Исторически речник
ꙁаконьнѣ  
ꙁаконьнѣ нареч Законно, според обичая аще  мѫк(ьі) кто ї(...)тъ не вѣнъает сѧ аще не ꙁаконъно мѫенъ бѫд(е)тъ Е 1а 5 сътрьпте мало.  ꙁаконьнѣ постраждте да вѣньцꙙ вьꙁьмете С 75.27—28 Изч Е С Гр νομίμως ꙁаконъно Нвб законно ОА ВА Бот НГер ЕтМл МлБТР РБЕ