Исторически речник
ꙁаконьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙁаконьнъ, ꙁаконьньꙁаконьнаꙁаконьнѹꙁаконьнъ, ꙁаконьньꙁаконьнаꙁаконьномь, ꙁаконьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙁаконьнѣꙁаконьне, ꙁаконьнꙑꙁаконьнꙁаконьнъ, ꙁаконьньꙁаконьномъ, ꙁаконьномьꙁаконьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙁаконьнꙑꙁаконьнѣхъ, ꙁаконьнѣхьꙁаконьнаꙁаконьнѹꙁаконьномаꙁаконьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙁаконьнаꙁаконьнѹꙁаконьноꙁаконьнаꙁаконьномь, ꙁаконьномъꙁаконьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙁаконьнаꙁаконьнъ, ꙁаконьньꙁаконьномъ, ꙁаконьномьꙁаконьнаꙁаконьнꙑꙁаконьнѣхъ, ꙁаконьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙁаконьнѣꙁаконьнѹꙁаконьномаꙁаконьнаꙁаконьнꙑ, ꙁаконьнѫꙁаконьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙁаконьнѫ, ꙁаконьнѹꙁаконьноѭ, ꙁаконьноѫ, ꙁаконьноѧ, ꙁаконьноюꙁаконьнѣꙁаконьнꙑꙁаконьнъ, ꙁаконьньꙁаконьнамъ, ꙁаконьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙁаконьнꙑꙁаконьнамꙁаконьнахъ, ꙁаконьнахьꙁаконьнѣꙁаконьнѹꙁаконьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ꙁаконьнꙑ, ꙁаконьнꙑ, ꙁаконьноꙁаконьнаго, ꙁаконьнаего, ꙁаконьнааго, ꙁаконьнаго, ꙁаконьного, ꙁаконьнога, ꙁаконьнгоꙁаконьнѹмѹ, ꙁаконьнѹемѹ, ꙁаконьнѹѹмѹ, ꙁаконьнѹмѹ, ꙁаконьноомѹ, ꙁаконьномѹ, ꙁаконьноѹмѹ, ꙁаконьнмѹꙁаконьнꙑ, ꙁаконьнꙑ, ꙁаконьноꙁаконьнаго, ꙁаконьнаего, ꙁаконьнааго, ꙁаконьнаго, ꙁаконьного, ꙁаконьнога, ꙁаконьнгоꙁаконьнꙑмь, ꙁаконьнꙑмь, ꙁаконьнꙑмъ, ꙁаконьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ꙁаконьнѣмь, ꙁаконьнѣемь, ꙁаконьнѣѣмь, ꙁаконьнѣамь, ꙁаконьнѣмь, ꙁаконьнѣмъ, ꙁаконьнѣемъ, ꙁаконьнѣѣмъ, ꙁаконьнѣамъ, ꙁаконьнѣмъ, ꙁаконьномь, ꙁаконьномъꙁаконьнꙑ, ꙁаконьнꙑ, ꙁаконьноꙁаконьнꙁаконьнꙑхъ, ꙁаконьнꙑхъ, ꙁаконьнꙑхь, ꙁаконьнꙑхь, ꙁаконьнѣхъ, ꙁаконьнѣхьꙁаконьнꙑмъ, ꙁаконьнꙑмъ, ꙁаконьнꙑмь, ꙁаконьнꙑмь, ꙁаконьнѣмъ, ꙁаконьнѣмьꙁаконьнꙑѧ, ꙁаконьнꙑꙗ, ꙁаконьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ꙁаконьнꙑм, ꙁаконьнꙑмꙁаконьнꙑхъ, ꙁаконьнꙑхъ, ꙁаконьнꙑхь, ꙁаконьнꙑхьꙁаконьнаꙗ, ꙁаконьнаа, ꙁаконьнаѣꙁаконьнѹю, ꙁаконьноюꙁаконьнꙑма, ꙁаконьнꙑмаꙁаконьно, ꙁаконьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ꙁаконьнаго, ꙁаконьнаего, ꙁаконьнааго, ꙁаконьнаго, ꙁаконьного, ꙁаконьнога, ꙁаконьнгоꙁаконьнѹмѹ, ꙁаконьнѹемѹ, ꙁаконьнѹѹмѹ, ꙁаконьнѹмѹ, ꙁаконьноомѹ, ꙁаконьномѹ, ꙁаконьноѹмѹ, ꙁаконьнмѹꙁаконьно, ꙁаконьноеꙁаконьнаго, ꙁаконьннаего, ꙁаконьнааго, ꙁаконьнаго, ꙁаконьного, ꙁаконьнога, ꙁаконьнгоꙁаконьнꙑмь, ꙁаконьнꙑмь, ꙁаконьнꙑмъ, ꙁаконьнꙑмъꙁаконьнѣмь, ꙁаконьнѣемь, ꙁаконьнѣѣмь, ꙁаконьнѣамь, ꙁаконьнѣмь, ꙁаконьнѣмъ, ꙁаконьнѣемъ, ꙁаконьнѣѣмъ, ꙁаконьнѣамъ, ꙁаконьнѣмъ, ꙁаконьномь, ꙁаконьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ꙁаконьно, ꙁаконьноеꙁаконьнаꙗ, ꙁаконьнаа, ꙁаконьнаѣ, ꙁаконьнаѧꙁаконьнꙑхъ, ꙁаконьнꙑхъ, ꙁаконьнꙑхь, ꙁаконьнꙑхь, ꙁаконьнѣхъ, ꙁаконьнѣхьꙁаконьнꙑмъ, ꙁаконьнꙑмъ, ꙁаконьнꙑмь, ꙁаконьнꙑмь, ꙁаконьнѣмъ, ꙁаконьнѣмьꙁаконьнаꙗ, ꙁаконьнаа, ꙁаконьнаѣ, ꙁаконьнаѧꙁаконьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ꙁаконьнꙑхъ, ꙁаконьнꙑхъ, ꙁаконьнꙑхь, ꙁаконьнꙑхьꙁаконьнѣꙁаконьнѹю, ꙁаконьноюꙁаконьнꙑма, ꙁаконьнꙑмаꙁаконьнаꙗ, ꙁаконьнаа, ꙁаконьнаѣ, ꙁаконьнаѧꙁаконьнꙑѧ, ꙁаконьнꙑꙗ, ꙁаконьнѫѭ, ꙁаконьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ꙁаконьнѣ, ꙁаконьноꙁаконьнѫѭ, ꙁаконьнѹю, ꙁаконьноѭ, ꙁаконьноюꙁаконьнѫѭ, ꙁаконьноѫ, ꙁаконьноѧ, ꙁаконьноюꙁаконьнѣꙁаконьнꙑѧ, ꙁаконьнꙑꙗ, ꙁаконьнꙑеꙁаконьнꙑхъ, ꙁаконьнꙑхъ, ꙁаконьнѣхъ, ꙁаконьнꙑхь, ꙁаконьнꙑхь, ꙁаконьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ꙁаконьнꙑмъ, ꙁаконьнꙑмъ, ꙁаконьнѣмъ, ꙁаконьнꙑмь, ꙁаконьнꙑмь, ꙁаконьнѣмьꙁаконьнꙑѧ, ꙁаконьнꙑꙗ, ꙁаконьнꙑеꙁаконьнꙑм, ꙁаконьнꙑмꙁаконьнꙑхъ, ꙁаконьнꙑхъ, ꙁаконьнꙑхь, ꙁаконьнꙑхьꙁаконьнѣꙁаконьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ꙁаконьнꙑма, ꙁаконьнꙑмаꙁаконьнѣ, ꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшаꙁаконьнѣшѹ, ꙁаконьнѣшюꙁаконьнѣꙁаконьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
ꙁаконьнѣшемь, ꙁаконьнѣшемъꙁаконьнѣшꙁаконьнѣꙁаконьнѣше, ꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшь, ꙁаконьнѣшъꙁаконьнѣшемъ, ꙁаконьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
ꙁаконьнѣшѧꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхьꙁаконьнѣшаꙁаконьнѣшѹ, ꙁаконьнѣшюꙁаконьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
ꙁаконьнѣе, ꙁаконьнѣ, ꙁаконьнѣшеꙁаконьнѣшаꙁаконьнѣшѹ, ꙁаконьнѣшюꙁаконьнѣе, ꙁаконьнѣ, ꙁаконьнѣшеꙁаконьнѣшаꙁаконьнѣшемь, ꙁаконьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
ꙁаконьнѣшꙁаконьнѣе, ꙁаконьнѣꙁаконьнѣша, ꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшь, ꙁаконьнѣшъꙁаконьнѣшемъ, ꙁаконьнѣшемьꙁаконьнѣша, ꙁаконьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
ꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхьꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшѹ, ꙁаконьнѣшюꙁаконьнѣшемаꙁаконьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
