Исторически речник
ꙁаконодаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁаконодаꙗтꙁаконодаѭ, ꙁаконодаѫ, ꙁаконодаѧ, ꙁаконодаюꙁаконодаш, ꙁаконодаш, ꙁаконодаашꙁаконодатъ, ꙁаконодаетъ, ꙁаконодаатъ, ꙁаконодать, ꙁаконодаеть, ꙁаконодаать, ꙁаконодат, ꙁаконодает, ꙁаконодаатꙁаконодамъ, ꙁаконодаемъ, ꙁаконодаамъ, ꙁаконодамь, ꙁаконодаемь, ꙁаконодаамь, ꙁаконодам, ꙁаконодаем, ꙁаконодаам, ꙁаконодамо, ꙁаконодаемо, ꙁаконодаамоꙁаконодате, ꙁаконодаете, ꙁаконодаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁаконодаѭтъ, ꙁаконодаѫтъ, ꙁаконодаѧтъ, ꙁаконодаютъ, ꙁаконодаѭть, ꙁаконодаѫть, ꙁаконодаѧть, ꙁаконодають, ꙁаконодаѭт, ꙁаконодаѫт, ꙁаконодаѧт, ꙁаконодаютꙁаконодавѣ, ꙁаконодаевѣ, ꙁаконодаавѣꙁаконодата, ꙁаконодаета, ꙁаконодаатаꙁаконодате, ꙁаконодаете, ꙁаконодаатеꙁаконодаꙁаконода
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁаконодамъ, ꙁаконодамь, ꙁаконодамꙁаконодатеꙁаконодавѣꙁаконодатаꙁаконодаꙗхъ, ꙁаконодаꙗхь, ꙁаконодаꙗх, ꙁаконодаѧхъ, ꙁаконодаѧхь, ꙁаконодаѧхꙁаконодаꙗ, ꙁаконодаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁаконодаꙗ, ꙁаконодаѧꙁаконодаꙗхомъ, ꙁаконодаꙗхомь, ꙁаконодаꙗхом, ꙁаконодаꙗхмꙑ, ꙁаконодаѧхомъ, ꙁаконодаѧхомь, ꙁаконодаѧхомꙁаконодаꙗсте, ꙁаконодаѧстеꙁаконодаꙗшѧ, ꙁаконодаꙗшѫ, ꙁаконодаꙗша, ꙁаконодаꙗше, ꙁаконодаꙗхѫ, ꙁаконодаѧшаꙁаконодаꙗховѣ, ꙁаконодаѧховѣꙁаконодаꙗста, ꙁаконодаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁаконодаꙗсте, ꙁаконодаѧстеꙁаконодаꙗахъ, ꙁаконодаѣахъ, ꙁаконодаꙗхъ, ꙁаконодаахъ, ꙁаконодаꙗахь, ꙁаконодаѣахь, ꙁаконодаꙗхь, ꙁаконодаахь, ꙁаконодаꙗах, ꙁаконодаѣах, ꙁаконодаꙗх, ꙁаконодаах, ꙁаконодаѧхъ, ꙁаконодаѧхь, ꙁаконодаѧхꙁаконодаꙗаше, ꙁаконодаѣаше, ꙁаконодаꙗше, ꙁаконодааше, ꙁаконодаѧшеꙁаконодаꙗаше, ꙁаконодаѣаше, ꙁаконодаꙗше, ꙁаконодааше, ꙁаконодаѧшеꙁаконодаꙗахомъ, ꙁаконодаѣахомъ, ꙁаконодаꙗхомъ, ꙁаконодаахомъ, ꙁаконодаꙗахомь, ꙁаконодаѣахомь, ꙁаконодаꙗхомь, ꙁаконодаахомь, ꙁаконодаꙗахом, ꙁаконодаѣахом, ꙁаконодаꙗхом, ꙁаконодаахом, ꙁаконодаѧхомъ, ꙁаконодаѧхомь, ꙁаконодаѧхомꙁаконодаꙗашете, ꙁаконодаѣашете, ꙁаконодаꙗшете, ꙁаконодаашете, ꙁаконодаꙗасте, ꙁаконодаѣасте, ꙁаконодаꙗсте, ꙁаконодаасте, ꙁаконодаѧшете, ꙁаконодаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁаконодаꙗахѫ, ꙁаконодаѣахѫ, ꙁаконодаꙗхѫ, ꙁаконодаахѫ, ꙁаконодаꙗахѹ, ꙁаконодаѣахѹ, ꙁаконодаꙗхѹ, ꙁаконодаахѹ, ꙁаконодаѧхѹꙁаконодаꙗаховѣ, ꙁаконодаѣаховѣ, ꙁаконодаꙗховѣ, ꙁаконодааховѣ, ꙁаконодаѧховѣꙁаконодаꙗашета, ꙁаконодаѣашета, ꙁаконодаꙗшета, ꙁаконодаашета, ꙁаконодаꙗаста, ꙁаконодаѣаста, ꙁаконодаꙗста, ꙁаконодааста, ꙁаконодаѧшета, ꙁаконодаѧстаꙁаконодаꙗашете, ꙁаконодаѣашете, ꙁаконодаꙗшете, ꙁаконодаашете, ꙁаконодаꙗасте, ꙁаконодаѣасте, ꙁаконодаꙗсте, ꙁаконодаасте, ꙁаконодаѧшете, ꙁаконодаѧсте
ꙁаконодаꙗт -ꙁаконодаѭ -ꙁаконодаш несв сег деят същ ꙁаконодаѩ м ед ὁ νομοϑετῶν Законодател їбо блственіѣ дастъ ꙁаконодаѩі СП 83.7 Изч СП Нвб Срв законодателствувам книж ОА ВА РБЕ