Исторически речник
ꙁаконодань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ꙁаконодан, ꙁаконоданьꙁаконоданꙗ, ꙁаконодана, ꙁаконоданьꙗꙁаконоданю, ꙁаконоданѹ, ꙁаконоданьюꙁаконоданмь, ꙁаконоданьмь, ꙁаконоданмъ, ꙁаконоданьмъ, ꙁаконоданмь, ꙁаконоданмъꙁаконодан, ꙁаконодань, ꙁаконоданꙁаконоданꙗ, ꙁаконодана, ꙁаконоданьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ꙁаконодан, ꙁаконодань, ꙁаконоданеꙁаконоданмъ, ꙁаконоданьмъ, ꙁаконоданмь, ꙁаконоданьмь, ꙁаконоданмъ, ꙁаконоданмь, ꙁаконоданомъ, ꙁаконоданамъꙁаконодан, ꙁаконодань, ꙁаконодан, ꙁаконоданмꙁаконоданхъ, ꙁаконоданьхъ, ꙁаконоданхь, ꙁаконоданьхь, ꙁаконоданхъ, ꙁаконоданхьꙁаконодан, ꙁаконоданьꙁаконоданю, ꙁаконоданѹ, ꙁаконоданью
NnDu
ꙁаконоданма, ꙁаконоданьма, ꙁаконоданма, ꙁаконоданма
ꙁаконодань -ꙗ ср Установяване на закони и норми; законодателство на стꙑѩ твоѩ аплꙑ. ꙇꙁлѣлъ ес. проповѣдат отъпѹщене дръжѧщмъ. ꙇ дръжмꙑмъ. бжемь твомь ꙁаконоданемь СЕ 64b 11 Изч СЕ ꙁаконодане Нвб Срв законодавие остар ВА Дюв РБЕ ЕтБАН