ꙁаконьнѣшѧ, ꙁаконьнѣшѫ, ꙁаконьнѣшеꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшѫ, ꙁаконьнѣшѧ, ꙁаконьнѣшѹꙁаконьнѣшеѭ, ꙁаконьнѣшеѫ, ꙁаконьнѣшеѧ, ꙁаконьнѣшеюꙁаконьнѣшꙁаконьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
ꙁаконьнѣшѧ, ꙁаконьнѣшѫ, ꙁаконьнѣшеꙁаконьнѣшь, ꙁаконьнѣшъꙁаконьнѣшамъ, ꙁаконьнѣшамьꙁаконьнѣшѧ, ꙁаконьнѣше, ꙁаконьнѣшѫꙁаконьнѣшамꙁаконьнѣшахъ, ꙁаконьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
ꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшѹ, ꙁаконьнѣшюꙁаконьнѣшамаꙁаконьнѣ, ꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшаго, ꙁаконьнѣшаего, ꙁаконьнѣшааго, ꙁаконьнѣшагоꙁаконьнѣшѹмѹ, ꙁаконьнѣшѹемѹ, ꙁаконьнѣшѹѹмѹ, ꙁаконьнѣшѹмѹ, ꙁаконьнѣшюмѹ, ꙁаконьнѣшюемѹ, ꙁаконьнѣшюѹмѹ, ꙁаконьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
ꙁаконьнѣꙁаконьнѣшаго, ꙁаконьнѣшаего, ꙁаконьнѣшааго, ꙁаконьнѣшагоꙁаконьнѣшмь, ꙁаконьнѣшмь, ꙁаконьнѣшмъ, ꙁаконьнѣшмъꙁаконьнѣшмь, ꙁаконьнѣшмь, ꙁаконьнѣшмъ, ꙁаконьнѣшмъꙁаконьнѣꙁаконьнѣше, ꙁаконьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
ꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхь, ꙁаконьнѣшхьꙁаконьнѣшмъ, ꙁаконьнѣшмъ, ꙁаконьнѣшмьꙁаконьнѣшѧѧ, ꙁаконьнѣшее, ꙁаконьнѣшѫѫꙁаконьнѣшм, ꙁаконьнѣшмꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхьꙁаконьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
ꙁаконьнѣшѹю, ꙁаконьнѣшююꙁаконьнѣшма, ꙁаконьнѣшмаꙁаконьнѣе, ꙁаконьнѣ, ꙁаконьнѣшее, ꙁаконьнѣшеꙁаконьнѣшаго, ꙁаконьнѣшаего, ꙁаконьнѣшааго, ꙁаконьнѣшагоꙁаконьнѣшѹмѹ, ꙁаконьнѣшѹемѹ, ꙁаконьнѣшѹѹмѹ, ꙁаконьнѣшѹмѹ, ꙁаконьнѣшюмѹ, ꙁаконьнѣшюемѹ, ꙁаконьнѣшюѹмѹ, ꙁаконьнѣшюмѹꙁаконьнѣе, ꙁаконьнѣ, ꙁаконьнѣшее, ꙁаконьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
ꙁаконьнѣшаго, ꙁаконьнѣшаего, ꙁаконьнѣшааго, ꙁаконьнѣшагоꙁаконьнѣшмь, ꙁаконьнѣшмь, ꙁаконьнѣшмъ, ꙁаконьнѣшмъꙁаконьнѣшмь, ꙁаконьнѣшмь, ꙁаконьнѣшмъ, ꙁаконьнѣшмъꙁаконьнѣе, ꙁаконьнѣ, ꙁаконьнѣшее, ꙁаконьнѣшеꙁаконьнѣшаꙗ, ꙁаконьнѣшаѣ, ꙁаконьнѣшаѧꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхь, ꙁаконьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
ꙁаконьнѣшмъ, ꙁаконьнѣшмъ, ꙁаконьнѣшмьꙁаконьнѣшаꙗ, ꙁаконьнѣшаѣ, ꙁаконьнѣшаѧꙁаконьнѣшм, ꙁаконьнѣшмꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхьꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшѹю, ꙁаконьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
