Исторически речник
ꙁакрꙑт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁакрꙑтꙁакрꙑѭ, ꙁакрꙑѫ, ꙁакрꙑѧ, ꙁакрꙑюꙁакрꙑш, ꙁакрꙑешꙁакрꙑтъ, ꙁакрꙑетъ, ꙁакрꙑть, ꙁакрꙑеть, ꙁакрꙑт, ꙁакрꙑетꙁакрꙑмъ, ꙁакрꙑемъ, ꙁакрꙑмь, ꙁакрꙑемь, ꙁакрꙑм, ꙁакрꙑем, ꙁакрꙑмо, ꙁакрꙑемоꙁакрꙑте, ꙁакрꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁакрꙑѭтъ, ꙁакрꙑѫтъ, ꙁакрꙑѧтъ, ꙁакрꙑютъ, ꙁакрꙑѭть, ꙁакрꙑѫть, ꙁакрꙑѧть, ꙁакрꙑють, ꙁакрꙑѭт, ꙁакрꙑѫт, ꙁакрꙑѧт, ꙁакрꙑютꙁакрꙑвѣ, ꙁакрꙑевѣꙁакрꙑта, ꙁакрꙑетаꙁакрꙑте, ꙁакрꙑетаꙁакрꙑ, ꙁакрꙑ, ꙁакръꙁакрꙑ, ꙁакрꙑ, ꙁакръ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁакрꙑмъ, ꙁакрꙑꙗмъ, ꙁакрꙑамъ, ꙁакрꙑѣмъ, ꙁакрꙑмь, ꙁакрꙑꙗмь, ꙁакрꙑѣмь, ꙁакрꙑм, ꙁакрꙑꙗм, ꙁакрꙑѣмꙁакрꙑте, ꙁакрꙑꙗте, ꙁакрꙑате, ꙁакрꙑѣтеꙁакрꙑвѣ, ꙁакрꙑꙗвѣ, ꙁакрꙑавѣ, ꙁакрꙑѣвѣꙁакрꙑта, ꙁакрꙑꙗта, ꙁакрꙑѣта, ꙁакрꙑатеꙁакрꙑхъ, ꙁакрꙑхь, ꙁакрꙑхꙁакрꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁакрꙑꙁакрꙑхомъ, ꙁакрꙑхомь, ꙁакрꙑхом, ꙁакрꙑхмꙑꙁакрꙑстеꙁакрꙑшѧ, ꙁакрꙑшѫ, ꙁакрꙑша, ꙁакрꙑше, ꙁакрꙑхѫꙁакрꙑховѣꙁакрꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁакрꙑсте, ꙁакрꙑстаꙁакрꙑꙗахъ, ꙁакрꙑꙗхъ, ꙁакрꙑаахъ, ꙁакрꙑахъ, ꙁакрꙑꙗахь, ꙁакрꙑꙗхь, ꙁакрꙑаахь, ꙁакрꙑахь, ꙁакрꙑꙗах, ꙁакрꙑꙗх, ꙁакрꙑаах, ꙁакрꙑах, ꙁакрꙑѧхъ, ꙁакрꙑѧхь, ꙁакрꙑѧхꙁакрꙑꙗаше, ꙁакрꙑꙗше, ꙁакрꙑааше, ꙁакрꙑаше, ꙁакрꙑѧшеꙁакрꙑꙗаше, ꙁакрꙑꙗше, ꙁакрꙑааше, ꙁакрꙑаше, ꙁакрꙑѧшеꙁакрꙑꙗахомъ, ꙁакрꙑꙗхомъ, ꙁакрꙑаахомъ, ꙁакрꙑахомъ, ꙁакрꙑꙗахомь, ꙁакрꙑꙗхомь, ꙁакрꙑаахомь, ꙁакрꙑахомь, ꙁакрꙑꙗахом, ꙁакрꙑꙗхом, ꙁакрꙑаахом, ꙁакрꙑахом, ꙁакрꙑѧхомъ, ꙁакрꙑѧхомь, ꙁакрꙑѧхомꙁакрꙑꙗашете, ꙁакрꙑꙗшете, ꙁакрꙑаашете, ꙁакрꙑашете, ꙁакрꙑꙗасте, ꙁакрꙑꙗсте, ꙁакрꙑаасте, ꙁакрꙑасте, ꙁакрꙑѧшете, ꙁакрꙑѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁакрꙑꙗахѫ, ꙁакрꙑꙗхѫ, ꙁакрꙑꙗахѹ, ꙁакрꙑꙗхѹ, ꙁакрꙑаахѫ, ꙁакрꙑахѫ, ꙁакрꙑаахѹ, ꙁакрꙑахѹ, ꙁакрꙑѧхѹꙁакрꙑꙗаховѣ, ꙁакрꙑꙗховѣ, ꙁакрꙑааховѣ, ꙁакрꙑаховѣ, ꙁакрꙑѧховѣꙁакрꙑꙗашета, ꙁакрꙑꙗшета, ꙁакрꙑаашета, ꙁакрꙑашета, ꙁакрꙑꙗаста, ꙁакрꙑꙗста, ꙁакрꙑааста, ꙁакрꙑаста, ꙁакрꙑѧшета, ꙁакрꙑѧстаꙁакрꙑꙗашете, ꙁакрꙑꙗшете, ꙁакрꙑаашете, ꙁакрꙑашете, ꙁакрꙑꙗасте, ꙁакрꙑꙗсте, ꙁакрꙑаасте, ꙁакрꙑасте, ꙁакрꙑѧшете, ꙁакрꙑѧсте
ꙁакрꙑт -ꙁакрꙑѭ -ꙁакрꙑш св Закрия, покрия  ꙁакрꙑвъше бѣхѫ по лцю. въпрашаахѫ же  глще прорьц кто тѧ ѹдар М Лк 22.64 З повѣждь м ѹбо ѡ ждовне ... како л вьлежш кнгахъ ... ослѹшаѧ сꙙ ... а тꙑ лствмъ ꙁакрꙑвъ о с. вьсь сꙙ тамо прѣда С 335.11 Благоѡбраꙁнꙑй Іѡсфь, съ дрѣва сънемь прѣстое тѣло твое, плащанцеѫ стоѫ обьввь  вонѣм, въ гробѣ новѣ, ꙁакрꙑвь, полож ЛЙЗ 296.22. Изч М З С Гр περικαλύπτω ἐναποτήκω Нвб закрия ОА ВА НТ Бот АК Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ДА