь, ꙁамаꙁахом, ꙁамаꙁахмꙑꙁамаꙁастеꙁамаꙁашѧ, ꙁамаꙁашѫ, ꙁамаꙁаша, ꙁамаꙁаше, ꙁамаꙁахѫꙁамаꙁаховѣꙁамаꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁамаꙁастеꙁамаꙁаахъ, ꙁамаꙁахъ, ꙁамаꙁаахь, ꙁамаꙁахь, ꙁамаꙁаах, ꙁамаꙁахꙁамаꙁааше, ꙁамаꙁашеꙁамаꙁааше, ꙁамаꙁашеꙁамаꙁаахомъ, ꙁамаꙁахомъ, ꙁамаꙁаахомь, ꙁамаꙁахомь, ꙁамаꙁаахом, ꙁамаꙁахомꙁамаꙁаашете, ꙁамаꙁашете, ꙁамаꙁаасте, ꙁамаꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁамаꙁаахѫ, ꙁамаꙁахѫ, ꙁамаꙁаахѹ, ꙁамаꙁахѹꙁамаꙁааховѣ, ꙁамаꙁаховѣꙁамаꙁаашета, ꙁамаꙁашета, ꙁамаꙁааста, ꙁамаꙁастаꙁамаꙁаашете, ꙁамаꙁашете, ꙁамаꙁаасте, ꙁамаꙁасте
ꙁамаꙁат -ꙁамажѫ -ꙁамажеш св Замажа, намажа плнѫвꙑ на ꙁемлѭ. ꙁамаꙁавꙑ слнам ꙇ бренемь. слѣпѹмѹ рождьшю сѧ ... ꙇ омьвенемь отвръꙁъ о его СЕ 33а 3—4 Изч СЕ Нвб замажа ОА ВА Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ БТР ДА