ꙁаконьнѣшма, ꙁаконьнѣшмаꙁаконьнѣшꙗ, ꙁаконьнѣшѣ, ꙁаконьнѣшаꙗꙁаконьнѣшѧѧ, ꙁаконьнѣшѧѩ, ꙁаконьнѣшѫѫ, ꙁаконьнѣшаѧ, ꙁаконьнѣшее, ꙁаконьнѣшеѥꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшѫѫ, ꙁаконьнѣшѫѭ, ꙁаконьнѣшѧѧ, ꙁаконьнѣшѧѩ, ꙁаконьнѣшююꙁаконьнѣшѫѫ, ꙁаконьнѣшѫѭ, ꙁаконьнѣшѧѧ, ꙁаконьнѣшѧѩ, ꙁаконьнѣшюю, ꙁаконьнѣшеѭ, ꙁаконьнѣшеѫ, ꙁаконьнѣшеѧ, ꙁаконьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
ꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшꙗ, ꙁаконьнѣшѣꙁаконьнѣшѧѧ, ꙁаконьнѣшѧѩ, ꙁаконьнѣшѫѫ, ꙁаконьнѣшаѧ, ꙁаконьнѣшее, ꙁаконьнѣшеѥꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхь, ꙁаконьнѣшхьꙁаконьнѣшмъ, ꙁаконьнѣшмъ, ꙁаконьнѣшмь, ꙁаконьнѣшмьꙁаконьнѣшѧѧ, ꙁаконьнѣшѧѩ, ꙁаконьнѣшѫѫ, ꙁаконьнѣшаѧ, ꙁаконьнѣшее, ꙁаконьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
ꙁаконьнѣшм, ꙁаконьнѣшмꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхъ, ꙁаконьнѣшхь, ꙁаконьнѣшхьꙁаконьнѣшꙁаконьнѣшѹю, ꙁаконьнѣшююꙁаконьнѣшма, ꙁаконьнѣшма
ꙁаконьнъ -ꙑ прил 1. Законен, който е съобразен със старозаветния, Мойсеевия закон ꙇ прде [сѵмеонъ] дхмъ въ црквь. ꙇ егда вьвѣсте родтелѣ отроѧ са. сътворт ма по обꙑаѭ ꙁаконьнѹмѹ о немь. ꙇ тъ прѩтъ е на рѫкѹ своею М Лк 2.27 З А СК Б сего рад  пасхѫ їюдѣіскѫ створі. ꙁаконно бо повелѣнье пасхѫ ѣсті К 6b 13 нъ тъѭ  словесꙑ пророьскꙑм  ꙁаконънꙑм акꙑ лствмь красꙙште сꙙ С 346.17—18 2. Който е в съответствие със закона, законен Срⷱѣ въ трї на деⷭтꙑ, ꙁакѻннѹю тогда пасхѹ съврьш,  таннѹю прѣдаⷭ веⷱрю ИМ 170r.10. Едно бѡ ст(ь) ꙁаконнаго брака съпреженїе,  женѣ къ мѹжѹ,  мѹжѹ къ женѣ Антим 243.10. скѹпл нꙑ ес ѡт клѧтвꙑ ꙁаконнꙑѫ ьстноѫ с кръвїѫ; на кръстѣ пргвождь сѧ  копїемь прободꙿ сѧ, бесъмрътїе столь ес ловѣкѡмь; спасе наш, слава тебѣ ЛЙЗ 285.17. 3. Като същ. ꙁаконьнаꙗ ср мн Закони Седмь д͠нї квась да не ѡбрещет се въ дѡмѡⷯ вашⷯ.  ꙁакѻннаа ѹбо такова ИМ 170r.9. Елма же прїдеть ѹповаемое, нꙑмь колѣблющм се въсѣмь, єже по любв дѣйствїе прѣбꙑваеть, прѣемлющее тѹ не обрѣтающ; тѣмꙿже  пръвꙿствѹеть же по добрѣдѣтѣл справлꙗемꙑмь въсѣмь  ꙁаконнꙑмь въꙁвѣщенїѡмь І Никод. 219.25. ꙁаконьно ср ед [τὰ] νόμιμα, τὰ νομικά Законното, предвиденото от Мойсеевия закон ѣко дрѹгаѣ вьса ꙁаконꙿнаѣ съвръші К 6а 32 со дѣлма ѹбо тѫ ꙗстъ пасхѫ хс. пон҄еже вьсе ꙁаконьно съвръші С 416.17 М З А СК Б Е К С Гр [τοῦ] νόμου ἔννομος ꙁаконънъ ꙁаконꙿнъ Нвб законен ОА ВА Бот НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН АР РБЕ БТР законний остар НГер ВА