Исторически речник
ꙁакрꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁакрꙑватꙁакрꙑваѭ, ꙁакрꙑваѫ, ꙁакрꙑваѧ, ꙁакрꙑваюꙁакрꙑваш, ꙁакрꙑваеш, ꙁакрꙑваашꙁакрꙑватъ, ꙁакрꙑваетъ, ꙁакрꙑваатъ, ꙁакрꙑвать, ꙁакрꙑваеть, ꙁакрꙑваать, ꙁакрꙑват, ꙁакрꙑвает, ꙁакрꙑваатꙁакрꙑвамъ, ꙁакрꙑваемъ, ꙁакрꙑваамъ, ꙁакрꙑвамь, ꙁакрꙑваемь, ꙁакрꙑваамь, ꙁакрꙑвам, ꙁакрꙑваем, ꙁакрꙑваам, ꙁакрꙑвамо, ꙁакрꙑваемо, ꙁакрꙑваамоꙁакрꙑвате, ꙁакрꙑваете, ꙁакрꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁакрꙑваѭтъ, ꙁакрꙑваѫтъ, ꙁакрꙑваѧтъ, ꙁакрꙑваютъ, ꙁакрꙑваѭть, ꙁакрꙑваѫть, ꙁакрꙑваѧть, ꙁакрꙑвають, ꙁакрꙑваѭт, ꙁакрꙑваѫт, ꙁакрꙑваѧт, ꙁакрꙑваютꙁакрꙑвавѣ, ꙁакрꙑваевѣ, ꙁакрꙑваавѣꙁакрꙑвата, ꙁакрꙑваета, ꙁакрꙑваатаꙁакрꙑвате, ꙁакрꙑваете, ꙁакрꙑваатеꙁакрꙑваꙁакрꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁакрꙑвамъ, ꙁакрꙑвамь, ꙁакрꙑвамꙁакрꙑватеꙁакрꙑвавѣꙁакрꙑватаꙁакрꙑвахъ, ꙁакрꙑвахь, ꙁакрꙑвахꙁакрꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁакрꙑваꙁакрꙑвахомъ, ꙁакрꙑвахомь, ꙁакрꙑвахом, ꙁакрꙑвахмꙑꙁакрꙑвастеꙁакрꙑвашѧ, ꙁакрꙑвашѫ, ꙁакрꙑваша, ꙁакрꙑваше, ꙁакрꙑвахѫꙁакрꙑваховѣꙁакрꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁакрꙑвастеꙁакрꙑваахъ, ꙁакрꙑвахъ, ꙁакрꙑваахь, ꙁакрꙑвахь, ꙁакрꙑваах, ꙁакрꙑвахꙁакрꙑвааше, ꙁакрꙑвашеꙁакрꙑвааше, ꙁакрꙑвашеꙁакрꙑваахомъ, ꙁакрꙑвахомъ, ꙁакрꙑваахомь, ꙁакрꙑвахомь, ꙁакрꙑваахом, ꙁакрꙑвахомꙁакрꙑваашете, ꙁакрꙑвашете, ꙁакрꙑваасте, ꙁакрꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁакрꙑваахѫ, ꙁакрꙑвахѫ, ꙁакрꙑваахѹ, ꙁакрꙑвахѹꙁакрꙑвааховѣ, ꙁакрꙑваховѣꙁакрꙑваашета, ꙁакрꙑвашета, ꙁакрꙑвааста, ꙁакрꙑвастаꙁакрꙑваашете, ꙁакрꙑвашете, ꙁакрꙑваасте, ꙁакрꙑвасте
ꙁакрꙑват -ꙁакрꙑваѭ -ꙁакрꙑваш несв Закривам, покривам, скривам  обѣма рѫкама го мъша ꙁа обѣ полѣ рꙁьнѣ.  ꙁакрꙑваѭшта обнажен сво С 187.7—8 се слꙑшавъше лютаꙗ та.  сѹроваꙗ  неловѣка. падоста на ꙁем не сътръпѣвъша н вда того н гласа. долѹ клꙙꙙшта  лц ꙁакрꙑваѭшта С 211.4 Изч С Нвб закривам, закрия ОА ВА АК Дюв НГер БТР АР РБЕ ДА